02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

Gepersonaliseerd sporten met horloge en app

Pilot moet fysieke inzetbaarheid collega’s verhogen

Projectmanager van de pilot Defence Sport & Outdoor Watch (DS&OW) en Defence Training & Coaching System (DTCS), eerste luitenant Michael Tacke.

Beter slapen, vaker sporten, gezonder eten: voor veel mensen staat januari in het teken van goede voornemens. Studenten van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) krijgen hierbij een extra steuntje in de rug. Ze doen mee aan een pilot van het KMar-brede programma Fit & Vitaal die begin dit jaar van start ging. Daarbij gebruiken de marechaussees een sporthorloge of -applicatie op de smartphone die hun sportactiviteiten volgt én waarmee ze (nieuwe) oefeningen en trainingen kunnen raadplegen. Dit moet leerlingen motiveren om gezond te leven en instructeurs hopen hun nieuwe aanwas beter fysiek inzetbaar te houden.

Marechausse-4 Tom (21) werkte nooit eerder met een sportapp, maar vraagt nu klasgenoten om samen een buikspierprogramma uit de app te volgen. “Er is geen onderlinge strijd, maar het is wel leuk om samen te sporten volgens zo’n schema. Ik gebruik ‘m ook individueel. Het hardlopen gaat al heel goed, maar ik zou graag sterker willen worden. Via de app kan ik goed zien of ik genoeg voortgang boek om de volgende fittest te halen. Bijvoorbeeld met bankdrukken; ik train nu met meer gewicht en herhalingen dan 3 weken geleden. Die resultaten werken best motiverend.”

De helft van de onderzoeksgroep gebruikt de DS&OW, het horloge dat onder meer trainingen, slaap, (kern-)temperatuur en stressniveau monitort. De andere leerlingen gebruiken de sportapp die werkt volgens het DTCS en ondersteunt in alle fysieke trainingsgerelateerde activiteiten.

Sturing

Naar dit soort ervaringen is eerste luitenant Michael Tacke, projectmanager van de pilot Defence Sport & Outdoor Watch (DS&OW) en Defence Training & Coaching System (DTCS), nieuwsgierig. “Ik denk dat het gepersonaliseerd sporten bijdraagt aan het verkrijgen, verbeteren en behouden van de fysieke inzetbaarheid, maar dat moet blijken uit de gebruikerservaringen.” Deelnemers vullen tot het einde van de pilot, in november, 3 keer een vragenlijst in. Ook wordt klassikaal geëvalueerd hoe marechaussees het werken met het horloge en de app ervaren. “Bij de start begreep ik dat veel leerlingen al wel sportten, maar sturing misten. De pilot biedt de mogelijkheid om sportoefeningen in de app goed uit te leggen.”

Ook collega’s die niet deelnemen aan de pilot kunnen gebruikmaken van DTCS door een QR-code te scannen die op diverse plekken op het OTC hangt.

Tacke introduceerde de pilot samen met collega’s eind vorig jaar bij 5 klassen op het OTC. Het merendeel, 59 van de 88 studenten, wilde meedoen. Ongeveer de helft ontving een sporthorloge, de andere helft de applicatie. Naast de leerlingen kregen de IBT-instructeurs ook een briefing en training om vragen van de leerlingen over DS&OW en DTCS te kunnen beantwoorden. Tacke: “Voor hen is het dus ook een pilot. Zij zetten in het DTCS-systeem sportschema's klaar die de leerlingen in de app kunnen terugvinden. De trainingen passen bij de fysieke leerlijn. In de ‘blauwe’ periode van de opleiding bevatten die bijvoorbeeld oefeningen in kracht en uithoudingsvermogen. Leerlingen kunnen ook zelf oefeningen in de app toevoegen.” 

Het sporthorloge.

