Samenwerking en innovatie

Als commandant van de landmacht mag je vaak op werkbezoek. Die zijn altijd inspirerend. Graag deel ik twee van die ervaringen met u. Ze hebben samenwerking en innovatie gemeen.

Vorig week bezocht ik onze Fieldlab Smartbase: in Soesterberg hebben we een militaire base gebouwd waar we samen met het bedrijfsleven nieuwe ideeën kunnen testen in een militaire omgeving. Dit Fieldlab brengt het beste in alle partijen naar boven: enthousiasme, energie en innovatiedrang. Ik zag het bedrijfsleven en onze eigen mensen gezamenlijk werken aan ideeën en prototypen. Dit is het soort samenwerking waar ik veel van verwacht en waarin ik vertrouwen heb. Het biedt de gelegenheid de ideeën te vertalen naar de praktijk. Civiel-militaire samenwerking en briljante ideeën zijn vooral zinvol als de resultaten ook bij onze eenheden ingevoerd kunnen worden. Daarom vind ik dat we onze procedures moeten stroomlijnen. Alleen zo kunnen we innovatieve oplossingen snel implementeren.

Samenwerking beperkt zich niet tot onze landgrenzen. We werken al meer dan 25 jaar heel nauw samen met onze oosterburen. Denk bijvoorbeeld aan het Duits-Nederlandse legerkorpshoofdkwartier, de gemechaniseerde - en de luchtmobiele eenheden. Hieraan kunnen we een nieuw succesverhaal toevoegen. Ook de luchtverdedigingseenheden gaan een intensieve samenwerking aan met hun Duitse collega’s. Eind augustus tekenden de Duitse CDS generaal Wieker en zijn Nederlandse collega Middendorp de samenwerkingsovereenkomst ‘Apollo’. Dit formele moment is niet alleen het begin van een verdere integratie van de Duitse en de Nederlandse luchtverdediging. Ook brengt het een Duitse luchtverdedigingseenheid van zo’n 300 militairen onder bevel bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC). Ik zie het als de volgende stap in een jarenlange samenwerking. 4 jaar geleden waren Nederlandse en Duitse Patriot-eenheden al samen uitgezonden om in Turkije het NAVO-verdragsgebied te beschermen tegen raketten uit Syrië. De samenwerking gaat nu verder: niet langer zij-aan-zij, maar nu meer geïntegreerd. Een mooi succes.

Luitenant-generaal Leo Beulen
Commandant Landstrijdkrachten