06

Dit artikel hoort bij: Landmacht 02

Ervaren korporaals stromen door

Tekst Bert van Elk
Foto Louis Meulstee

Onderofficiersbestand aan het Infuus

Heb je ze al ontmoet, die veel geziene collega’s? Sergeant Vacant en wachtmeester Vacature? Landmachtadjudant Ad Koevoets kwam zó vaak niet gevulde onderofficiersfuncties tegen, dat hij erover sprak met C-LAS luitenant-generaal Martin Wijnen. De uitkomst: de onderofficiersrangen van de KL gaan dit jaar aan het infuus.

Wijnen vertelde tijdens de afgelopen CLAS-Infodagen overal over prio 1: Operatie Infuus. Onderofficieren vormen de ruggengraat van de krijgsmacht omdat ze overal bij zijn betrokken. Het grootste probleem van de landmacht is het tekort aan onderofficieren bij alle wapens en dienstvakken. Infuus biedt daarvoor een oplossing. 

Landmachtadjudant Ad Koevoets kwam zo vaak niet gevulde onderofficiersfuncties tegen, dat hij erover sprak met C- LAS, luitenant-generaal Martin Wijnen.

‘We hadden vroeger 100 man beschikbaar voor 30 functies en dat is nu andersom’

Het aantal vacatures gaat de huidige opleidingscapaciteit van het Opleidings- en Trainingscommando te boven. Ook daar zijn vacatures. "Bij een volledige benutting van de capaciteit van de Koninklijke Militaire School leiden we jaarlijks maximaal 480 onderofficieren op", aldus Koevoets. "Het tekort is echter vele malen hoger. Er zijn zo'n 1.600 open plekken. De huidige arbeidsmarkt kent tekorten aan MBO3-personeel. We hadden vroeger 100 man beschikbaar voor 30 functies en dat is nu andersom: 100 functies en maar 30 man om ze te vullen."

Dubbelingen eruit

De vulling heeft prioriteit. Daar zijn de leden van het Opleidingsberaad Onderofficieren en alle eenheidsadjudanten van de landmacht het over eens. Maar hoe? "Personeel dat zich heeft bewezen, versneld opleiden bij het Infuus-peloton aan de KMS", aldus Koevoets. Maar daar gaat de KL volgens hem de achterstanden niet mee wegwerken. Een tweede actie is noodzakelijk: opleidingen starten bij de schoolbataljons Noord, Midden en Zuid, en de klassen spijkerbroeken en VEVA-leerlingen optoppen.

59 weken opleidingstijd, zonder het verlof meegerekend, is teruggebracht tot 39 weken.

Koevoets: "KMS-adjudant Van der Krieken legde de initiële militaire opleiding en de vaktechnische opleiding op elkaar en haalde daar alle dubbelingen en herhalingsmomenten uit. Geen probleem, omdat het om leerlingen met ervaring gaat. Zo brachten we 59 weken opleidingstijd, zonder het verlof mee te rekenen, terug tot 39 weken. En dat zonder concessies te doen aan de kwaliteit." Het eerste Infuus-peloton rondt op 9 oktober de opleiding af en op 10 oktober is de diplomering van de leerlingen van de KMS.

Maatwerk

Sleutelwoord in de versnelde opleiding is volgens Koevoets maatwerk. "We maken gebruik van de competenties van ervaren korporaals. We leggen de nadruk op wat ze wél kunnen. Als iemand uitvalt, doet hij of zij even een stap terug. Na herstel laten we iemand dan weer instromen in de opleiding en niet helemaal opnieuw beginnen, zoals gebruikelijk is. Als leerlingen de stof al beheersen: skippen dan. Zo zetten we grote stappen. Dat er enig verloop is: prima, maar meer dan 80% haalt het. Waarschijnlijk starten we dit jaar nóg een Infuus-klas."

Het eerste Infuus-peloton rondt op 9 oktober de opleiding af en op 10 oktober is de diplomering van de leerlingen van de KMS.

De commandant van het Infuus-peloton, adjudant Arnold Diets, denkt ook dat die er komt, maar dat het daarna stopt. "Dan hebben we binnen de infanterie wel iedereen gehad die in aanmerking komt voor de verkorte cursus." Het concept van de opleiding voldoet, vindt Diets. "Dat is voor deze specifieke doelgroep prima. In de toekomst kan het mogelijk gebruikt worden voor andere doorstromerslichtingen." Diets plaatst wel een kanttekening. “De opleiding is opgezet voor 30 personen, maar ik heb er nu 48. Als we met grotere klassen werken moet het benodigde les- en groepsmateriaal wel voorhanden zijn. Dit is nu niet het geval en levert problemen op omdat we de leerlingen nu niet binnen de beroepscontext kunnen opleiden.”

Commandant Infuus-peloton van de Koninklijke Militaire School, adjudant Arnold Diets.

Voorkennis is inkorten

Diets vindt het terecht dat de opleiding er is gekomen. "We teerden heel lang op deze mensen. Ervaren korporaals vervulden functies waarvoor ze niet waren opgeleid en beginnen nu pas aan hun carrière als onderofficier, terwijl ze al jaren goed functioneren. Door hun voorkennis kunnen ze de verkorte opleiding aan. Infuus vraagt overigens ook veel van de instructeurs. Individuele verschillen tussen leerlingen kunnen groot zijn. Instructeurs moeten per les bepalen wat het niveau van elke leerling is en of het lesprogramma in te korten valt."

Daar zijn cursisten korporaals-1 Robin en Luuk het mee eens. Robin: "Als wij bijvoorbeeld de in de les te behandelen wapens of tactieken al kennen, waarom besteed je er dan nog tijd aan?" Diets: "Door daarop in te spelen maak je meters. Anders verdoe je je tijd. Het draait om de individuele benadering." 

Diets: “Ze hebben bij hun eenheid de goede dingen gedaan en nu leren zij de dingen goed te doen.”

De diepte in

Hij vertelt dat Infuus gericht is op alle ‘takken van sport’ binnen de infanterie, zoals gemechaniseerde eenheden, luchtmobiel en KCT. Ervaren personeel van alle wapens en dienstvakken komt in aanmerking voor een opleidingsplek. Juist dat ze in een klas zitten met verschillende militairen noemen Robin en Luuk aantrekkelijk aan de opleiding. "Daardoor kun je de diepte in gaan als je bij elkaar in de keuken kijkt", aldus Luuk. "Daarnaast kun je de opleiding binnen een jaar afronden. Daarna ga je weer terug naar je eigen eenheid en niet naar een andere, zoals gebruikelijk is."

Ervaren personeel van alle wapens en dienstvakken komt in aanmerking voor een opleidingsplek.

‘Infuus is niet de 100%-oplossing voor het personeelstekort’

Infuus is volgens Koevoets niet de 100%-oplossing voor het personeelstekort. "Maar er moest iets gebeuren aan het tekort aan onderofficieren. Het is trouwens een paars probleem. De andere krijgsmachtdelen worstelen er ook mee en zoeken in verschillende richtingen naar een oplossing. We gaan het er uitgebreid over hebben op de paarse stafadjudantendag."