09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

KMarKort

Technisch hoogwaardige cabin rhib voor Frontex

Afgelopen week is de eerste van 2 nieuwe cabin rhib’s aangekomen op Camp New Amsterdam in Huis ter Heide. Dit nieuwe vaartuig is bestemd voor operaties van het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex aan de buitengrenzen van Europa. De cabin rhib zal maximaal 6 maanden per jaar worden ingezet. De overige tijd kan het vaartuig worden gebruikt voor KMar Grens Politioneel Optreden aan de nationale maritieme buitengrens.

De cabin rhib is een technisch zeer hoogwaardig vaartuig. Het is ‘future proof’ gebouwd en past in het huidige en toekomstige KMar 3d-concept van samenwerking met partners ter land, ter zee en in de lucht. Het vaartuig kan worden uitgerust met extra sensoren waardoor het multidisciplinair inzetbaar is en interoperabel kan optreden met overige ketenpartners. Het gaat om het type 1380 van het merk Boomeranger. Het vaartuig is mede gefinancierd met Europese gelden, die door Frontex ter beschikking zijn gesteld. De officiële overdracht vindt plaats in januari. 

Marechaussees ingemeten voor nieuwe gevechtslaarzen

In januari worden meerdere eenheden van de Marechaussee ingemeten voor nieuwe gevechtslaarzen. In de eerste 2 weken van 2022 zal er een inmeettrailer staan op de Koningin Máximakazerne voor de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart en de brigade Grensbewaking. In week 3 en 4 staat de trailer op de Frederikkazerne in Den Haag voor het eskadron Hoog Risico Beveiliging, de brigade Objectbeveiliging en de brigade Operationele Service en Support, afdeling K9.

Binnen het defensiebrede Keuze Concept Gevechts Laarzen (KCGL) zijn verschillende soorten gevechtslaarzen beschikbaar gesteld. De laarzen waar de Marechaussee gebruik van gaat maken betreffen de zogeheten Laars Operator KMar en de Basis GVT laars (categorie 2 en 3). Daarnaast zal de BSB de beschikking krijgen over de Operator Laars Licht (categorie 1).

Overig personeel kan - alleen bij slijtage of verkeerde maat schoeisel - via de Algemeen Functionaris een ruiling aanvragen, waarna diegene bij het KPU-bedrijf laarzen kan inmeten. Na advies kan de collega een keuze kan maken uit de laarzen van categorie 2 en 3, tenzij er nog restvoorraden huidige laarzen zijn. Die worden namelijk eerst nog verstrekt.

Nieuwe uitrusting uitgereikt aan HRB

Het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) van de Koninklijke Marechaussee heeft de eerste exemplaren van het nieuwe protectievest en de battle belt ontvangen. De nieuwe uitrustingsstukken betekenen voor de operators een forse verbetering in de fysieke belastbaarheid: optimale bescherming wordt gecombineerd met meer draagcomfort. Ook medewerkers van de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart (GBB) krijgen binnenkort de beschikking over het nieuwe materiaal.

Bij de ontwikkeling van de uitrustingstukken is nauw samengewerkt tussen de Defensie Materieel Organisatie, diverse leveranciers en de uiteindelijke gebruikers van de KMar. Het vest en de belt zijn gemakkelijk aan elkaar te koppelen, waardoor het gewicht van het vest beter op de belt en dus op de heupen steunt en minder op de schouders. Hierdoor ontstaat een beter evenwicht tussen enerzijds optimale bescherming en anderzijds meer draagcomfort.

Het nieuwe protectievest is kogel,- steek- en scherfwerend en kan samen met het A-vest worden gedragen voor extra ballistische bescherming. Maar de ballistische platen kunnen ook in het protectievest worden gedragen, wat meer flexibiliteit in het optreden geeft. Het vest kan naar eigen inzicht worden afgesteld, waarbij extra schouder,- kruis- en nekbescherming kan worden aangebracht. De battle belt is zo ontworpen dat deze maximale mogelijkheden geeft om hulpmiddelen te bevestigen, zoals handboeien, wapenstok, portofoon en pepperspray.

Helm

Onderdeel van de nieuwe uitrusting is ook de zwarte helm, waarvan de uitlevering al eerder dit jaar is gestart. Deze helm heeft een betere pasvorm, biedt betere bescherming en maakt het mogelijk om diverse hulpmiddelen, zoals een camera of night vision, te bevestigen.

Uitvraag detacheringen landenpakket Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Ongeveer een jaar geleden werd duidelijk dat de Marechaussee samen met de Kustwacht, Douane en de landsdiensten een grote rol gaat spelen bij de versterking van het grenstoezicht in de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten in het Caribisch gebied. Voor deze versterking krijgt de Marechaussee geld om met tientallen vte’n uit te breiden.

Vanaf april wordt gestart met het vullen van deze functies door middel van detacheringen, waarvan de duur varieert van 6 tot 24 maanden. De uitvraag met daarin de gevraagde functies wordt op 10 januari via de lijn gedeeld. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken via hun commandant. Meer weten? Volg dan op 17 januari om 14.00 uur de digitale voorlichting van de brigade Caribisch Gebied en Operationele Personeelszaken (OPZ) via MS-Teams.

Voorlichting reguliere functies 2023 Caribisch gebied

Interesse in een functie in het Caribisch gebied? Bij een plaatsing in het Caribisch gebied komt nogal wat kijken. Naast een geschikte functie voor de KMar-collega is het in veel gevallen een plaatsing voor het hele gezin. Wat zijn de voor- en nadelen? Welk (ei)land heeft de voorkeur? Waar ga je wonen? Allemaal vragen die tijdens een voorlichtingsdag in Beukbergen worden beantwoord.

De brigade Caribisch Gebied organiseert elk jaar een voorlichtingsbijeenkomst, waarin ze een zo’n goed mogelijk beeld probeert te schetsen van de werk- en leefomstandigheden op de verschillende eilanden. De voorlichting vindt plaats op 16 en 17 februari van 19.00 uur tot 22.00 uur op Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide. De voorlichting reguliere functies 2023 brigade Carib is bestemd voor collega’s en partners die interesse hebben in een vaste functie. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar brigadeadjudant Marcel Huisman.

De HRB bestaat 5 jaar

Het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) viert deze maand haar 5-jarig jubileum. In 2015 besloot het kabinet tot de oprichting van Hoog Risico Beveiligingspelotons. Sinds 16 december 2016 zijn de in totaal 6 pelotons (ongeveer 400 man) gereed voor inzet. De pelotons bestaan vooral uit marechausseebeveiligers, die objecten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen bewaken en beveiligen, zoals bepaalde overheidsgebouwen en maatschappelijke instellingen.

Meer weten? Bekijk de video!

Roparun-team KMar zoekt teamleden

Een team van de KMar neemt van vrijdag 3 juni t/m 6 juni 2022 deel aan de Roparun. Het team zoekt nog leden, waaronder hardlopers, ondersteuners en een chauffeur. De route van de wedstrijd voert van Parijs naar Rotterdam, onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen of wijzigingen vanuit de organisatie. Het KMar-team bestaat uit 8 lopers, na beoordeling van fitheid, ervaring en motivatie. Interesse? E-mail vóór 26 december 2021 naar de organisatie.