01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

Extra klassen marechausseebeveiligers

Drukte op OTC door verhoogde aanstellingsopdracht

Druk, druk, druk. Teamleider tweede luitenant Martin van de Sector Basisopleidingen (SBO) komt handen te kort om alle werkzaamheden te verrichten. “Ik heb maar 2 handen, maar eigenlijk heb ik er 6 nodig”, grapt hij voordat hij aanschuift voor een interview. Martin is teamleider van team 5 van de SBO en heeft er halverwege januari 3 klassen marechausseebeveiligers bijgekregen. Reden: de verhoogde aanstellingsopdracht (AO). Vanwege de grotere druk op de taak Te Bewaken Personen (TBP) worden er dit jaar extra marechausseebeveiligers klaargestoomd op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn.

En die extra klassen hebben Martin en zijn team erbij gekregen. Kortom, hij en zijn team zijn druk bezet. “Eind vorig jaar werd duidelijk dat we extra marechausseebeveiligers moesten gaan opleiden. Dat betekent ruim 100 extra leerlingen in 2022, bovenop de ruim 500 leerlingen die we normaal gesproken opleiden.” De eerste 3 klassen van in totaal ruim 50 personen zijn halverwege januari gestart. De overige 3 extra klassen worden toegevoegd in week 11, week 19 en week 36.

Teamleider tweede luitenant Martin: “Eind vorig jaar werd duidelijk dat we extra marechausseebeveiligers moesten gaan opleiden.”

Werving en selectie

Om dit mogelijk te maken is er achter de schermen heel wat werk verzet. In Amsterdam is de afdeling Werving en Selectie met spoed aan de slag gegaan om al die mensen aan te nemen. In totaal gaat het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL) 108 VTE extra aanstellen: 6 klassen van ieder 18 personen. Aan enthousiasme gelukkig geen gebrek. Werken bij de Koninklijke Marechaussee blijft populair, dus de vacatures waren binnen no time gevuld.

Daarnaast zijn er op het OTC extra instructeurs aangetrokken vanuit het Landelijk Tactisch Commando (LTC) voor de eerste serie extra lichtingen: 2 wachtmeesters en 2 opperwachtmeesters. Ervaren instructeurs welteverstaan. Martin: “We hebben een uitvraag gedaan voor ervaren mensen, want je komt hier niet in een gespreid bedje terecht. Je moet zelfstandig verschillende soorten groepen leerlingen naast elkaar kunnen draaien.”

Het LTC zoekt nog enkele vrijwilligers voor de 3 extra klassen die later dit jaar beginnen. Die instructeurs zullen vooraf een korte opleiding krijgen om hun collega’s op het OTC zo goed mogelijk uit de brand te kunnen helpen.

Werken bij de Koninklijke Marechaussee blijft populair, dus de vacatures waren binnen no time gevuld.
“We hebben een uitvraag gedaan voor ervaren instructeurs, want je komt hier niet in een gespreid bedje terecht.”

Legering

De legering is gelukkig op dit moment geen issue meer op het OTC. “Dankzij de versoepelingen en in overleg met de stafarts kunnen er weer meer mensen op 1 kamer liggen.” Dat scheelt een hoop. En de leerlingen zelf? Die merken weinig van alle heisa om hen heen. “Die zijn alleen bezig met het verschil tussen het leven binnen en buiten de poort van het OTC.” En zo hoort het ook. Op het moment van schrijven zaten ze aan het begin van de opleiding, en waren ze bezig met zaken als kleding halen bij de KPU, smartcard laten maken, legering inrichten en de eerste exercitielessen.  

In oktober ronden ze de opleiding af. De kersverse marechausseebeveiligers gaan overigens niet automatisch door naar de taakstelling Te Bewaken Personen. Martin: ”Tijdens de eindbivak geven wij aan het LTC door hoeveel mensen de groene periode hebben gehaald. Vervolgens horen wij van hen op welke plekken behoefte is aan mensen en vragen wij de leerlingen naar hun voorkeuren. Hoofd Personeel en Organisatie van het OTC probeert een en ander zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten."

Bij aanvang van de opleiding hoort natuurlijk een bezoek aan het KPU.
Links: ”Tijdens de eindbivak geven wij aan het LTC door hoeveel mensen de groene periode hebben gehaald.” | Rechts: De HRB kan straks meer TBP’n opnemen in de persoonsbewaking.
HRB’ers worden getraind in het vervoeren van een Te Bewaken Persoon tijdens een training in 2020 in Wezep.

Hoog Risico Beveiliging

De taak ‘Te Bewaken Personen’ valt onder Hoog Risico Beveiliging. Het eskadron heeft te maken met een toenemende vraag naar persoonsbewaking in het stelsel Bewaken en Beveiligen. Zoals gezegd worden nieuwe lichtingen marechausseebeveiligers niet meteen op deze taak gezet, maar zij zorgen ervoor dat anderen kunnen doorschuiven naar de persoonsbewaking.
HRB’ers die personen beveiligen hebben naast de opleiding tot HRB-operator ook de 3-weekse TBP-module gevolgd. Die wordt gegeven door instructeurs van de HRB en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).
Kapitein Jelte Bekius, hoofd Operaties HRB, is blij met de extra aanwas van marechausseebeveiligers. “Dit zorgt voor minder verhoogde werkdruk en hierdoor kan de HRB meer TBP’n opnemen in de persoonsbewaking. De HRB kan met meer instroom de collega’s aan de voorkant goed inplannen en hoeft minder noodgrepen en overuren te verrichten om de planning rond te krijgen.”

‘Reden verhoogde aanstelling is tweeledig’

Linda Kapelle, hoofd Plans Landelijk Tactisch Commando: “De reden voor de verhoogde aanstellingsopdracht (AO) 2022 is tweeledig. We willen ten eerste de huidige druk op het domein Bewaken en Beveiligen opvangen, waarbij we als KMar anticiperen op toekomstige uitbreiding van het aantal Te Bewaken Personen. We zijn momenteel in gesprek met de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om het beschikbaar gestelde extra budget te verdelen, om daarmee de taken uit te breiden. Die taken vullen we in met marechaussees en wachtmeesters. Voor de AO 2022 is gekozen om in ieder geval te gaan voor extra marechaussees, want die zijn sneller op te leiden. De extra wachtmeesters gaan in de AO 2023 mee en stromen later in 2024 de organisatie in. De tweede reden voor het ophogen van de AO is dat we in de marechausseerang nu niet volledig gevuld zijn en dat zorgt ook voor druk op het huidige personeel.”

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: Mediacentrum Defensie