Leven in vrijheid

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd door de geallieerden. En dat vieren we natuurlijk groots. We beginnen er dit jaar al mee. We vieren niet alleen dat heugelijke feit in het jaar 1945, we vieren juist ook alle jaren die daarna volgden. Wij leven sindsdien in vrijheid. Het is goed om daarbij stil te staan.

Vrijheid kun je niet vastpakken. Maar als je het niet hebt, voel je dat. Je mag niet uitkomen voor je mening, er is geen persvrijheid, eerlijke rechtspraak ontbreekt. Zonder vrijheid leef je in angst. Als landmachters zien we dat tijdens missies met eigen ogen. We dragen bij aan stabiliteit en veiligheid in instabiele regio’s. We voeren deze missies uit voor Nederland en voor Europa. Stabiliteit ver van huis, zorgt voor blijvende vrijheid dichtbij huis. Al 75 jaar. 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ons medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en nog in leven zijnde kameraden. Voor hen leggen we bloemen neer; hen herdenken we met 2 minuten stilte. Maar soms is juist een krachtig geluid nodig. Zeker als ik hoor dat mensen onze vrijheid als vanzelfsprekend aannemen, of als mensen zeggen dat Defensie niet belangrijk is.

Vrijheid vraagt inspanning van ons allemaal. Als landmacht dragen we er met onze mensen al 75 jaar aan bij dat mensen in Nederland in vrijheid kunnen leven. Wij staan ervoor dat dat zo blijft. Wij beschermen wat ons dierbaar is.

Luitenant-generaal Leo Beulen
Commandant Landstrijdkrachten