03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

De 12 mooiste foto's van...

…de eindoefening AMBV van reservisten

De Koninklijke Marechaussee wil de komende jaren flink groeien in flexibele capaciteit. Afgelopen weekend rondden acht KMar-reservisten de opleiding Algemene Militaire Basisvaardigheden (AMBV) af. Zij zijn de eerste lichting reservisten die volledig door het Opleidings-, Trainings en Kenniscentrum van de Marechaussee zelf werden opgeleid.

Terug in de tijd. “Vijf jaar geleden ontstond de wens binnen de Marechaussee voor een eigen basisopleiding reservisten. Tegelijk was er de behoefte het reservistenbestand te laten groeien, met name op het gebied van projectreservisten. Dit werd ingegeven door de ontwikkelingen op het gebied van reservistenbeleid en de adaptieve krijgsmacht”, vertelt adjudant Wim Versteeg, die sinds 2020 op het Bureau Flexibele Capaciteit van de KMar werkt als opleidingscoördinator.

Tot dan toe werden KMar-reservisten opgeleid bij de Luchtmacht of de Marine. “Toen de wens tot groei en professionalisering van de bedrijfsvoering van reservisten aan het licht kwam, groeide ook het besef dat we die opleiding zelf op het OTCKMar wilden verzorgen.”

En zo geschiedde. Door het Bureau Opleidingsontwikkeling van het OTCKMar is een opleiding KMar reservisten Algemene Militaire Basisvaardigheden (AMBV) ontwikkeld. Deze is afgestemd op de opleiding van de luchtmacht, om zo een paarse samenwerking in het opleidingsdomein reservisten te vergemakkelijken. In 2019 is gestart met de eerste pilot op een luchtmachtlocatie. In september 2022 is de AMBV voor het eerst gestart op het OTCKMar. Versteeg en het team O&T van de reservisten geven in nauwe samenwerking met het OTC uitvoering aan deze opleiding AMBV op het OTCKMar.

Waar de leeftijd van een ‘reguliere’ initiële opleiding tussen de 18 en 25 jaar ligt, zijn deze deelnemers tussen de 21 en 59 jaar oud. Dat vraagt ook om een andere opstelling vanuit het kader, vertelt Versteeg. “Het maakt uit of je iemand iets bij probeert te brengen die nog adolescent is, of dat het gaat om een volwassen vrouw of kerel van 55 jaar. Dat werkt nét even iets anders.”

Verdubbeling

Op dit moment heeft de KMar 300 reservisten in dienst, waarvan zo’n 100 in de operatie. Het Bureau Flexibele Capaciteit timmert flink aan de weg. In de komende 4 jaar aan hen de taak om het reservistenbestand te laten groeien naar 600 militairen.

Pittig programma

Deze eerste groep bestaat uit 10 reservisten, waarvan 2 zijn toegevoegd vanuit de luchtmacht. De AMBV bestaat uit 8 opkomsten. De eerste is 1 dag ter introductie, daarna volgen 7 lange weekenden opleiding. “In bivakmodules van 3 of 4 dagen”, legt de opleidingscoördinator uit. “Daarnaast krijgen ze een bulk huiswerk mee. Van hen wordt echt verwacht dat ze zo’n 10 uur per week de boeken in gaan en e-learnings maken.” Een flinke belasting, maar één ding scheelt, zegt Versteeg: “De motivatie bij de reservisten is ontzettend groot.”

KMarMagazine mocht een kijkje nemen bij de eindoefening op het Stroese Zand van deze eerste lichting van de reservisten-AMBV die volledig door de KMar werd gedraaid.

Het bivak is begonnen! In alle vroegte zetten de reservisten 4 tenten op. Het gaat om een samengestelde groep van divers pluimage. De een werkte reeds bij de Bereden Brigade, de ander gaat straks aan de slag bij Cyber of Analyse & Onderzoek. Waar ze ook landen: op dit moment zijn ze allemaal ‘marechaussee’ of ‘soldaat’.

Hoewel lang niet iedereen een operationele plaatsing krijgt, is een militaire vorming van essentieel belang. Ook als je al bij de KMar werkt, maar enkel nog geen AMBV hebt gevolgd: “We leren de deelnemers de basis aan van het militair-zijn en hoe Defensie werkt. Het pak aantrekken schept verwachtingen. Daarnaast leren de deelnemers tijdens de bivakken veel over werken in een team en over zichzelf als individu”, vertelt Versteeg.

