09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

KMar Wereldwijd

Erbil, Irak

In ‘KMar Wereldwijd’ laten we elke maand een collega aan het woord die in het buitenland actief is voor de Koninklijke Marechaussee. Deze keer is dat kolonel Hans in Irak.

“Een jaar geleden toen ik nog werkzaam was bij SHAPE als Provost Marshal kwam de uitvraag voorbij voor een missie van 6 maanden in de functie van Military Advisor for Peshmerga in de autonome Koerdische regio in Irak. Na mij kort in de rol en functie verdiept te hebben, en na goed overleg thuis, heb ik aangegeven interesse te hebben voor deze missie en ben ik uiteindelijk aangewezen. Na een periode van voorbereiding met de cursus Militaire Basisvaardigheden aan het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee en de Missiegerichte Oriëntatie aan de School voor Vredesmissies ben ik op 6 september naar Erbil vertrokken.

Op weg naar een Peshmerga-eenheid, reizend door het bergachtige Koerdische landschap.

Mijn werkzaamheden in Irak vinden plaats vanuit het Nederlandse Consulaat in Erbil. Ik geef in samenwerking met andere coalitielanden invulling aan het Peshmerga Reform Program. Dat is een breed hervormingsprogramma om de Peshmerga te helpen bij het bouwen van een professioneel leger, om uiteindelijk zelfstandig de strijd te kunnen voeren tegen ISIS. Dat draagt bij aan een stabiele regio in het Midden-Oosten en aan de veiligheid in Europa. Vanuit de historie zijn de Peshmerga’s de vrijheidsstrijders die vanuit de bergen de strijd voerden tegen onderdrukking. Ze streven naar een eigen land en autonomie, wat nu voor een deel gelukt is in het noorden van Irak met de vorming van een autonome Koerdische regio binnen Irak.

Gedurende het field visit in gesprek met de commandant (en zijn team) over de lokale veiligheidssituatie en het Peshmerga Reform Program.

Als Military Advisor ben ik iedere dag wel op pad om met vertegenwoordigers van de Koerdische overheid en met commandanten van de Peshmerga gesprekken te voeren. Die gesprekken vinden plaats binnen de kaders van een projectprogramma, waarbij een aantal projecten door Nederland gesteund worden. Voorbeelden van projecten waar ik mij mee bezighoud, zijn het inrichten van een force structure en een duidelijke command & control, waarbij Koerdische milities opgenomen worden binnen de organisatie van het ministerie van Peshmerga. Een ander voorbeeld is het organiseren van de digitale uitbetaling, waarbij Peshmerga’s hun salaris vanuit het ministerie op een Iraakse bankrekening krijgen. Voor ons vanzelfsprekende zaken, maar in Irak zeker niet.

Links: demonstratie van de Peshmerga met een Katyusha artillerie-eenheid. | Rechts: T-walls van Camp Stephan, nabij de Internationale luchthaven van Erbil, waar een deel van de internationale coalitie (Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve) gevestigd is.

Ik bevind mij nu in het Midden-Oosten waar stabiliteit en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn en volg de politieke ontwikkelingen hier met grote interesse. Regelmatig vinden er conflicten plaats in de regio, waarbij buurlanden militaire acties plegen op het grondgebied van Irak. Deze acties zijn gericht op het bestrijden van militante groeperingen in de grensstreek en niet zozeer op de internationale coalitie.

De citadel met bazar in het centrum van Erbil.

De omgeving waarin ik werk is erg interessant en dynamisch en de rol die ik vervul vind ik erg leuk. Uiteraard heb ik te maken met een andere cultuur, waarbij zaken niet gaan zoals je had verwacht of gehoopt, maar dat is ook weer leerzaam. In mijn werk ontmoet ik veel mensen en naarmate de tijd verstrijkt leer je de mensen ook beter kennen. Koerden zijn erg vriendelijke en gastvrije mensen en zij waarderen de steun van Nederland enorm. Tijdens het regime van Saddam Hoessein, maar ook daarna, na de opkomst van ISIS, zijn veel Koerden naar Europa gevlucht en velen van hen hebben in Nederland onderdak gekregen. Het is altijd weer leuk wanneer ik in Erbil iemand tegenkom die een aantal jaren in Nederland heeft gewoond en ook de taal nog (een beetje) spreekt.”

Kolonel Hans

Military Advisor on Peshmerga Reform
Multinational Advisors Group (MNAG)