02

Dit artikel hoort bij: Landmacht 08

Prinsjesdag; wat krijgt het CLAS?

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto MCD

Cijfers en onderbouwing

Het kabinet stelt volgend jaar € 300 miljoen euro extra beschikbaar voor Defensie. Hiervan wordt ongeveer € 200 miljoen ingezet om de basisgereedheid op orde te brengen. Zo wordt onder meer de reservedelenvoorraad aangevuld en kan extra personeel worden aangenomen. Ruim € 60 miljoen euro vloeit naar het CLAS. 

De prioriteit? De basisgereedheid van de eenheden op orde brengen. Het is een belangrijke eerste stap binnen het ‘meerjarig perspectief’. Belangrijk omdat het CLAS hiermee prioriteit geeft aan het oplossen van exploitatieproblemen in de personele en materiële basisgereedheid én de daarbij behorende geoefendheid. Daarmee verdwijnen niet alle beperkingen, maar wordt de huidige organisatie in ieder geval gezonder. Vervolgstappen blijven nodig om het tekort aan enablers op te lossen, te investeren in innovatie en om systemen te vervangen. 

Ongeveer 13% van de € 60 miljoen euro gaat naar het versterken van de geoefendheid, waarmee het CLAS de basisgereedheid van oefenende en trainende eenheden herstelt.

Binnen de te verdelen € 60 miljoen euro heeft CLAS een onderverdeling gemaakt in 3 hoofdaandachtsgebieden: 

Materiele Gereedheid (MG)

Ongeveer 50% van het aan CLAS toebedeelde budget gaat naar het versterken van de MG. Met dit extra budget herstelt het CLAS de basisgereedheid van de (hoofd)wapensystemen. De juiste voorraad van onderhoudsmaterialen en reservedelen staat hierbij centraal. Voorbeelden hierbij zijn onder meer de systemen Fennek, Boxer, Pantserhouwitser 2000NL, CV90 en Bushmaster, maar ook Klein Kaliber Wapens, militaire uitrusting/PGU als ook Scania-wissellaadsysteem, Medium Range Antitankwapen en Short Range Antitankwapen.

Personele Gereedheid (PG)

Ongeveer 37% gaat naar het versterken van de PG. Hiermee wil het CLAS de basisgereedheid van de CLAS-formatie herstellen. Dit is nodig omdat de CDS in het formatieplan minder functies heeft staan dan het CLAS voor een basisgerede organisatie nodig heeft. Daarnaast is het personeel duurder dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Het CLAS gebruikt het budget dus voor het – deels – repareren van met name de volgende 3 problemen: middenloonsom problematiek, de maatregel ‘Langer op Functie’ en de capaciteit t.b.v. het Opleiden, Trainen en Kennisdomein.

Geoefendheid (GO)

Ongeveer 13% gaat naar het versterken van de GO, waarmee het CLAS de basisgereedheid van oefenende en trainende eenheden herstelt. Voorbeelden zijn onder meer het herstel van het aantal schietserieweken en de niveau V (bataljon)-oefeningen ten behoeve van Genie-eenheden. Daarnaast ligt de focus op het wederom kunnen uitvoeren van vormbehoudoefeningen in de blokken Operationele Gereedheid en het faciliteren van oefeningen in het kader van Internationaal Militaire Samenwerking.