Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto SGT Jasper Verolme, Hans Roggen, Louis Meulstee

LEARN knoopt behoeftes en innovaties aan elkaar

Innoveren staat tegenwoordig bovenaan in elk operationeel manifest. Het Commando Landstrijdkrachten heeft er zelfs een speciale afdeling voor in het leven geroepen: Concept Development & Experimentation (CD&E). In deze rubriek belicht Landmacht bijzondere innovatieprojecten die deze sectie initieert of ondersteunt. Ditmaal: ‘Learning Experience Army Room Netherlands’ (LEARN).

Uniek qua concept, voor wat betreft innovatie op het gebied van opleiden en trainen (O&T). Dat is LEARN. “We leven in een snel veranderende omgeving waar trends en ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het onderwijs gaat daar in mee”, aldus LEARN-programmamanager en onderwijskundige Hillery Hommes. “Ons doel: de lerende centraal stellen en gezamenlijk experimenteren met alle nieuwe mogelijkheden.”

“In de praktijk komen we veelal ‘oude’ lesmethodes tegen”, vervolgt Hommes. “Zo is klassikaal onderwijs met een instructeur voor de klas nog steeds de standaard lesmethode bij de landmacht. Wij geloven dat ons onderwijs slimmer, beter en aantrekkelijker kan.” Hommes rekent zich tot de generatie die de opkomst van het internet meemaakte. “Maar de jeugd van tegenwoordig ligt al met een tablet in de wieg. Programmeren leren ze al op school en ze hebben online een ander zoekgedrag. Binnen het onderwijs krijgen ze steeds meer te maken met simulatie, robotica, gamification en gepersonaliseerde e-learning. De KL moet hierop aansluiten.”

LEARN-programmamanager en onderwijskundige Hillery Hommes: “De jeugd van tegenwoordig komt al vroeg in aanraking met onder meer tablets en internet.”

‘Wij geloven dat ons onderwijs slimmer, beter en aantrekkelijker kan’

Wat werkt en wat niet

LEARN moet uitkomst bieden. Het experimenteert, meet resultaten en verspreidt de opgedane kennis. Het programma is in 2019 in het leven geroepen door het Land Warfare Centre van het Opleidings- en Trainingscommando. LEARN richt zijn pijlen op zowel leerlingen, instructeurs, kenniswerkers, opleidings- en trainingsontwikkelaars als stafmedewerkers. Hommes: “We moeten gezamenlijk uitvinden wat werkt, en in welke situatie. Met als doel: de motivatie van leerlingen verhogen en daarmee het eindresultaat van opleidingen verbeteren.”

De nieuwe aanwas gaat anders om met techniek dan eerdere generaties.

Altijd en overal

“Uitgangspunt is dat je altijd en overal kunt leren”, verduidelijkt Hommes. “Thuis, on- en offline, op de werkplek, in een gesimuleerde omgeving buiten Nederland, te velde of in een klaslokaal. In ieder geval moeten we niet meer gewoon doen wat we altijd deden. Wat het klaslokaal betreft: past het nog wel in het onderwijs om standaard in een rijtje te zitten? Misschien bereik je meer met verrijdbare opstellingen, beschrijfbare tafels, een Virtual Reality (VR)-lab of een nagebouwde loods. Ook zou schakelen tussen verschillende vormen van onderwijs kunnen zorgen voor het beste resultaat.”

“Uitgangspunt is dat je altijd en overal kunt leren.”

‘We doen dit echt samen’

Zichtbare zaken

“LEARN is in feite een schakel binnen een groter geheel van onderwijsvernieuwing rondom ‘De Lerende Centraal’. We doen dit echt samen.” Waar zijn jullie dan zoal mee bezig? “Nou, bijvoorbeeld om verschillende vormen te mixen zoals online en offline leren, zoals een e-learning Basis Vervoer Gevaarlijke Stoffen bij OTC-Log. Ook loopt er een experiment met het DGLC om vliegtuigen te leren herkennen, waarbij we een combinatie maken tussen e-learning in 2D en 3D.

Verder experimenteren we met het toepassen van simulatie in het O&T-veld, zoals een serious game bij LO&Sport. Hiermee experimenteren militairen bij hun voorbereiding op de koudweertraining. En voor wat betreft simulatie loopt er een experiment bij OTC-Rij. De handeling Black Out rijden simuleren ze met VR, zodat militairen deze vaardigheid altijd en overal kunnen trainen. Simulatie kan ook een schaars product vervangen of slijtage aan materialen voorkomen, denk hierbij aan de ontwikkeling van een app met VR en AR bij de missiemodule Boxer van OTC-Man.”

Hillery Hommes: “We kunnen nu in eigen beheer uitvinden wat op onderwijsgebied bij ons past”.

Eerste resultaten

Hommes prijst zich gelukkig dat er tijd, ruimte, mensen en middelen zijn om binnen een programma zoals LEARN opleiden en trainen te innoveren. “We kunnen nu in eigen beheer uitvinden wat op onderwijsgebied bij ons past. Het gaat erom dat we invulling geven aan de behoeftes van de werkvloer. En innovaties zoveel mogelijk daar toetsen. Klopt het, past het? Dan ga je verder, eventueel na aanpassingen. Dit jaar verwachten we de eerste resultaten te kunnen delen.” Een tipje van de sluier? “Waar verschillende innovaties al zijn toegepast, is de reactie van de gemiddelde leerling toch vooral ‘hartstikke leuk’”, besluit Hommes lachend.

Idee aandragen?

Meer weten of een idee aandragen? Kijk op Sharepoint onder LWC/KIOT of neem contact op met Hillery Hommes via: 06-19271638 of HKE.Hommes@mindef.nl.

Wat is CD&E?

Concept Development & Experimentation: een hele mond vol. Simpel gezegd komt het erop neer dat deze afdeling innovaties ontwikkelt voor CLAS-eenheden. Dit doet ze onder meer samen met de kennisindustrie en -partners buiten Defensie. Innovaties worden versneld waargenomen en de organisatie ingebracht. Geen lange lijnen en niet dood-experimenteren.