Tekst RITM Djenna Perreijn
Foto Jarno Kraayvanger

Hulpdiensten trainen samen in Skillslab

Afgerukte ledematen op de dansvloer. Een ingestort dak. Dreunende techno overstemt gegil en gekrijs. Slachtoffers wachten op hulp. Het lijkt eindeloos te duren. De terrorist die een IED liet ontploffen tijdens een 90’s party is nergens meer te bekennen: sein veilig. Militairen van 11 GNK snellen samen met politie, ambulance– en brandweermedewerkers het pand in om eerste hulp te verlenen. 

Veel deelnemers werken voor het eerst samen met collega’s van alle andere hulpdiensten.
Huzaar-1 Joeri Hulleman, verkenner/medic bij 11 LMB.

Het scenario doet denken aan de 4 aanslagen in Parijs, bijna 3 jaar geleden. In theater Bataclan kwamen toen 89 mensen om.  Als Nederland te maken krijgt met een dergelijke crisissituatie moeten hulpdiensten goed kunnen samenwerken. Op initiatief van 11 GNK Luchtmobiel en de veiligheidsregio Gelderland-Zuid oefenen daarom 40 medewerkers van alle nooddiensten in het Skillslab. Als ‘first responder’ bij een crisissituatie hulp verlenen en samenwerken met collega’s van andere hulpdiensten: dát zijn de trainingsdoelen.

Prioriteiten

De lotusslachtoffers die nog niet zijn geholpen, laten flink van zich horen. In de donkere ruimte waar de beats nog steeds keihard door de speakers schallen, lopen hulpverleners door elkaar heen. De rode baretten beginnen aan traumabehandelingen. “Het viel me op dat het ambulancepersoneel naast levensreddende handelingen ook verplegende taken uitvoert in de hot zone”, vertelt huzaar-1 Joeri Hulleman achteraf. “Bij ons heeft snelle afvoer naar de veiligere cold zone prioriteit. Het is leerzaam te zien hoe ambulancepersoneel dit aanpakt. Deze oefening draait om kruisbestuiving.” 

De slachtoffers uit de club worden buiten verder geholpen aan hun verwondingen.

Chaos

Snel maar zorgvuldig slepen de hulpdiensten de lotusslachtoffers naar buiten. Daar neemt de chaos langzaam af. Een voor een verdwijnen de patiënten in de ambulances. “Door deze training zijn de hulpverleners na vandaag beter op elkaar ingespeeld en weten ze wat ze aan elkaar hebben”, stelt sergeant-1 Remco IJkhout van 11 GNK. “Het is de bedoeling zoveel mogelijk hulpverleners te leren multidisciplinair samen te werken. Deze oefening deden we vandaag voor het eerst. Dit jaar volgen er nog 7."

“Trainen in een burgersetting, zoals vandaag, is heel realistisch”, vertelt huzaar-1 Joeri Hulleman.

Zo beleefden zij de training:

sergeant-1 Remco IJkhout | Manager Skillslab, 11 Luchtmobiele Brigade

“Ik merk dat het respect en begrip tussen de hulpdiensten groeit. Er is meer geduld als iemand bijvoorbeeld nog niet de hot zone in mag, omdat ze beter dan voorheen begrijpen wat de ander precies doet. Grote rampen doen zich gelukkig zelden voor. Het nadeel daarvan is dat er weinig praktijkervaring is. Maar worst case scenario's trainen is waar wij goed in zijn. Zo’n laagdrempelige oefening geeft ons de kans te laten zien waar we toe in staat zijn. De werkelijkheid exact nabootsen kunnen we niet, wel komen we heel ver. In het Skillslab prikkelen we alle zintuigen om het voor de deelnemers zo realistisch mogelijk te maken.”

Oscar Francissen | Ambulanceverpleegkundige

“Bij de ambulancedienst zijn we gewend bovenaan te staan in de hiërarchie. Wie nu de leiding heeft, is niet duidelijk. Maar als de marechaussee zegt dat ik weg moet, ga ik niet in discussie. Ik weet dat zij er voor onze veiligheid zijn. Verder is de manier van communiceren even wennen. Een ket? Wat bedoel je nou weer met een ket, riep ik zojuist naar een ’groene’. Een tourniquet dus. Wat ik ook lastig vind, is dat ik aan militaire uniformen niet kan zien of iemand bijvoorbeeld verpleegkundige of chauffeur is.” 

Danny Dekker | Coördinator Brandweer Gelderland-Zuid

“De brandslangen komen vandaag niet uit de wagen. Terrorismegevolgbestrijding is voor ons relatief nieuw. Door deze samenwerking hebben we opeens een groot aandeel in hulpverlening. Ik merk dat we allemaal snel en praktisch handelen. Verder durft het brandweerpersoneel ‘nee’ te zeggen, dat vind ik heel belangrijk: wij mogen en kunnen niet alles. Wij hebben geen referentiekaders voor terroristische aanslagen. Maar als zich een ramp voordoet, lopen we wel tussen ‘het groene’. Het is dus heel zinvol om nu al te leren van hun kennis en ervaring.”