Een blik op de toekomst

Vorige week stond in het teken van de CLAS-infodagen. Drie dagen waarin ik – samen met mijn directeuren – door het land ben getrokken om het personeel van het CLAS te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen die het CLAS raken. Waar staan wij nu met het CLAS en waar willen we naartoe met het CLAS?

Niet geheel toevallig vonden de CLAS-infodagen plaats vlak na Prinsjesdag. De dag waarop bekend werd gemaakt hoe de begroting er voor 2017 uit zal zien. Het is goed om te zien dat Defensie er geld bij krijgt om de exploitatie op orde te krijgen. Dat er daarnaast extra geld nodig is voor het herstel van de combat support (CS) en combat service support (CSS) en daarnaast voor de investeringen is evident. Voor nu is dit echter een zeer belangrijke stap om de operationele gereedheid te verbeteren. Al met al kijk ik terug op 3 informatieve dagen. Informatief omdat ik u persoonlijk heb kunnen informeren waar wij met het CLAS staan en naartoe willen gaan. Maar zeer zeker ook informatief omdat ik nog meer gevoel heb gekregen bij wat er bij de verschillende onderdelen leeft. Dat is voor mij zeer waardevol en helpt mij bij het maken van keuzes die ik als commandant maak.

Herstel en ontwikkeling

Tijdens de CLAS-infodagen stonden de huidige ontwikkelingen en de verwachtingen voor de komende jaren centraal. Ik heb hierbij aangegeven wat de koers van het CLAS zal zijn; herstel en ontwikkeling. Herstel is nodig voor de investeringen en om de balans tussen combat en CS en CSS te herstellen. Ontwikkeling, omdat we niet stil mogen blijven staan. Voor de verdere toekomst concludeer ik dan ook dat innovatie een belangrijk thema is. De ontwikkelingen om ons heen gaan razendsnel. Voor een organisatie als de Landmacht is het belangrijk om hier in mee te gaan. Doordat de technologie zich zo snel ontwikkelt en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van hoogwaardig technologisch materieel toeneemt, is het belangrijk om zelf de mogelijkheden en middelen te hebben om snel in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen. We kunnen niet precies voorspellen wat er morgen bedacht en ontwikkeld wordt, maar we moeten wel zorgen dat we flexibel zijn en kunnen anticiperen als dat nodig is.

Innovatie

In 2016 hebben de DMO en het CLSK de nodige initiatieven ontplooid om het belang van innovatie te benadrukken. Tijdens de Sociale Innovatiedag van 2 juni heeft het CLAS samen met het CDC en de HDBV het stokje overgenomen, dat symbool staat voor de innovatiebeweging. Dit houdt in dat het CLAS, het CDC en de HDBV in de aankomende periode een voortrekkersrol zullen vervullen als het gaat om innovatie. Hierbij zal met name het accent verlegd worden van de theoretische benadering naar de praktische toepassing. Een eerste aanzet hiervoor is gegeven tijdens I-Day, die plaatsvond op 23 september. Tijdens I-Day werd bezien welke initiatieven er op de werkvloer zijn en hoe deze initiatieven geïmplementeerd kunnen worden in de organisatie. Ik juich deze initiatieven vanaf de werkvloer toe. Innovatie kun je niet opleggen, dat moet vanuit de organisatie groeien. Wel is het van belang dat de randvoorwaarden voor het implementeren ervan in de staande organisatie er zijn. Ik zal mij er voor inzetten dat deze randvoorwaarden zo optimaal mogelijk aanwezig zullen zijn. Omdat er geen toekomst is zonder innovatie!

Luitenant-generaal Leo Beulen

Commandant Landstrijdkrachten