Batterij

Marechaussee-4 Jeroen (20) overweegt nu al om aan het einde van de pilot zelf een sporthorloge te kopen, als hij deze moet inleveren. “Eerst zag ik er het nut niet van in en zo'n horloge is ook best prijzig. Nu maak ik er veel gebruik van. De gegevens uit het horloge motiveren mij om gezonder te leven. Zo kijk ik ‘s ochtends hoe ik heb geslapen en gedurende de dag houd ik mijn ‘bodybattery’ (energielevel op schaal van 1 tot 100, red.) in de gaten. Na een goede nachtrust zit die tegen de 100, dat matcht eigenlijk altijd met mijn gevoel. De metingen kloppen en die bevestiging vind ik prettig. Als ik slecht heb geslapen, zorg ik dat ik de volgende avond op tijd in bed lig. Ook check ik mijn hartslag tijdens het hardlopen en na afloop mijn hartslag in rust. Ik hoop dat die laatste over een paar maanden lager ligt en mijn conditie is verbeterd.”

De landmacht startte 2,5 jaar geleden al met de pilot Defence Training & Coaching System (DTCS). De eerste resultaten van gepersonaliseerde trainingsprogramma’s in een app zijn positief en deelt de KL binnenkort met de KMar.

Goed werkgeverschap

Het sporthorloge werkt (nog) niet samen met de sportapp op de smartphone. “In de toekomst hopelijk wel. Zo zouden IBT-instructeurs op basis van de sportresultaten gepersonaliseerde trainingen kunnen klaarzetten.” De AVG-wetgeving laat die koppeling nu nog niet toe. “Op dit moment zijn de trainingsresultaten alleen voor de gebruiker zichtbaar. De leerlingen houden zelf de regie; de pilot is vrijblijvend. We hopen natuurlijk dat ze veel gebruikmaken van de tools. En als dat niet zo is kan dat ook nuttige informatie zijn voor het uiteindelijke adviesrapport over een vervolgtraject van dit project.”

Of dat vervolg er komt, hangt dus af van de gebruikerservaringen. “Ik vind het initiatief passen bij goed werkgeverschap. De organisatie heeft belang bij duurzame inzetbaarheid, dus het mes snijdt aan 2 kanten.” Tacke is nieuwsgierig naar hoe de tools KMar-collega’s inzetbaar kunnen houden. “Als onze leerlingen hierdoor fitter worden, zet die trend zich dan voort als ze eenmaal bij een brigade werken? Of juist niet? Ook collega’s die een kantoorfunctie hebben of die door een blessure moeten re-integreren kunnen misschien baat hebben bij de tools. Ik hoop dat we de pilot zover kunnen uitrollen, dat we daar achter komen.”

Fit en Vitaal

De pilots Defence Training & Coaching System (DTCS) en Defence Sport & Outdoor Watch (DS&OW) zijn onderdeel van het programma Fit & Vitaal. “Het streven is dat elke medewerker fysiek en mentaal fit is”, vertelt programmamanager Paul Schermers van de sectie Gezondheidszorg. “De app en het sporthorloge zijn middelen die collega’s kunnen helpen om onderbouwde keuzes te maken.” Schermers hoopt dat met meer kennis over sporten, slapen, voeding en mentale gezondheid collega’s betere keuzes maken om duurzaam inzetbaar te worden en te blijven.

Het programma adviseert ook over resultaten uit andere onderzoeken, zoals Werkblik. “Door samen met bewegingswetenschappers en psychologen ervaringen van collega’s te verzamelen en te duiden kunnen we commandanten gericht adviseren. Zo kunnen we aanraden hoe we de fysieke en mentale inzetbaarheid kunnen vergroten. Dat is niet alleen tijdens de opleiding belangrijk, maar door dan al te beginnen vliegt de organisatie het preventief aan. In deze fase maken we mensen gereed voor hun toekomstige baan. We weten precies hoe zwaar die mentaal en fysiek zal zijn, dus moeten we collega’s daar goed op voorbereiden.”

Tekst: kapitein Djenna Perreijn | Foto’s: Hans Roggen