01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

HRB en mariniers trainen tegen terrorisme

‘Zelfmoordenaar’ met bomvest tijdig onderkend

Het eskadron Hoog Risico Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee en het Korps Mariniers hebben onlangs deelgenomen aan de oefening ARGUS in de regio Den Haag. Ze trainden samen in het kader van OPLAN10401 Bewaken en Beveiligen bij Terreur In Nederland (TIN).

In het scenario van de oefening vond er een nucleaire top plaats in de Haagse regio. Daarbij was sprake van een verhoogde dreiging, omdat een rechtsextremistische groepering – Dissident genaamd – aanslagen wilde plegen op nucleaire installaties en op de plek waar de conferentie zou worden gehouden. Dissident bestond uit complotdenkers die menen dat er nucleair materieel in vaccins gestopt zal worden.

Voor een veilig verloop van de nucleaire top heeft de Nationale Politie de Marechaussee gevraagd om ondersteuning. De HRB moet vitale objecten in de regio Den Haag beschermen tegen eventuele aanslagen, afwisselend in samenwerking met collega’s van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine.

De trainingen vonden plaats in week 44 tot en met week 49. Elke week trainde een HRB-peloton met een eenheid van de Koninklijke Marine (1 keer) of de Koninklijke Landmacht (5 keer). De training bestond steeds uit 2 dagen. Dag 1 stond in het teken van opschaling vanuit Bewaken en Beveiligen en het gezamenlijk trainen van de skills en drills benodigd voor deze inzet. Op dag 2 werden de vaardigheden beoefend in een realistische omgeving en context.
De oefening ARGUS vond plaats op 3 locaties. Bij het Reactor Instituut Delft (zie foto), bij het militair oefenterrein Waalsdorp in Den Haag en nabij het NATO Communications and Information Agency (NCIA), eveneens in Den Haag.
De KMar en de mariniers hebben een zogeheten voertuigcontrolepunt ingericht bij de ingang van het Reactor Instituut Delft. Iedereen die het terrein wil betreden, moet zijn of haar identiteitsbewijs tonen. Het profilen van mensen is daarbij een belangrijk onderdeel. Wie bijzonder gedrag laat zien, kan aanvullende vragen verwachten. De eenheden hebben in de voorbereidingen volop getraind in het herkennen van afwijkende gedragingen.
“Waarom staan jullie hier? Wat is er aan de hand?” Een journalist wil weten waarom de HRB en de mariniers het Reactor Instituut in Delft beveiligen. De HRB-operators beantwoorden enkele vragen en wijzen de interviewer daarna vakkundig door naar een persvoorlichter. Trainen in het publieke domein is ideaal. Behalve de acteurs die tot het scenario behoren, controleren de HRB’ers en mariniers ook alle werknemers van het Reactor Instituut. Net zoals dat in het echt zou gebeuren.
Stilstaan of stilzitten in de buurt van het controlepunt is niet toegestaan bij verhoogde dreiging. Een dronken man die in het gras op zijn gemak een biertje wil drinken, wordt daarom vriendelijk doch dringend verzocht zijn vertier elders te zoeken.
Hetzelfde geldt voor stilstaande auto’s nabij de ingang van het vitale object. Na het controleren van hun papieren, wordt ook hen gevraagd: “Kunt u alstublieft op een andere plek gaan staan?”
Evalueren is essentieel. Hoe was de aanpak? Hoe kwam het over op de acteurs? De marechaussee en marinier bleven rustig tijdens de casus die op de foto wordt besproken. “Netjes afgehandeld” en “mooi opgelost”, luidde de conclusie.
De HRB’ers en mariniers moeten ook alert zijn op incidenten rondom het voertuigcontrolepunt, zoals bij een plotseling conflict tussen een voorbij lopende man en vrouw. De man steekt de vrouw ineens neer. Hij wordt snel onder vuur genomen, overmeesterd en in de boeien geslagen.
De neergestoken vrouw is tegen de vlakte gegaan. De eenheden verlenen rap de benodigde eerste hulp. Ondertussen kijkt IBT-instructeur adjudant Eric tevreden toe. “Jullie hebben adequaat gehandeld. Mijn complimenten”, evalueert hij na afloop. “Jullie hebben meteen een goede 360 weggezet en behielden het overzicht. Houd dit vast!”
De eenheden moeten onder meer voorbereid zijn op een terroristische aanslag door een eenling, met één of enkele slachtoffers. Ook dit scenario werd beoefend. Gelukkig werd een naderend voertuig met daarin een terrorist met bomvest op tijd onderkend.
In crisissituaties kan er van alles tegelijk gebeuren. Zo ontsnapt er uit de auto van de zelfmoordenaar een gegijzelde vrouw die gemarteld is en onder de brandwonden zit. Terwijl de ene collega de terrorist onder schot houdt, verzorgt een andere collega de zwaargewonde en getraumatiseerde vrouw. Teamwork in optima forma.
De samenwerkende partijen hebben afgelopen jaren soortgelijke oefeningen georganiseerd, onder meer in samenwerking met de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen Airport. De evaluatiepunten uit die oefeningen waren meegenomen in de oefening ARGUS.

Tekst: kapitein Henny de Boer I Foto’s: sergeant-1 Cristian Schrik