06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

Een dagje KMarren met…

Onno, grondlegger opleiding Persoonsbeveiliging Binnenland

Alert zijn en snel kunnen schakelen. Vooruitdenken en proactief handelen. Het zijn enkele hoofdingrediënten tijdens de opleiding tot persoonsbeveiliger bij de Koninklijke Marechaussee. Maar cursisten leren tijdens de 12 weken durende opleiding uiteraard ook schieten en veilig maar assertief autorijden. En, niet te vergeten, goed communiceren. Met elkaar, met omstanders en met de zogenoemde ‘te beveiligen persoon’. 

“Goed communiceren is heel belangrijk. Soms moet je de te beveiligen persoon adviseren om iets wel of juist niet te doen als het gaat om zijn of haar veiligheid. Dan moet je empathie tonen (je inleven in de ander) en vooral duidelijk zijn”, vertelt Onno, die in 2022 als eerste luitenant aan de wieg stond van de opleiding. “Of, wat zeg je als je de achteruitgang van een horecagelegenheid wilt gebruiken in plaats van de normale ingang omdat dat veiliger is? Dan moet je goed kunnen praten en sociaal zijn.”

Het contingent Persoonsbeveiliging Binnenland is opgericht om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar persoonsbeveiliging. Daarbij kan het gaan om politici tot aan andere publieke figuren die te maken krijgen met dreigementen.

De eerste lichting cursisten begon in januari 2023 aan de opleiding. Deze werd tot en met de 3e opleiding gegeven door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en het Hoog Risico Beveiligingseskadron. Vanaf de 4e opleiding, die in november 2023 startte, verzorgt het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee deze. Ook in 2024 staan er opleidingen op stapel om het nieuwe contingent te vullen met voldoende collega’s.

Na enkele intensieve weken moeten de cursisten vanaf week 8 alle geleerde skills en drills in de praktijk brengen. Dit gebeurt onder andere tijdens een scenario waarbij zij een te beveiligingen persoon begeleiden tijdens zijn of haar werkdag. Cursisten moeten alles tot in de puntjes plannen en rekening houden met onverwachte gebeurtenissen. Welke route pakken we? Wat is de situatie ter plekke, zijn er eventuele vluchtroutes? Wie is de te beveiligen persoon precies en hoe kunnen we hem/haar het beste helpen?

Als het nodig is, moeten ze snel en accuraat kunnen handelen. Dit alles terwijl ze rondlopen en -rijden in het publieke domein. Het hoofddoel: de te beveiligen persoon in staat stellen zijn of haar werk ongestoord uit te voeren en vervolgens heelhuids thuis te brengen. “De oefendag ziet eruit zoals het later in de praktijk ook gaat”, aldus Onno. “Ze maken mee hoe het is om dit werk een hele dag te doen in plaats van een uurtje tijdens een les. Zo’n dag vraagt andere vaardigheden. Het doet wat met je doorzettingsvermogen om de hele dag scherp te moeten zijn.”

*Onno is inmiddels niet meer werkzaam bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Hij werkt nu als adviseur bij de sectie Bewaken & Beveiligen.

Meedoen aan 'Een dagje KMarren met...'?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in 'Een dagje KMarren met...'? Neem dan contact op via kmar.magazine@mindef.nl.

Tekst: kapitein Arjen de Boer | Video: Jos van Stralen | Montage: Job van Dijk