03

Dit artikel hoort bij: Landmacht 10

Tankers verenigd

Tekst KAP Arthur van Beveren
Foto Mediacentrum Defensie

Drie tankregimenten worden één

Door al het nieuws rond Informatiegestuurd Optreden en het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre zou je bijna vergeten dat ook het Wapen der Cavalerie grote veranderingen tegemoetziet. Het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia moet jonge en oude tankers bij elkaar brengen.

Het is alweer 8 jaar geleden dat de Regimenten Huzaren van Sytzama en Huzaren Prins van Oranje op het Lange Voorhout in Den Haag werden ontbonden. Samen met de standaarden verdween ook de tank binnen de KL van het toneel. De opheffing van de zware cavalerie was een aantal jaar na de eeuwwisseling ingezet met het verdwijnen van 101 Tankbataljon en het Regiment Huzaren Prins Alexander en betekende de uitstroom van vele tankers.

Afgestoten Leopards in april 2016 klaar voor verscheping richting Finland.

'Niets doen zou einde verbondenheid betekenen'

Veteranenzorg

Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan was in de Hofstad aanwezig bij de ontbinding van ‘zijn’ Regiment Huzaren Prins van Oranje. Nu keert hij terug als commandant van het nieuwe regiment. “Destijds is gekozen om de regimenten niet op te heffen maar te ontbinden, zodat ze als traditieverband de zorg voor veteranen en postactieven konden waarborgen in afwachting van een duurzame oplossing”, legt hij uit. Die oplossing is er nu in het samenvoegen van de 3 tankregimenten in 1 nieuwe regiment. “Niets doen zou binnen enkele jaren het einde betekenen van de tankregimenten en daarmee ook aan veteranenzorg, traditiebeleving, verbondenheid en kameraadschap.”

Een nieuwe generatie tankers vormt nu de kern van het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Gebroederlijk met de Duitse collega’s samen bij 414 Tankbataljon.

'414 Tankbataljon vormt kern van nieuwe regiment'

Nieuwe aanwas

Het rouwrandje rondom de zware cavalerie werd wat lichter door de creatie van 414 Tankbataljon in 2016. Een nieuwe generatie van Nederlandse tankers vult het 4e eskadron binnen dit Duitse Panzerbatallion. “Zij gaan de kern vormen van het nieuwe regiment HPCA”, vervolgt De Haan. “De samenvoeging resulteert in een regiment dat qua naam en uitmonstering weliswaar nieuw is, maar de tradities van haar 3 moederregimenten voortzet en de bestaande traditietaken overneemt en in de toekomst invult. Hiermee is ook de aanwas voor dit regiment gegarandeerd. Eventuele toekomstige ‘zware directe richting-eenheden’ kunnen ook ‘onderdak’ in dit regiment krijgen.” Behalve deze operationele eenheid komen ook de traditie-eenheden, het Cavalerie Ere-escorte en de Fanfare Bereden Wapens, onder vleugels van het nieuwe tankregiment.

Het Cavalerie Ere-escorte en de Fanfare Bereden Wapens vinden ook 'onderdak' bij het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

 Bekijk het eerste bataljonsappel van 414 Tankbataljon in 2016.

'Militairen inlichtingenveld in toekomst bij Korps I&V'

Boreel

De formering van het Wapen van Informatiemanoeuvre heeft ook gevolgen voor het Regiment Huzaren van Boreel. “Militairen in het inlichtingenveld kwamen de laatste jaren bij Boreel terecht. In de toekomst zullen zij worden ingedeeld bij het Korps Inlichtingen & Veiligheid. De traditionele rol van verkenning krijgt het grootste aandeel binnen het regiment met 11, 42 en 43 Brigade Verkenningseskadron, 104 JISTARC Verkenningseskadron en JISTARC Stafstafeskadron”, aldus overste De Haan. In de toekomst is er binnen het Wapen der Cavalerie dus een duidelijke onderverdeling tussen de lichte en zware eenheden.

Het verkennerselement van het Regiment Huzaren van Boreel is vanaf nu weer kern.

Heldere indeling

Het verruilen van de zwarte voor de petrolgroene baret zal menig cavalerist pijn doen. Volgens overste De Haan was de bestaande systematiek, waarbij specialistisch personeel bij verschillende regimenten en korpsen van verschillende wapens was ingedeeld, niet langer praktisch. “De eisen van de organisatie om een personeelsbestand goed te beheren en te sturen, vragen ook om een heldere indeling van het personeel. Mede daarom heeft Commandant Landstrijdkrachten besloten het personeel dat werkzaam is binnen de werkvelden inlichtingen, veiligheid, communicatie en engagement onder te brengen in het Wapen van de Informatiemanoeuvre.”

Kijk hier de oprichtingsceremonie van het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia terug.