09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

KMarKort

Prinses Beatrix bezoekt opleidingscentrum Marechaussee

Dit jaar is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden 65 jaar Schutsvrouwe van de Koninklijke Marechaussee. Om stil te staan bij dit jubileum heeft de prinses op uitnodiging van Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens een bezoek gebracht aan het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum (OTC) in Apeldoorn.

Bij het ontvangst blikte Leijtens aan de hand van een fototentoonstelling terug op de betrokkenheid van prinses Beatrix bij de Marechaussee in de afgelopen 65 jaar. De foto's zijn geselecteerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Ook ging de commandant in op de ontwikkelingen van de KMar, zoals de transitie naar Informatiegestuurd Optreden (IGO) en de herziening van het stelsel Bewaken en Beveiligen.

Daarop volgde een gesprek met docenten en studenten over sociale innovatie. In dit gesprek was onder meer aandacht voor blended learning, een mix van leren met en zonder technologie. Verder kwamen er thema's aan bod als diversiteit en inclusiviteit. Tot slot bekeek Beatrix verschillende types materieel, zoals drones en robothond SPOT. 

‘Dien voordracht Koninklijke Onderscheiding op tijd in’

Ieder jaar kunnen collega’s, zowel militair als burger, voorgedragen worden voor een Koninklijke Onderscheiding. Deze onderscheidingen, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau, worden tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’ uitgereikt door de minister van Defensie. Doorgaans gebeurt dit op de laatste werkdag voor Koningsdag.

De voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding vergt veel tijd vanwege de benodigde onderbouwing, bewijsstukken en ondersteuning. Het advies is dan ook om tijdig te beginnen met een voordracht, te weten minimaal een half jaar van te voren.

Kent u een collega die een bijzondere waardering verdient? Aarzel dan niet om hem of haar (in vertrouwelijkheid) voor te dragen! Het dossier dient vóór 15 juli 2022 gemaild te worden naar PROTOCOL.KMAR@mindef.nl om meegenomen te kunnen worden in de uitreikingen van april 2023.

Voor vragen en assistentie kunt u terecht bij de secretaris van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen KMar (CDO KMar) via cdo.kmar@mindef.nl. Meer informatie is ook beschikbaar op intranet: klik hier

Bereden Ere-escorte KMar 20 jaar

Het Bereden Ere-escorte bestaat dit jaar alweer 20 jaar. Het allereerste officiële optreden van een kleine groep van 13 ruiters vond plaats in 2002 tijdens het huwelijk van toenmalig prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Ter gelegenheid van de rijtoer werd een bereden escorte te paard opgericht. Hierna is het Bereden Ere-Escorte uitgebreid tot wat het anno 2022 is: een eenheid van 55 leden, staf en ruiters, die deel uitmaakt van de Bereden Brigade KMar.

De Bereden Brigade bestaat voor twee derde uit actieve militairen en een derde is reservist. De actieve militairen zijn afkomstig uit de verschillende brigades en staven binnen de KMar en hebben het ruiterschap als neventaak. Ruiters van de Bereden Brigade KMar worden naast het Bereden Ere-Escorte ook ingezet voor diverse ceremoniële optredens zoals commando-overdrachten, beëdigingen en kransleggingen. De executieve ruiters worden wekelijks ingezet ter ondersteuning aan de brigades met de taken militaire politiezorg en de grenspolitietaak.

De aandacht voor het 20-jarig jubileum volgt later dit jaar. Op één van de voorbereidingsdagen voor Prinsjesdag worden ketenpartners en oud-leden uitgenodigd.

Interesse in een nevenfunctie als ruiter? Er zijn meerdere vacatures opgesteld! Voor informatie over de sollicitatieprocedure, bel of mail commandant Bereden Brigade KMar majoor Arthur Schoonhoven, pa.schoonhoven@mindef.nl. Of kijk op intranetpagina: klik hier

Nieuw projectteam voor vergroten CBRN-bewustzijn

Hoe bescherm je je tegen Chemische, Biologische, Radioactieve en Nucleaire stoffen? Een speciaal projectteam is in het leven geroepen om het bewustzijn rond CBRN te vergroten. Deze maand kwam het projectteam Joint Project CBRN 2022 voor het eerst bijeen om over de inhoud en de taken van het team te praten. Het projectteam bestaat uit afgevaardigden en specialisten van de Staf CKMar, het Landelijk Tactisch Commando en het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee.

Het project gaat de komende tijd aan de slag met thema’s als bewustwording, kennis en persoonlijke bescherming in relatie tot CBRN. Een aantal producten zijn al beschikbaar en een aantal ontwikkelingen zijn al in gang gezet. Zo kan de e-learning First Responder van het Instituut Fysieke Veiligheid voor hulpverleningsorganisaties als de Marechaussee, politie en brandweer al gevolgd worden. Ook is er een film ontwikkeld met een update van het Protocol Verdachte Objecten voor de TEV-dagen (Teamleider Explosieven Verkenning) die plaatsvinden op 25 en 26 mei. 

Staatssecretaris J&V bezoekt Marechaussee op Schiphol

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg heeft onlangs zijn eerste werkbezoek afgelegd aan de Koninklijke Marechaussee. Op Schiphol maakte hij kennis met de taken, de positie en de medewerkers van de organisatie op en rond de luchthaven.

Van der Burg werd op de luchthaven ontvangen door de commandant van de Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens en coördinator Schiphol kolonel Elwin van der Molen. Na een korte introductie werd het bezoek voortgezet bij de brigade Vreemdelingenzaken en de brigade Grensbewaking, waarbij de staatssecretaris onder meer werd meegenomen in het programma Future Borders.

Werken aan een veilige, gezonde en betrouwbare werkomgeving

De Koninklijke Marechaussee wil iedereen in staat stellen zijn taken veilig en gezond uit te voeren. Daarom is het belangrijk om voor een omgeving en cultuur te zorgen waarin dit mogelijk is. Die zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. De Beleidsverklaring VGM geeft de visie weer van de Marechaussee en besteedt aandacht aan de doelstellingen waaraan een bijdrage geleverd moet worden door leidinggevenden en medewerkers. Op 9 februari ondertekenden commandanten en de medezeggenschap het document en gaven zij hun akkoord om hier actief een bijdrage aan te leveren.  

De beleidsverklaring gaat onder andere over een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt en waar het vanzelfsprekend is om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar aan te spreken op gedrag en gemaakte afspraken. Om hier zorg voor te dragen is het bijvoorbeeld belangrijk dat gevaarlijke situaties en (bijna)voorvallen gemeld worden zodat deze besproken en onderzocht kunnen worden, hiervan geleerd kan worden en maatregelen getroffen kunnen worden. Ook het bijdragen aan een duurzame leefomgeving maakt onderdeel uit van de beleidsverklaring.

Voor meer informatie, zie intranet: KMAR - Werken aan een veilige, gezonde en betrouwbare werkomgeving (mindef.nl).