06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

De 12 mooiste foto's...

…van de Koninklijke Marechaussee in 2021

In 2021 heeft de Koninklijke Marechaussee weer flink van zich laten horen. Zo waren er innovaties, trainingen, nieuw materieel en een aantal inzetten die de landelijke media haalde. Het werk ging in het eerste volledige COVID-19-jaar wederom gewoon door. Het afgelopen jaar zijn er weer veel foto’s gemaakt van de Koninklijke Marechaussee. De redactie selecteerde uit iedere maand voor u de meest sprekende plaat. Met de navigatiepijltjes kunt u van links naar rechts door de afbeeldingen heen scrollen.

Avondklokrellen

Na de inwerkingtreding van de avondklok op 23 januari 2021 breken er in verschillende steden in Nederland rellen uit. De Bijstandseenheid van de Landelijke Bijstand Organisatie van de Koninklijke Marechaussee ondersteunt de Nationale Politie bij het handhaven de openbare orde en de avondklok. Elke dag staan maar liefst 85 collega’s paraat om de politie bij te staan. Foto: Sem van Rijssel

Sneeuwbivak

In februari wordt het hele land bedekt onder een dik pak sneeuw. Een mooie gelegenheid voor een lichting nieuwe marechaussees - net op bivak - om aan te tonen dat ze niet voor barre omstandigheden terugdeinzen. In de omgeving van Ermelo trotseren ze de kou op weg naar de felbegeerde blauwe baret. Foto: sergeant Aaron Zwaal

Nieuwe pantserbak

Dit jaar heeft de Marechaussee veel nieuw materieel gekregen. Behalve dat de collega’s van de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart en het eskadron Hoog Risico Beveiliging een nieuwe persoonlijke uitrusting krijgen, hebben beide eenheden sinds maart ook de beschikking over nieuwe Toyota Landcruiser-pantservoertuigen. De GBB ontvangt 9 stuks, de HRB 12 exemplaren. Foto: sergeant-1 Mike de Graaf

Vorming en Victory

De Oranjekazerne in Schaarsbergen vormt het decor voor de nieuwe functieopleiding voor collega’s van de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart en het eskadron Hoog Risico Beveiliging. Onder andere mentale vorming, houding en gedrag – de zogenoemde soft skills - staan centraal tijdens Kamp V. Uiteraard is er ook aandacht voor de hard skills, zoals de voertuigprocedure. Foto: sergeant Jasper Verolme

Stalen ros temmen

Bikers van de KMar volgen op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn een speciale fietsopleiding. Gestoken in nieuw tenue leren ze hun rijwiel optimaal en adequaat te gebruiken. In een week komen alle fietsvaardigheden voorbij, van remmen en het nemen van krappe bochten tot specifieke aanhoudingstechnieken. Foto: sergeant Aaron Zwaal

Kijken door kokers

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten beschikt al een tijd over Night Vision Goggles. Moet je ermee werken voor het uitvoeren van je taak, dan word je opgeleid. Nieuw is dat nu ook BSB’ers in spé al tijdens de opleiding leren werken met de nachtzichtkijkers, die het optreden in de duisternis een stuk makkelijker maakt. Handig, maar bovenal een boost in veiligheid. Foto: sergeant-1 Jan Dijkstra

Focus verleggen

Omdat de pakkans op de ferry heel hoog is, zoeken smokkelaars en migranten nieuwe manieren om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Dit jaar krijgt de Koninklijke Marechaussee daardoor nog meer te maken met illegale migratie via zeiljachten. De KMar investeert daarom met ketenpartners in het versterken van de informatiepositie in kleine jachthavens. Foto: sergeant-majoor Gerben van Es

Stroom aan evacués

Met het stoppen van de NAVO-missie in Afghanistan en de terugtrekking van Nederlandse militairen en die van de coalitiepartners komt er een stroom aan Afghaanse evacués op gang. Nederland haalt Afghanen op die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt, omdat ze vrezen voor hun leven onder het regime van de taliban. Foto: sergeant-1 Mike de Graaf

Extra werk, extra mensen

De KMar is op zoek naar nieuwe flexibele burgermedewerkers om te ondersteunen bij de grensbewaking op de vaste doorlaatposten. Dit is nodig omdat de reisbewegingen toenemen en vanwege een nieuwe EU-verordening, die in mei 2022 van kracht wordt. Het Entry Exit System (EES), een registratiesysteem voor (niet)-visumplichtige derdelanders, zorgt namelijk ook voor extra werk. Foto: Herman Zonderland

Mijlpaal vereeuwigd

Het moment dat de groene weken van de opleiding erop zitten. Herinner jij je nog het moment dat je vermoeid, maar tevreden door de poort richting het Square liep om de blauwe baret uitgereikt te krijgen? Deze lichting hoeft zich geen zorgen te maken of deze mijlpaal wel wordt vastgelegd. Bewapend met de smartphone leggen collega’s de laatste stappen van de ‘groentjes’ vast. Foto: sergeant Aaron Zwaal

Samen aan de grens

Tijdens de grootschalige grenscontrole Korridorfahndung bundelen de KMar en ketenpartners hun krachten. Gezamenlijk binden ze de strijd aan met Illegale migratie, identiteitsfraude, mensensmokkel en mensenhandel, mobiel banditisme en verkeers- en transportcriminaliteit. Een mooie bijvangst: het gezamenlijk optreden vormt een impuls voor samenwerking in de toekomst. Foto: sergeant Cristian Schrik

Als het erop aankomt

De Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart bestond in oktober 2021 een kwart eeuw. Al 25 jaar is de eenheid waakzaam op Schiphol. De GBB is speciaal uitgerust om op te treden in het hogere geweldspectrum. En om daar goed op voorbereid te zijn, trainen de operators hun vaardigheden en procedures tijdens een meerdaagse oefening. Foto: Paul Tolenaar

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: archief Mediacentrum Defensie