Tekst Jack Oosthoek
Foto WMR-1 Mike de Graaf

Hulde voor dappere landmachters

“De daden van deze mannen waren tekenend voor de afloop van enkele uitzonderlijke momenten in de geschiedenis van onze krijgsmacht.” Dat zegt minister Ank Bijleveld over de 3 militairen van de landmacht die op het Haagse Binnenhof een dapperheidsonderscheiding hebben gekregen, het Bronzen Kruis. Een van hen heeft de dienst intussen verlaten. Tijdens dezelfde ceremonie ontvangt een intussen oud-marinier 1 het Kruis van Verdienste. Wie zijn de landmachters? Waarvoor krijgen zij hun onderscheiding?   

Wie: sergeant-majoor Harm

Decoratie: Bronzen Kruis

Voor: inzet in Afghanistan in 2007, 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.  

Wegens: ‘Moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand in een hinderlaag’ 

De militaire decorandi brengen de groet uit.

Wie: sergeant-1 Arjen

Decoratie: Bronzen Kruis

Voor: inzet in Afghanistan in 2007, 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Wegens: ‘Moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand in een hinderlaag’ 

De toenmalig sergeant-1 Harm en soldaat 1 Arjen zijn in 2007 met de Task Force Uruzgan uitgezonden naar Afghanistan. Ze behoren tot hetzelfde peloton. 2 groepen van deze eenheid voeren een gezamenlijke patrouille uit en zijn uit hun voertuigen gestapt om te voet verder te gaan. Van een van deze groepen maakt Arjen deel uit. Harm geeft leiding aan een aantal voertuigen dat deze infanterie-eenheden ondersteunt. De eenheden lopen in een hinderlaag en komen onder vuur te liggen. 

 

Sergeant-majoor Harm krijgt van minister Bijleveld het Bronzen Kruis opgespeld.

Via een maisveld

De groep waarvan Arjen deel uitmaakt, belandt op 20 meter van de vijand in een hevig vuurgevecht. Omdat de leiding in de groep niet meer in staat is sturing te geven, neemt Arjen de leiding over. De groep trekt zich op veilige wijze, via een maisveld, terug en hergroepeert achter een muurtje. Terwijl ze dekking zoeken, controleert Arjen 1 voor 1 of zijn groepsleden in orde zijn en behoudt controle over de gevaarlijke situatie. 

Arjen controleert 1 voor 1 of zijn groepsleden in orde zijn

Grote persoonlijke risico’s

Harm is intussen met zijn Patria-voertuig naar voren gereden om te kijken hoe de situatie ervoor staat en hoe hij zijn zwaar onder vuur liggende collega’s kan helpen. Harm geeft niet alleen leiding aan het onderdrukkingsvuur vanaf de voertuigen, maar toont ook persoonlijk grote moed. Omdat hij direct onderdrukkingsvuur geeft en zorgt dat zijn voertuig het vijandelijke vuur trekt, kan onder meer de groep waarvan Arjen deel uitmaakt zich uit de benarde positie bevrijden. Harm neemt grote persoonlijke risico’s door meerdere malen met zijn persoonlijk wapen boven het luik vuur uit te brengen, zodat het boordwapen steeds herladen kan worden. Harm blijft in totaal ongeveer 20 minuten het vuur naar zich toe trekken. Uiteindelijk bereiken alle militairen veilig Kamp Hadrian. Minister Bijleveld: “Dankzij het beheerste optreden van Arjen en Harm werd de vijand teruggedrongen. Maar belangrijker nog: zij namen de juiste besluiten toen de nood het hoogst was.”

Harm blijft in totaal ongeveer 20 minuten het vuur naar zich toe trekken

Wie: sergeant-1 b.d. Jeroen 

Decoratie: Bronzen Kruis

Voor: inzet in Afghanistan in 2009, Task Force 55 (rotatie 2) 

Wegens: ‘Moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand op verschillende momenten’ 

Oud-sergeant-1 Jeroen maakt als commando deel uit van de 2e rotatie van Task Force 55, een gecombineerde eenheid van de Special Forces van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. De eenheid komt regelmatig in gevecht met de vijand. Jeroen onderscheidt zich in deze periode vanwege zijn herhaald moedig en beleidvol optreden als Forward Air Controller. Zijn belangrijkste taak is het coördineren van luchtsteun: hij zorgt dat de helikopters en vliegtuigen de gevechten op de grond op de juiste manier ondersteunen. Jeroen is de spin in het web tussen de grond- en verschillende luchteenheden. Hoewel hij deze functie eigenlijk op junior niveau vervult, neemt hij meerdere malen de hoofdrol in de coördinatie op zich. 

Ook voor Jeroen het Bronzen Kruis.

Uit de schaduw

Tijdens 3 verschillende operaties is het optreden van Jeroen doorslaggevend. Hij verlaat meermaals zijn veilige positie om, blootgesteld aan vijandelijk vuur, luchtsteun te kunnen garanderen. Met gevaar voor eigen leven blijft hij constant in de vuurlinie opereren en weet tijdens alle operaties effectieve luchtsteun te organiseren. Tijdens een van deze operaties wordt korporaal Kevin van de Rijdt geraakt door vijandelijk vuur, met uiteindelijk fataal gevolg. Mede dankzij de coördinatie van de inzet van Nederlandse Apache-helikopters door Jeroen en zijn moedig optreden, weten de mannen Kevin naar een veilige positie te brengen. Bijleveld: “Zijn moed brengt hem vandaag hier bij ons. Uit de schaduw; in de schijnwerpers van het daglicht.”   
 

Tijdens 3 verschillende operaties is het optreden van Jeroen doorslaggevend

Blik op de medailles.

Moedige marinier

Oud-marinier-1 Thomas krijgt het Kruis van Verdienste vanwege zijn optreden in Mali in 2015. Als lid van de Special Operations Land Task Group (SOLTG) gedraagt hij zich in de woestijn moedig en beleidvol gedurende een zelfmoordaanval met een auto, geladen met 100 kilo springstof. Hij en zijn collega’s vormen daarbij het doelwit. Bijleveld: “Thomas zorgde ervoor dat de levens van zijn collega’s en hemzelf gespaard bleven.”   

Oud-marinier 1 Thomas, blij met het Kruis van Verdienste.