02

Dit artikel hoort bij: Landmacht 10

KL creëert Wapen van de Informatiemanoeuvre

Tekst KAP Arthur van Beveren
Foto SGT Mike de Graaf, KAP (r) Evert-Jan Daniels, John van Helvert

Focus op verbeterde informatiepositie

De oprichting van het Wapen van de Informatiemanoeuvre is voor de KL een grote stap voorwaarts in het informatiedomein. Eenheden en personeel van Inlichtingen & Veiligheid en Communicatie & Engagement zijn nu samengebracht onder 1 dak.

Op 1 mei 1949 paradeerden militairen van het toen splinternieuwe Wapen van de Verbindingsdienst door Utrecht. Met de oprichting erkende de landmacht de gevechtswaarde van verbindelaars. Betrouwbare, snelle en vooral mobiele communicatiemiddelen gaven commandanten de beslissende voorsprong op de vijand. In dat opzicht is er weinig veranderd, behalve dat de landmacht wederom voor een grote, nieuwe ontwikkeling in de operationele omgeving staat. En daarbij past het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre.

‘Landmacht staat voor grote, nieuwe ontwikkeling’

Wapenoudste brigadegeneraal Joland Dubbeldam (midden) met links commandant Korps I&V kolonel Jos Brouns en rechts commandant Korps C&E luitenant-kolonel Yvonne Schroeder. Door de coronamaatregelen een ingetogen ceremonie.
De Dienst GEO is een van de eenheden die is ingedeeld bij het nieuwe Korps Inlichtingen & Veiligheid.

‘Eenheden I&V en C&E onder hetzelfde dak’

Slagkracht

Met de oprichting van het nieuwe wapen op 20 november van dit jaar ontwikkelt de landmacht het Informatiegestuurd Optreden waar in déze editie (zie het verhaal ‘Vingerafdrukken, irisscans en DNA’) en in nummer 8 van Landmacht aandacht aan is besteed en, zo verwoordde Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Wijnen eerder, ‘vergroten we onze slagkracht in de cognitieve en virtuele dimensies’. 

Het wapen wordt gevormd door 2 nieuwe traditieverbanden: het Korps Communicatie en Engagement (C&E) ‘Prinses Ariane’ en het Korps Inlichtingen en Veiligheid (I&V) ‘Prinses Alexia’. De militairen van beiden korpsen werken vanuit hun expertise voor verschillende eenheden van de krijgsmacht. Door de eenheden I&V en C&E onder hetzelfde dak te brengen, verbetert door nauwere samenwerking de informatiepositie en het begrip van de operationele omgeving.

De recentelijk aan het JISTARC toegevoegde 108 Technical Exploitation Intelligence-compagnie (TEXINT) is registratief ingedeeld bij het Korps I&V. Het is een eenheid die gespecialiseerd is om commandanten in crisisgebieden met forensische methoden extra informatie te bieden.

Identiteit

De nieuwe korpsen vormen ook een identiteit voor de vele militairen die tot nu toe waren ondergebracht bij de waaier aan bestaande regimenten, korpsen en dienstvakken die de KL rijk is. Militairen delen nu hun vakgebied met ‘soortgenoten’ en ook de tradities van vroegere eenheden uit het vakgebied zijn ondergebracht binnen C&E en I&V. Er zijn nieuwe emblemen ontworpen om de herkenbaarheid te vergroten, en nieuwe tradities zullen worden opgebouwd.

108 TEXINT-Cie opereert als een soort CSI-eenheid in inzetgebied. Zij verzamelen sporen van bijvoorbeeld een bomaanslag om zo informatie over de werkwijze van de vijand te achterhalen. Ook de nieuwe 109 OSINT-Cie en bestaande 105 FH-Cie en 106 INLN-Cie gaan over naar I&V.

Toorts en pijl

Die nieuwe emblemen zullen op menig kazerne de ogen doen fronsen want het zijn compleet nieuwe ontwerpen. Beide baretemblemen en kraagspiegels hebben een Informatiemanoeuvre-grijze ondergrond, als symbool voor het opereren op de achtergrond en in de schaduw. Het Jagersgroen van het Korps I&V verwijst naar de verbondenheid met de lichte infanterie (Jagers) uit de 16e, 17e en 18e eeuw, die in hun groene uniformen onopgemerkt informatie over de vijand verzamelde. De toorts vindt zijn oorsprong in het embleem dat de eerste Nederlandse inlichtingendienst gebruikte en de pijl staat voor focus, bescherming, verdediging en kracht. Het Latijnse credo ‘In Tenebris Lucens’ betekent ‘Licht brengend in de duisternis’. Moedereenheid is het JISTARC.

