04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

Artikel 4 boven de Poolcirkel

Werken onder arctische omstandigheden

2 keer per jaar verruilt een aantal marechausseecollega’s van de brigade Veluwe het vlakke en bosrijke Nederlandse landschap voor het onstuimige, koude en bergachtige Noorwegen. Zo reisde een artikel 4-detachement medio januari af naar Bardufoss, waar het Korps Mariniers met 600 man sterk het (over)leven, bewegen en vechten onder arctische omstandigheden traint tijdens de Joint Arctic Training. Het KMar-detachement is op locatie belast met artikel 4 Politiewet, het uitvoeren van de politietaak voor de Nederlandse krijgsmacht.

De taken van het artikel 4-detachement variëren van het adviseren van de plaatselijke commandant van de mariniers tot aan strafrechtelijke onderzoeken en alles wat daar tussen zit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ongeval met een voertuig, de vermissing van goederen, aangiftes van diefstal of Nederlandse militairen die met de Noorse politie in aanraking komen. Om alles tijdens de Nederlandse aanwezigheid in Noorwegen in goede banen te leiden, werkt het detachement nauw samen met het Korps Mariniers en de lokale Noorse autoriteiten en maakt het werkafspraken om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voordat de KMar-collega’s hun taak boven de Poolcirkel goed en veilig kunnen uitvoeren, moeten zij eerst zelf de ‘koude’ kneepjes van het vak leren, zoals het autorijden onder de plaatselijke (weers)omstandigheden. Zo leren ze onder andere hoe een voertuig zich gedraagt onder arctische omstandigheden.
Tijdens een autorit door gladheid in een slip raken of geconfronteerd worden met een eland die plotseling de weg oversteekt. Tijdens de 1-daagse Arctic Drivers Course - gegeven door collega’s van het OTCRij - wordt de collega’s onder andere geleerd wat ze kunnen verwachten en hoe ze daarop moeten reageren.
Na de rijcursus volgt de meerdaagse Arctic Introduction Course voor ondersteunende eenheden in het gebied, zoals de Marechaussee. De collega’s krijgen aangeleerd dat ze op verschillende manier vuur kunnen maken. Afhankelijk van het doel en de omstandigheden kunnen ze het hout op verschillende manier opstellen en aansteken.
De Arctic Introduction Course wordt gegeven door mountain leaders van de mariniers. Zij leren de KMar-collega’s alle basics en routines aan, zodat ze zich gedurende 48 uur zelf kunnen redden, mocht een situatie daar om vragen. Vuur is daarbij onmisbaar en verhoogt in geval van nood het moreel.
Een overnachting in de buitenlucht kan tijdens de cursus uiteraard niet ontbreken. Na een verplaatsing door de sneeuw moeten de collega’s zelf hun onderkomen bouwen en inrichten. Bomen worden handmatig omgezaagd en gebruikt om de perfecte shelter te bouwen, die de invloeden van weer en wind zoveel mogelijk beperkt.
Eten, drinken, warm blijven en slapen. Althans, slapen wordt niet tegelijk gedaan. Tijdens de nacht draaien de collega’s beurtelings wacht en zorgen ze ervoor dat het vuur niet dooft.
Het detachement kreeg te maken met de meest uiteenlopende weersomstandigheden. Een dag waarop het -30 graden werd, kon worden gevolgd door een dag met een temperatuur boven 0. Het detachement pikte en passant het Noorderlicht mee.
Nadat alle vakjes ter voorbereiding op het optreden in arctische omstandigheden zijn afgevinkt, kan het echte werk beginnen. Op een laagdrempelige manier wordt op Kamp Bardufoss contact gelegd met de mariniers.
Tijdens een overleg toont een kapitein der mariniers op een kaart van het trainingsgebied aan de KMar-collega’s waar zijn eenheden zich in het veld bevinden en waar buitenlandse collega’s aan het trainen zijn.
1 Marine Combat Group (1MCG) - gelegerd op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn - volgt de Novice Ski & Survival Course. Voor veel nieuwe aanwas van 1MCG is het de eerste keer dat ze in een arctische gebied trainen.
De Volkswagen Amarok biedt uitkomst bij de lange verplaatsingen door het Noorse landschap. Met het voertuig worden zowel mariniers in het veld bezocht, het gebied verkent, als bezoeken aan omliggende dorpen en steden gebracht.
Tijdens de Operational Stand Down (OSD) mogen de mariniers ter onderbreking van de training in hun vrije tijd de stad Tromsø bezoeken. Voorafgaand aan de OSD wordt er door de KMar contact gelegd met de plaatselijke autoriteiten, om ze op de hoogte te stellen van het bezoek en afspraken te maken.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: artikel 4-detachement KMar en Cees Baardman