Bonaire, Kralendijk

In KMar Wereldwijd laten we elke maand collega's aan het woord die in het buitenland actief zijn voor de Koninklijke Marechaussee. Deze keer zijn dat nstructeur opperwachtmeester Jasper en senior instructeur adjudant Michiel vanuit Bonaire.

“Wij zijn werkzaam bij de Sector Vaktechnische Opleidingen, team Grenspolitietaken (GPT) op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Op de Koning Willem III-kazerne verzorgt ons team de GPT-module aan initiële leerlingen en verdiepingscursussen aan meer ervaren collega’s. Ons team geeft ook de documentcursussen 1, 2 en 3. Daarnaast hebben we een dependance op Schiphol, waar instructeurs opleidingen verzorgen op het Border Security Training Centre.

Links: adjudant Michiel (l) en opperwachtmeester Jasper. | Rechts: Onze leslocatie.

Behalve dat we in Nederland opleidingen geven, verzorgen we deze ook in het Caribisch gebied, zoals nu op Bonaire. Het eiland is net als Sint Eustatius en Saba een bijzondere gemeente van Nederland en de Marechaussee is ook daar belast met het grenstoezicht. Als instructeurs Vreemdelingenrecht geven wij aan de toekomstig Rijksambtenaren Caribisch Nederland les in de Rijksvisumwet en de module Wet Toelating en Uitzetting - Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WTU-BES). De WTU-BES is vergelijkbaar met de Vreemdelingenwet in Nederland en regelt de toegang, het verblijf en vertrek voor vreemdelingen die op de BES-eilanden willen vertoeven. Op Flamingo Airport wordt de theorie in de praktijk toegepast. Dit oefenen wij door 2 dagdelen in de grensbalies grenscontroles te simuleren. Wij verzinnen casussen en laten de leerlingen deze met elkaar oplossen.

Links: Theorieles aan de toekomstig Rijksambtenaren Caribisch Nederland. | Rechts: De luchthaven is een mooie locatie om praktijklessen te geven.

We geven in 3 weken tijd tientallen lessen, variërend van de werking van het wetboek, tot signaleringen, mensenhandel en -smokkel en verplichtingen waaraan een vervoerder zoals een luchtvaartmaatschappij moet voldoen. Zo dragen we ons steentje bij aan de opleiding van de rijksambtenaren. Na de opleiding worden de rijksambtenaren als grenswachter en toezichthouder van de WTU-BES op de luchthaven en aan de maritieme grens ingezet.

Onderweg naar het werk, maakten we deze foto’s.

Wij vinden het supermooi om hier les te geven. Onze klas bestaat uit 11 leerlingen en is een gemêleerde groep mensen afkomstig van verschillende eilanden, die tot Caribisch Nederland behoren. De leeftijd varieert van 20 tot 38 jaar. Je krijgt te maken met de verschillende achtergronden en culturen van de leerlingen. Deze facetten maken het lesgeven op de Nederlandse Caribische eilanden zeer uitdagend, interessant en leerzaam. De leerlingen zijn erg positief, leergierig en gedreven. Ook zijn zij trots dat zij het uniform en de baret van ons Wapen mogen dragen. We zijn er dan ook van overtuigd dat Bonaire straks een geweldige groep grenswachters rijker is.”

Saludos!

Instructeur opperwachtmeester Jasper en senior instructeur adjudant Michiel
Team Grenspolitietaken (GPT), Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee