09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

KMarKort

Eerste zittingsdag MH17 verloopt rustig

In het Justitieel Complex Schiphol (JCS) startte op 9 maart het MH17-proces. De KMar is verantwoordelijk voor een zo veilig en ongestoord verloop van het strafproces. De eerste zittingsdag en ook de dagen die daarop volgden verliepen rustig en zonder incidenten.

De KMar zette tijdens de eerste dag extra personeel in van de brigade Politie & Beveiliging en brigade Operationele Service en Support (motorrijders, hondengeleiders en parketpolitie) en medewerkers met cyberexpertise en een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. Bij elke zittingsdag wordt bekeken welke veiligheidsmaatregelen nodig en passend zijn. Afhankelijk van het operationele beeld worden de werkzaamheden straks verder opgepakt door de bestaande operatie. De verwachting is dat het proces meerdere jaren gaat duren.

CKMar en PCKMar in gesprek met vrouwelijke collega’s

Commandant KMar luitenant-generaal Hans Leijtens en zijn plaatsvervanger generaal-majoor Vincent Egbers voerden begin maart in het kader van Internationale Vrouwendag gesprekken met vrouwen die bij de KMar werken. Het thema was dit jaar vrijheid, een groot goed, waar de KMar zich in Nederland maar ook daarbuiten voor inzet.

CKMar en PCKMar vroegen de aanwezige vrouwen tijdens het lunchgesprek wat het werken bij de KMar voor hen betekent: als collega en als vrouw. Het gesprek bracht diverse inzichten en ideeën op het gebied van het behoud van vrouwen binnen de organisatie, voorzieningen en kleding. Alle aanwezigen waren het erover eens dat de besproken onderwerpen belangrijk zijn om over te blijven praten. Binnenkort vindt er een overleg plaats over hoe signalen nog beter opgevangen kunnen worden. 

PCKMar sluit Ghanees trainingsprogramma af

Generaal-majoor Vincent Egbers, plaatsvervangend commandant van de Marechaussee, sloot op 28 februari een onder EUPCST (European Union Police and Civilians Services Training) georganiseerd trainingsprogramma met de Ghanese Politie officieel af. Egbers overhandigde aan 38 politietrainers een certificaat. Zij kunnen nu ruim 8.600 lokale politiemensen gaan trainen en hun de grondbeginselen van Mentoring, Monitoring Advising and Training (MMA&T) bijbrengen en zo de verhoudingen tussen politie en bevolking verbeteren.

De Europese Commissie vroeg in 2015 aan de Koninklijke Marechaussee om een trainingsprogramma op te zetten ten behoeve van (EU) vredesmissies. Naast vele trainingen voor politiemensen uit heel Europa, werd ook het trainingsprogramma in Ghana opgezet: de Improved Police-Public Relations (IPPR) on Internationale Standards Training of Trainers (TOT) course. Deze cursus is begeleid door Europese politietrainers. Tijdens de cursus werd gebruik gemaakt van door de EU gesponsorde lesmaterialen en apparatuur.

Aanleiding voor het opleiden van de Afrikaanse trainers was het bezoek in 2018 van de inspecteur-generaal van de Ghanese politie aan de internationale oefening Lowlands Grenade in 2018. Daar werd de basis gelegd van het idee om alle Ghanese politiemensen de basisbeginselen van Community Policing, MMA&T en Protection of Civilians aan te leren. Met die kennis kunnen de politiemensen ook uitgezonden worden naar vredesmissies voor de Verenigde Naties (VN), de Afrikaanse Unie (AU), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en missies van de Europese Unie (EU).

Adaptief aan de grens-collega's gestart

42 Adaptief aan de grens-collega’s zijn begin maart als eerstelijns grensbewaker beëdigd en gecertificeerd. Zij gaan werken op Schiphol (23), Rotterdam The Hague Airport en Hoek van Holland (10), IJmuiden (8) en de brigade Brabant-Zuid (1). Vanaf maandag 16 maart zijn ze aan de praktijkopleiding begonnen bij de betreffende brigades. Die periode duurt 3 maanden.

De KMar zocht sinds eind november naar burgermedewerkers die de KMar wilden ondersteunen bij de grensbewaking op de vaste doorlaatposten in Nederland. In totaal leverde de zoektocht 44 kandidaten op, waarvan er 2 afvielen. De pilot Adaptief aan de grens krijgt nog een vervolg en er zal opnieuw een uitvraag worden gedaan voor nieuw burgerpersoneel om te ondersteunen in de grensbewaking.