08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

KMarKort

GBB krijgt eigen embleem

De Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart heeft een eigen embleem. Brigadegeneraal LTC Pieter Simpelaar reikte de officiële patch uit. De GBB is een eenheid met een robuust karakter, die zijn werk verricht in het hoger geweldsspectrum. Daarom mag de GBB, als enige afdeling binnen de Brigade Politie & Beveiliging, ook een indelingsembleem dragen.

Emblemen, in de volksmond ook wel patch genoemd, geven snel aan bij welk onderdeel iemand hoort en versterken de onderlinge band. Vorig jaar rond deze tijd werd besloten dat de GBB, als een van de weinige onderdelen binnen de KMar, een eigen embleem mocht dragen. Op voorwaarde dat het embleem wel in lijn zou zijn met de andere embleem-dragende onderdelen van de KMar (BSB, HRB, BE, KMCGS).

Het nieuwe embleem bevat een adelaar, de strepen van het rangonderscheidingsteken van de marechaussee der eerste klasse en de naam van de brigade en de afdeling. De adelaar staat symbool voor kracht, trouw en vrijheid, en is bekend als een dier dat zijn territorium krachtig verdedigt. Achter de uitgeslagen vleugels van de vogel, symbool voor de GBB, vindt men bescherming. Het rangonderscheidingsteken van de marechaussee der eerste klasse is gekozen omdat deze marechaussees de ruggengraat van de eenheid zijn. Zonder marechaussees geen GBB.

IGO: volgende stap naar informatiegestuurd werken

Er is opnieuw een stap gezet naar een meer informatiegestuurde organisatie. Begin december werd getekend voor de levering van het Tactisch Operationeel Bevelvoeringsysteem (TOBS) aan de KMar. DMO/JIVC, leverancier Ordina en Dassault Systemes tekenden dit contract.

De KMar verandert van een gebiedsgebonden naar een informatiegestuurde organisatie. Het programma IT-IGO geeft invulling aan deze ontwikkeling. De verandering houdt in dat alle niveaus van de KMar altijd, overal beschikken over actuele informatie.

Met de komst van TOBS is niet langer de capaciteit leidend, maar de activiteit met daaronder de specifiek uit te voeren taken. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat TOBS in 2019 ondersteuning gaat bieden bij onder andere het doorrekenen van scenario’s en het maken van planningen en roosters door de plantafels van het LTC en de brigades. Dat kan tot op het niveau van taken per KMar-medewerker. Na 2019 wordt TOBS zo ingericht dat het ondersteuning biedt bij de besluitvorming en bevelvoering (IK 2-17) en kosteninzicht biedt per activiteit of taak. 

Met de contractondertekening breekt nu het moment aan dat TOBS stap voor stap zichtbaar wordt voor de betrokken medewerkers van de KMar. 

Gedragscode Defensie vernieuwd

Verbondenheid, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat zijn de kernwaarden die in de geactualiseerde Gedragscode Defensie staan. Deze kwam tot stand dankzij de inbreng van burgermedewerkers en militairen uit de hele organisatie. 

De gedragscode beschrijft waar de organisatie voor staat en hoe we bij Defensie met elkaar omgaan. In totaal dachten 200 medewerkers uit alle geledingen van de organisatie mee. 

De vorige gedragscode dateert uit 2007 en het was tijd om deze tegen het licht te houden. Recente incidenten onderstrepen het belang. Veiligheid is nu ook een van de 4 kernwaarden in de code. Elkaar aanspreken op gedrag en het melden van ongewenst of onveilig gedrag worden expliciet benoemd. Toch is de inhoud ook weer niet wezenlijk anders dan de vorige versie.

KMar voorzitter European Gendarmerie Force

CKMar heeft namens Nederland het voorzitterschap van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) overgenomen van Portugal.

EUROGENDFOR is een internationale organisatie die speciaal is opgericht voor het inzetten van gendarmerie-type politiecapaciteit en expertise in crisisgebieden. EUROGENDFOR is een platform voor kennisuitwisseling en kan ook daadwerkelijke operationele inzet faciliteren en aansturen, via haar eigen hoofdkwartier in Vicenza, Italië.

Het Nederlandse EUROGENDFOR voorzitterschap kent als kernbegrippen ‘Future, Focus en Flexibility’. Tijdens het voorzitterschap zullen de inzetconcepten van EUROGENDFOR worden herzien, in het licht van nieuwe ontwikkelingen in de wereld. De focus ligt op flexibele, snel inzetbare specialized teams. Ook zal de rol van EUROGENDFOR bij het faciliteren van kleinschalige trainingsprogramma’s worden vergroot, waarbij Nederland een multidisciplinaire, modulaire aanpak voor ogen heeft.

Via het partnerschap dat EUROGENDFOR biedt, kunnen de verschillende gendarmerie korpsen hun expertise bundelen en gezamenlijk optreden om transnationale dreigingen en uitdagingen het hoofd te bieden.