06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: het bezoek van de minister van Defensie Kajsa Ollongren aan het stelsel Bewaken en Beveiligen van de Koninklijke Marechaussee op de Koningin Beatrixkazerne.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Ik ben erg blij dat we Kajsa Ollongren, onze nieuwe minister van Defensie, tijdens haar kennismakingsronde langs de krijgsmachtdelen al zo snel mochten verwelkomen voor een werkbezoek. Wij zijn één van de defensieonderdelen waar ze leiding aan geeft en ze is daarnaast ook onze korpsbeheerder. In die functie is ze er verantwoordelijk voor dat als de KMar wordt ingezet door het gezag onze organisatie goed is uitgerust en over voldoende mensen en materieel beschikt, dus zowel de kwaliteit als kwantiteit. Tijdens haar bezoek hebben we ervoor gekozen de minister kennis te laten maken met het stelsel Bewaken en Beveiligen. Deze taak springt vandaag de dag in het oog en is een actueel onderwerp, waaraan de media ook dikwijls aandacht besteden. We hebben haar verteld en laten zien hoe onze organisatie binnen dit taakveld in elkaar steekt en wat ons werk precies inhoudt.

CKMar was erg blij dat hij de nieuwe minister al zo snel mocht verwelkomen.

'Ook het stelsel van toelagen en toeslagen aan bod gekomen'

We wilden de minister geen ellelange presentaties voorschotelen, maar haar juist voorzien van concreet beeld en geluid. Daarom hebben we ons tijdens het bezoek gefocust op 2 zaken. Enerzijds hebben we de minister kennis laten maken met de collega’s. In persoonlijke gesprekken kreeg ze uitleg over het werk, kon ze de collega’s achter het uniform leren kennen, horen wat ze leuk vinden aan het werk, maar ook waar behoefte aan is. Zo is ook het stelsel van toelagen en toeslagen aan bod gekomen. Anderzijds hebben we de minister het materieel getoond, waarmee de verschillende eenheden dagelijks hun werk verrichten. Je kunt het wel over een less lethal weapon hebben, maar het spreekt meer voor de verbeelding als je daadwerkelijk dat wapen laat zien. Ik denk dat we er in geslaagd zijn een goed beeld te geven van wat onze toegevoegde waarde is, maar ook waar de spanning zit.

CKMar: “Bewaken en beveiligen springt vandaag de dag in het oog en is een actueel onderwerp, waaraan de media ook dikwijls aandacht besteden.”

Ik kende onze minister al een beetje vanuit haar vorige functie als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik heb er veel vertrouwen in dat ze tijdens haar periode bij Defensie een goede ambassadeur zal zijn voor onze organisatie. Ik verwacht dat ze tijdens haar bewindsperiode alert is in overleggen die over de Marechaussee gaan, dat ze weet waar onze organisatie voor staat, maar ook verder in de breedte kijkt naar eventuele kansen en bedreigingen. Wat mij is opgevallen is dat ze open en enthousiast is, maar ook complexe zaken snel doorziet en de vinger gauw op de zere plek weet te leggen. Ik hoop dat ze ons de komende tijd prikkelt en uitdaagt om het beste uit onze mensen en organisatie naar boven te halen en aan te laten sluiten bij de maatschappelijke behoefte. Ik heb haar leren kennen als iemand die dat uitstekend kan en kijk uit naar onze verdere samenwerking.”

Kajsa Ollongren, minister van Defensie

"Ik ben nu al weer enkele weken minister van Defensie. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid. Je geeft niet alleen leiding aan het ministerie en de krijgsmachtonderdelen, maar neemt ook moeilijke beslissingen over de inzet van militairen. Ik heb bij het begin meteen aangegeven dat ik vooral de mensen en de organisatie beter wil leren kennen. Dat ik op bezoek wil bij de mensen die in het veld het werk doen. En dus ook bij de Koninklijke Marechaussee, waar ik verantwoordelijk ben voor het beheer, zoals dat officieel heet, maar dus eigenlijk voor het personeel, het materieel en het geld. De Marechaussee is voor mij geen onbekende. Uiteraard ken ik de collega’s die de Tweede Kamer beveiligen, maar ook als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vicepremier in het kabinet Rutte III heb ik met de Marechaussee te maken gehad.

Minister van Defensie Ollongren: “Wat mij het meest bij blijft van dit bezoek is hoe veelzijdig het werk is en hoe gemotiveerd de collega’s zijn om bij te dragen aan onze veiligheid.”

'Ze leveren een cruciale bijdrage aan de veiligheid in Nederland en daarbuiten'

Het was een warm welkom op de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag. Commandant KMar Hans Leijtens introduceerde met trots zijn mensen, en marechaussee-eenheden van het onderdeel Bewaken en Beveiligen vertelden over hun taken en hoe ze die invullen. Met welk materieel, met welke opleidingen. Maar ook waar ze tegenaan lopen. Ik zag veel passie en enthousiasme. Ik heb nu een goede indruk gekregen over het werk van het eskadron Hoog Risico beveiliging, de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, de brigade Objectbeveiliging en de Bijstandseenheid. Zij doen heel gevarieerd en verantwoordelijk werk! En steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de specialistisch taak die deze marechaussees uitvoeren, zowel in binnen- als buitenland. Ze bewaken en beveiligen onder andere luchthaven Schiphol, objecten met een verhoogde dreiging en verzorgen ook persoonsbeveiliging. Een cruciale bijdrage aan de veiligheid in Nederland en daarbuiten.

De minister van Defensie is bij de KMar verantwoordelijk voor het beheer: het personeel, het geld en het materieel.

Hetzelfde geldt voor de operators en medewerkers van de eenheden, die zich 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetten voor een taak waarover we niet altijd wat kunnen zeggen. Een groot deel van hun werk is namelijk niet zichtbaar voor het publiek en vindt achter de schermen plaats. Wat mij het meest bij blijft van dit bezoek is hoe veelzijdig het werk is en hoe gemotiveerd de collega’s zijn om bij te dragen aan onze veiligheid. Hoe ze vol overgave en trots over hun werk vertelden. Ik kijk met veel plezier terug op mijn bezoek en wil iedereen bedanken voor het ontvangst, de interessante uitleg en gesprekken. Tot snel.”

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: korporaal Gregory Fréni