07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

KMarKort (1/2)

Eerste marechaussees gestart met de Cyber Technische Opleiding

De eerste 4 cursisten van de Koninklijke Marechaussee zijn onlangs gestart met de Cyber Technische Opleiding (CTO). Deze intensieve opleiding leidt marechaussees op om criminaliteit te bestrijden in cyberspace.

De CTO duurt 6 maanden en zorgt voor een brede basis aan kennis en kunde op het gebied van ICT, security, cyber en de (militair) juridische context en hoe deze aspecten zich tot elkaar verhouden. Zo leren de cursisten alles over de offensieve taken van cyber (activiteiten om met digitale middelen tegenstanders te bespioneren, beïnvloeden en/of saboteren) en de defensieve taken van cyber (activiteiten om de digitale veiligheid van de eigen IT-infrastructuur te verbeteren).

De opleiding is ontwikkeld door het Cyber Warfare & Training Centre en is beschikbaar voor alle krijgsmachtdelen. Na een brede uitvraag binnen de Marechaussee hebben inmiddels 8 collega’s het assessment gehaald. 4 van hen zijn dus inmiddels gestart met de cyberopleiding. De volgende lichting komt in maart 2023 aan de beurt. De opleiding komt in de opleidingscatalogus te staan, zodat die via de reguliere weg is aan te vragen.

Marechausseedelegatie naar NAVO-conferentie in Georgië

Een delegatie van de Marechaussee heeft deelgenomen aan de NATO Military Police and Gendarmerie Type Forces Chief Conference (MPCC) in de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Tijdens de conferentie spraken ruim 30 NAVO-landen met elkaar over het belang van internationale samenwerking. Het doel van deze conferentie was het uitwisselen van lessons learned en best practises om tot meer standaardisatie te komen op het gebied van Military Policing binnen de NAVO. Brigadegeneraal Laurent Hendrickx van de directie Operaties van Defensie was zowel voorzitter van de conferentie als President van de Military Police Community of Interest. De Marechaussee nam 2 jaar geleden het voorzitterschap over van Duitsland.

‘Lokaal van de toekomst’ operationeel

Team Vervolgopleidingen Onderofficieren (TVOO) is begonnen met het geven van lessen op afstand in een nieuw digitaal leslokaal op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn.

Het zogenoemde 'lokaal van de toekomst' is hybride te gebruiken. Dat betekent dat de cursisten die de les fysiek willen bijwonen, samen les kunnen krijgen met de mensen die de les thuis willen volgen. De instructeurs zijn intern geschoold in het gebruik van het systeem. Zowel hún eerste ervaringen als die van de cursisten zijn positief.

De lessen in de Leergang Senior Medewerker worden 1 dag per week online aangeboden. Dat betekent dat 20% van de opleiding online kan worden gevolgd. De apparatuur - zoals camera’s - is van hoge kwaliteit, waardoor alles goed te volgen is voor de cursisten.

Militairen bedankt voor inzet met herinneringsmedaille

Bijna 500 militairen kregen eerder deze maand de Herinneringsmedaille Internationale Missies uitgereikt in de Ahoy in Rotterdam. Onder hen ook 13 collega’s van de Koninklijke Marechaussee. Zij kregen het eremetaal voor het  uitvoeren van de militaire politietaak tijdens hun missie in Irak en Litouwen. 

De medailles werden onder anderen opgespeld door Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim en Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens. 

Eén marechausseecollega kreeg de medaille voor verrichte werkzaamheden voor de United States Security Coordinator (USSC)-missie in Israël. Het USSC richt zich op de opbouw en veiligheidscoördinatie tussen Israël en de Palestijnse gebieden. 

Kennis delen tijden eerste Operationele Innovatiedag

Op Camp New Amsterdam is de allereerste Operationele Innovatiedag georganiseerd. De dag stond in het teken van het uitwisselen van kennis over diverse innovaties binnen het operationele werkveld van de KMar. Het idee voor een speciale innovatiedag ontstond vanuit de samenwerking tussen de Directie Kennis Strategie en Innovatie (DKSI) en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Kennis delen
In het operationele werkveld vinden regelmatig innovaties plaats die de operationele werkzaamheden ten goede komen. Om de kennis over allerlei vernieuwingen breed te delen, waren delegaties van alle KMar-brigades uitgenodigd. Ook was er een select gezelschap collega’s aanwezig van DKSI, het LTC, het Innovatiecentrum KMar en Your Marra.

Samenwerken
De operationele collega’s presenteerden zelf een aantal innovatieprojecten en deelden vanuit hun operationele en/of technische expertise hun ervaringen. De BSB lichtte haar unieke innovatiepositie toe en legde uit op welke gebieden er wordt samengewerkt met andere defensieonderdelen en wat de knelpunten bij innovatie kunnen zijn. 

Golden Ticket
De brigadecommandanten kregen aan het eind van de dag een golden ticket mee. Hiermee kunnen zij in de komende maanden vanuit hun eigen brigade en specifieke operatie een beroep doen op expertises van de BSB. Tevens biedt dit de kans voor de BSB om kennis te maken met innovaties die bij de andere brigades spelen.