‘Twee nieuwe korpsen om verbinding te vergroten’

Tactical Psyops Teams klikken aan bij reguliere gevechtseenheden om steun van de lokale bevolking te verwerven of om het gedrag van de tegenstander te beïnvloeden.
Militairen van 1 Civiel en Militair Interactie Commando kunnen wereldwijd opereren als adviseurs van lokale autoriteiten of bijvoorbeeld in PSYOPS-operaties. Landmachtmilitairen van dit peloton vallen nu onder het Korps C&E.

Schaakstuk paard

Het schaakstuk paard is de blikvanger op het embleem van het Korps C&E. Verder zijn een papyrusrol en zwaard zichtbaar. Het paard staat internationaal symbool voor informatie-operaties, het papier verbeeldt communicatie en het zwaard doelgerichtheid. De oranje kleur verwijst naar ambitie, creativiteit en aantrekkingskracht en laat de verbondenheid met de natie zien. Het credo van het Korps luidt ‘Noster Animus Nostrum Telum’ wat ‘Onze geest is ons wapen’ betekent. Moedereenheid is het 1 Civiel Militair Interactie Commando (1 CMICo).

Om de communicatie met de noodlijdende eilandbevolking snel op gang te krijgen, wordt tijdens een PSYOPS-oefening in 2017 in de Verenigde Staten een radiozender opgetuigd.

Wapenoudste van de Informatiemanoeuvre, brigadegeneraal Joland Dubbeldam

“Ik ben zeer verheugd met de oprichting van het Wapen van de Informatiemanoeuvre met daarin de Korpsen C&E en I&V. Het doet recht aan de informatiewereld waarin wij leven, een wereld die wij iedere dag voelen en waarnemen, een wereld die ons iedere keer weer boeit en verrast en een wereld waarin de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Een wereld waarin ook Defensie moet participeren en moet kunnen winnen. Dat vraagt om mannen en vrouwen die in de vakgebieden C&E en I&V de besten zijn. Daarom is het goed dat wij ons verder bekwamen, maar ook dat wij ons onderling verbonden voelen en elkaar steunen, of je nu reservist bent, beroeps of veteraan. Ik ben er supertrots op om hun eerste wapenoudste te mogen zijn.”

Korpsadjudant Richard van Laar

Commandant Korps Inlichtingen en Veiligheid ‘Prinses Alexia’, kolonel Jos Brouns

“De oprichting van het nieuwe korps maakt een belangrijk deel uit van de vernieuwing van de landmacht. Ik ben ervan overtuigd dat ons vakgebied hiermee de erkenning krijgt die het verdient. Als I&V’ers vervullen wij een cruciale rol in het effectief optreden in de informatieomgeving. De individuele militair kan binnen het Korps gericht werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Ook innovaties binnen Inlichtingen & Veiligheid kunnen we beter bestendigen.”

Korpsadjudant Jacco Dudink

Commandant Korps Communicatie en Engagement ‘Prinses Ariane’, luitenant-kolonel Yvonne Schroeder

“De oprichting van het Korps C&E is een historische mijlpaal in de geschiedenis van de Koninklijke Landmacht. C&E’ers gaan nu samen die geschiedenis schrijven. Door de oprichting van het korps krijgen we een professionele identiteit en die geeft richting, doel en betekenis. Het verstevigt onze kameraadschap, saamhorigheid en de gezamenlijke passie voor ons vak. Daarmee komt ook de verantwoordelijkheid om verder te professionaliseren als deskundige in ons vak, waarin mensen en hun gedrag centraal staan. Het is immers de mens die conflicten begint en de mens die conflicten beëindigt. De vakgebieden Civil Military Cooperation, Psychological Operations en communicatie zijn sinds 2017 door CLAS ingedeeld onder de functionalisatie C&E. Militairen konden al bewust kiezen voor deze loopbaanrichting en nu is er dus ook een eigen Korps om de verbinding met elkaar te vergroten.”

Oprichting van het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre terugkijken? Dat kan via www.tinyurl.com/nieuwwapen