De groep bestaat uit 10 mensen, waarvan 2 collega-reservisten van de luchtmacht. Een gemixte groep blijft het streven, aldus Versteeg. Goed voor de kruisbestuiving en perfect om de contacten tussen de verschillende krijgsmachtdelen te onderhouden.

Tijdens de briefing krijgen de reservisten alle informatie over Operatie Blue Tigers. Het scenario: terroristen hebben op een Belgische onderzoeksbasis een harde schijf buitgemaakt. Nu richten zij hun pijlen op een tweede stuk hardware om een bijzonder raketlanceerprogramma werkend te maken. Die informatiedrager bevindt zich op de luchtmachtlocatie AOCS Nieuw Milligen. Aan de reservisten om patrouilles uit te voeren in het gebied en informatie te verzamelen over de vijand, die al op de Veluwe is gesignaleerd. Het gaat om tientallen strijders, gewapend met kleinkaliberwapens en gifgas.

“Handen op je hoofd! Kijk me niet aan!” De vijand was dichterbij dan gedacht. Direct na de briefing vallen enkele paramilitairen de tent binnen. De reservisten worden geblinddoekt. Hun notitieboekjes, die nog op tafel lagen, worden in beslag genomen. “Machtig mooi, al die informatie is nu van ons.”

Het instructiekader bestaat uit 7 militairen, die net als de deelnemers reservist zijn. Een aantal van hen keek ter voorbereiding mee bij de AMBV van de luchtmacht in Woensdrecht.

Geblinddoekt worden de reservisten vervoerd naar een volgende locatie. Eindelijk mogen de brillen af. Na een korte wandeling verschijnt er een meertje in het midden van het bos.

“De enige manier om aan de vijand te ontkomen is door de overkant van dit water te bereiken”, roept een instructeur vanaf de overzijde van het meer. In enkele minuten bereiden de reservisten een drijfpakket voor.

“Aan iets anders denken, aan iets anders denken”, murmelt een van de reservisten, terwijl het water haar middel bereikt. Haar gezicht verraadt de temperatuur van het meer. Toch maakt ze zonder aarzeling de wateroversteek, samen met haar buddy.

Ook Jesse (34) ging het water in. “Wanneer doe je nou zoiets? Ontzettend vet om mee te maken, toch?” De marechaussee werkt als instructeur bij de Bereden Brigade KMar. “Dit is wel even iets anders. Ik kwam 8 jaar geleden in dienst en ben met terugwerkende kracht in deze opleiding gezet. Daar ben ik ontzettend blij mee. Bij de Bereden Brigade krijg je natuurlijk redelijk wat van het ceremoniële en het operationele mee. Maar de beleving en de achtergrond van het ‘militaire’ miste ik nog.”

Naast zijn fulltime baan was de AMBV nog redelijk pittig, vertelt Jesse, inmiddels in een droog pak. “Fysiek was het geen probleem, het was vooral de mentale prikkel. Ik haal ontzettend veel uit de opleiding. Omgaan met groepsdynamiek, werken onder druk, maar ook een meer directieve manier van leidinggeven. Doorzettingsvermogen, niet lullen maar poetsen, en je toch ook kwetsbaar durven opstellen. Deze ervaring heeft mij zeker gevormd. De lessen die ik leer neem ik mee naar mijn werk als instructeur.” Waar hij op hoopt, voor wat betreft de rest van de oefening? “Actie!”, zegt hij met een grote glimlach. “Plezier maken en zware momenten doorstaan.” En dan spurt hij er weer vandoor om zich op te maken voor de volgende opdracht.

Na een bewogen ochtend die bestond uit het maken van een kampement, gegijzeld worden en een wateroversteek, gaan de reservisten over naar het verkennen van het gebied. Nog maar 2 dagen te gaan, dan hebben ze hun certificaat in handen.

Nieuwsgierig geworden?

Vragen over reservist worden bij de Koninklijke Marechaussee? Neem dan contact op met het Bureau Flexibele Capaciteit (BFC KMar) via: reservisten.02@mindef.nl.

Tekst: kapitein Saminna van den Bulk | Foto’s: sergeant-majoor Cinthia Nijssen