03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

Blik terug met de KMar-eindejaarsquiz

18 vragen over 2018

2018 is bijna voorbij. Het jaar waarin de KMar een nieuwe eenheid oprichtte, maatregelen trof voor behoud van personeel,  informatiegestuurd  optreden (IGO) nog meer vorm kreeg en verschillende pilots van start gingen. Wat weet jij nog van het afgelopen jaar? Aan de hand van 18 vragen blikken we terug op 2018.

Scroll naar beneden voor de antwoorden.

Vraag 1
Begin januari werd een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van gepantserde SUV’s voor de Marechaussee. De nieuwe voertuigen vervangen de verouderde vloot van de BSB en GBB. Ze worden gebruikt bij de HRB-pelotons en ze gaan dienst doen als lesvoertuig bij het OTC Rijden.

Hoeveel nieuwe auto’s zijn dit jaar geleverd?

A. 30
B. 40
C. 60
D. 70

Vraag 2
Januari was de laatste rotatie van het Border Security Team (BST.) BST-medewerkers, onder leiding van de Koninklijke Marechaussee, ondersteunden de Grieken bij hun grensbewakingsproces.

Wanneer startte het eerste Border Security Team?

A. Januari 2015
B. Juli 2015
C. Januari 2016
D. Juli 2016

Vraag 3
Het Kruis van Verdienste werd dit jaar voor het eerst in 65 jaar opgespeld bij 2 militairen van de KMar.

In welk land vond hun dappere daad plaats?

A. Kosovo
B. Afghanistan
C. Jordanië
D. Soedan

Vraag 4
Een treurig bericht in mei dit jaar. De aanhouding van een verwarde man kost een BSB-hond het leven.

Hoe heette deze hond?

A. Robbie
B. Brody
C. Banjer
D. Nora

Vraag 5
De KMar richtte dit jaar (samen met interne en externe partijen) een nieuwe eenheid op. De medewerkers van deze eenheid verzamelen en analyseren passagiersgegevens om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden.

Hoe heet deze eenheid?

A. Analyse-collectors-eenheid (AC)
B. Informatiepassagiers-eenheid (Ip-NL)
C. Passagiersgegevensinformatie-eenheid (Pi-NL)
D. Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL)

Vraag 6
In 2018 zijn maatregelen genomen om nieuwe collega’s te werven, maar ook om collega’s te behouden. Zo zijn de opleidingsmogelijkheden verruimd.

In welke FPS fase kan nu een studie worden begonnen?

A: Alleen fase 3
B: Fase 2 en 3
C: Alleen fase 1
D: Fase 1, 2 en 3

Vraag 7
De KMar wordt steeds meer een informatiegestuurde organisatie. Hiervoor is een app ontwikkelt, waarvan een geüpdatete versie sinds oktober beschikbaar is voor de operationele medewerkers van de KMar.

Hoe heet deze app?

A. Hit no hit 2.0
B. IT-IGO-app
C. IGO 2.0
D. HNH

Vraag 8
Begin dit jaar vingen de politie en de Marechaussee een opmerkelijke voortvluchtige in de buurt van Maastricht Aachen Airport. Het betrof een ontsnapt dier dat ronddwaalde bij de Australiëlaan.

Welk dier?

A. Een kangoeroe
B. Een koningscobra
C. Een stier
D. Een alpaca

Vraag 9

Welke oefening van de Koninklijke Marechaussee bezocht Koning Willem-Alexander het afgelopen jaar?

A. Lowlands Grenade
B. Grupo Accion Rapida
C. Korridor Fahndung
D. Woodland Support

Vraag 10
De laatste fase van de reorganisatie van de KMar-organisatie is nu bijna aangebroken.

In juni 2018 werd een vacaturestop ingesteld, maar wanneer werd of wordt deze weer opgeheven?

A. Oktober 2018
B. November 2018
C. December 2018
D. Januari 2019

Vraag 11
Dit jaar is gestart met de bouw van een nieuw lesgebouw op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn.

Wanneer staat de oplevering gepland?

A: Augustus 2019
B: November 2019
C: December 2019
D: Januari 2020

Vraag 12
Op 25 mei ging een nieuwe privacywet voor alle lidstaten van de Europese Unie in werking. Ook de KMar heeft hier mee te maken.

Hoe heet deze nieuwe wet?

A. Algemene Voorlichting Gegevens (AVG)
B. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
C. Automatische Verordening Gegevens (AVG)
D. Anonimiteit Voor Gegevens (AVG)

Vraag 13
De pilot 'Adaptief aan de grens’ ging in februari van start. Reservisten en burgers worden aangesteld als eerstelijnsgrensbewaker. Ze hebben een granaat als rangonderscheidingsteken en zijn niet bewapend.

Hoe lang duurt hun opleiding?

A. Theoretische opleiding 2 maanden en de praktijk-leer-periode 2 maanden
B. Theoretische opleiding 1 maand en de praktijk-leer-periode 4 maanden
C. Theoretische opleiding 1 maand en de praktijk-leer-periode 3 maanden
D. Theoretische opleiding 2 maanden en de praktijk-leer-periode 3 maanden

Vraag 14
Dit jaar is ook een pilot gestart met de deeltijdopleiding LAO (Leergang Algemeen Opsporingsambtenaar). 15 marechaussees volgen deze opleiding digitaal vanuit huis of hun werkplek.

Van welke brigade zijn zij?

A. Brigade Den Haag Beveiliging
B. Brigade Oostgrens-Noord
C. Brigade Brabant Zuid
D. Brigade Hoog Risico Beveiliging

Vraag 15
De familiedag van de KMar werd dit jaar gehouden in Walibi.

Hoeveel bezoekers kwamen ongeveer naar het pretpark?

A. 13.000
B. 15.000
C. 18.000
D. 20.000

Vraag 16
Om de doorstroom vanuit de Marechaussee naar de BSB te vergroten werd dit jaar voor het eerst een reeks BSB-themadagen georganiseerd.

Hoeveel waren dat er dit jaar?

A. 6 dagen
B. 5 dagen
C. 4 dagen
D. 3 dagen

Vraag 17
In oktober vertegenwoordigde wachtmeester-1 Wouter Bakker ons land tijdens de Invictus Games in Sydney.

Aan welke sportonderdelen deed hij mee?

A. Wielrennen, boogschieten en zitvolleybal
B. Wielrennen en rolstoeltennis
C. Boogschieten en zeilen
D. Rolstoelbasketbal en indoorroeien

Vraag 18
In juni ontvingen zo’n 1.100 hulpverleners de Herinneringsmedaille Hulpverlening bij Rampen voor hun inzet op Sint-Maarten na orkaan Irma.

Hoeveel KMar-collega’s kregen deze medaille die dag opgespeld?

A. 25
B. 33
C. 42
D. 55

Antwoorden

Tekst: ritmeester Bianca Brasser  |  Foto’s: MCD en archief