Tekst KAP Jaap Wolting
Foto MCD

Gouverneur van Limburg overhandigt eremetaal

Theo Bovens bracht onlangs een werkbezoek aan Mazar-e-Sharif om de warme band met de Limburgse Jagers te benadrukken. En zo kon het dus gebeuren dat het voor de verandering eens niet iemand in vlekkenpak was die de NAVO-medailles in Afghanistan uitreikte, maar de Limburgse commissaris van de Koning.

85 militairen van het Nederlandse detachement kregen het eremetaal opgespeld vanwege hun deelname aan Resolute Support. In de gelederen stonden 13 militairen die al vaker hadden deelgenomen aan deze NAVO-missie. In plaats van een medaille krijgen zij tijdens de medailleparade in Nederland een cijferwisseling.

De missie wordt uitgebreid met zowel personeel als taken. Om de eenheid goed te kunnen ondersteunen werd op 1 september een contingentscommando opgericht. Commandant kolonel Roelof Foppen benadrukte dat de uitbreiding het belang onderstreept dat Nederland aan de missie hecht.

x

Nieuwe lichting leiders

Met een flinke slinger gingen ze weer de lucht in. De petten van 155 geslaagde cadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Ze ontvingen in september onder het toeziend oog van de commandanten van landmacht, luchtmacht en marechaussee, familie en vrienden hun officiersdiploma of bul.

“Koester het geleerde, de goede, maar ook de slechte voorbeelden. Onthoud het, want je weet nooit wanneer het van pas komt”, hield commandant KMA kolonel Joost Doense de afgestudeerden voor. “Blijf leren bij landmacht, luchtmacht of marechaussee. Blijf trouwens altijd leren. Onze wereld is niet rustig en veilig. Defensie is relevanter dan ooit en moet daarnaast flexibel blijven.”

Bijzonder welkom voor uitgezonden militairen

Groningen Airport Eelde heette begin september terugkerende militairen van 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard op een originele manier welkom. De brandweer van het vliegveld creëerde een ereboog van water boven de kist die de uitgezonden troepen weer op Hollandse bodem bracht.

“Wij vonden het leuk hen op gepaste wijze te ontvangen na hun inzet in het buitenland”, aldus Airport Manager Onno de Jong over de natte ontvangst. De luchtmobielers vormden de afgelopen maanden in Mali de langeafstandsverkenningseenheid voor Minusma. Ze opereerden 4,5 maand in het Afrikaanse land en verzamelden inlichtingen voor de commandant van de VN-missie.

Bedrijfsveiligheid CLAS in de steigers

Vaktechnisch heeft de landmacht een aanzet gegeven voor het Bedrijfsveiligheidshuis binnen Staf CLAS. Ter versterking hiervan onthulden PCLAS generaal-majoor Kees Matthijssen en programmamanager Veiligheid, Gezondheid & Milieu kolonel Maarten Rol het bord ‘Safety Always’. Het staat symbool voor de constante aandacht die veiligheid van de medewerkers vraagt. 

CLAS werkt aan meer grip op bedrijfsveiligheid en het samen verminderen van incidenten en ongelukken. Het geheel kent 5 verschillende disciplines waarin intensief wordt samengewerkt: Personele Veiligheid en Arbeidsomstandigheden, Integriteit, Milieu, Brandweerzorg en Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Op bivak zoals pa of ma

Zonder steun van het thuisfront geen missie, weet Defensie maar al te goed. Daarom werden in het weekend van 7 september 100 kinderen van militairen in het zonnetje gezet tijdens het jaarlijkse ‘jeugdbivak’. 

Het bivak was niet alleen een bedankje voor de kinderen, maar gaf ook een kijkje in het leven van hun militaire ouder. Op het programma stonden onder andere militaire zelfverdediging, exercitie, ZHKH en schieten in de klein kaliber simulator. “Van militairen op uitzending wordt veel gevraagd, van hun thuisfront ook”, vindt adjudant John Hamstra van het Evenementenbureau CLSK. Samen met de Defensie Organisatie Thuisfront organiseerde hij dit jaar het jeugdbivak voor ‘defensiekinderen’ tussen 8 en 15 jaar oud.

Landmachtorkesten op Nationale Taptoe

Tijdens de Nationale Taptoe die afgelopen weekend plaatsvond in Ahoy, was de landmacht vertegenwoordigd met zowel de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso als de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

In het 2 uur durende programma waren verder militaire orkesten van de andere krijgsmachtdelen te zien en horen, maar ook internationale gasten. Die kwamen dit jaar uit Frankrijk, Noorwegen en voor het eerst in het 64-jarig bestaan van de taptoe uit Japan.

Het evenement was dit jaar spectaculair vernieuwd met een immense LED-muur van 40 bij 12 meter. Daarmee kreeg ieder optreden zijn eigen sfeer. Het muzikale feest trok 21.000 bezoekers.

Landmacht: wendbaar transformeren

Inspelen op de huidige ontwikkelingen in conflicten en technologie vereist een wendbare organisatie en nieuwe capaciteiten. Dat staat in het vorige week verschenen onderzoek ‘Playing to your strengths’ van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen nam de studie onlangs in ontvangst. 

Generaal Beulen gaf aan het rapport te gebruiken voor de ontwikkeling van de ‘Visie Landmacht’, welke een aantal thema’s opwerpt waar we met zijn allen goed over moeten nadenken.

Mens en technologie raken meer met elkaar verweven. Machines ondersteunen tal van menselijke taken op het gevechtsveld. Technologie maakt de mens echter niet onmisbaar. Er zijn bijvoorbeeld juridische en ethische dilemma’s bij de inzet van technologie. Discussies daarover moeten we met zijn allen voeren. 

Technologische ontwikkeling gaat razendsnel. Maar wanneer opkomende technologieën echt geïmplementeerd kunnen worden in ons optreden is onzeker. Dat er in geïnvesteerd moet worden, staat volgens HCSS buiten kijf. Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het continu blijven experimenteren met innovatieve concepten om zo klaar te zijn als doorbraken zich aandienen. 

De landmacht opereert in het human domain. Conflicten beginnen en eindigen bij mensen. Het beïnvloeden van menselijk handelen en menselijke besluitvorming is dus ontzettend belangrijk. Tegelijk moeten we in staat zijn tegenstanders te verslaan. Invloed uitoefenen is vaak alleen effectief als je ook in staat bent je argumenten kracht bij te zetten. De landmacht moet kunnen schakelen tussen invloed uitoefenen in het human domain en robuust kunnen optreden in het fysieke domein.

Download 'HCSS-onderzoek ‘Playing to Your Strengths’' PDF document | 62 pagina's | 5,9 MB Publicatie | 28-09-2018