06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

Achter de schermen

…bij de geestelijk verzorger

Ze dragen wel een uniform, maar geen wapen. Zien er uit als een militair, maar zitten niet in de hiërarchische lijn. De geestelijk verzorgers (gv’ers) van Defensie vervullen een bijzondere taak. "Wij helpen mensen een klein beetje gelukkiger te worden", vat majoor Frank Steijger samen. Hij is aalmoezenier en een van de 10 gv’ers van de KMar. De maand december is een drukke voor hem. Gevuld met kersttoespraken.

Steijger is geplaatst bij Staf CKMar op het PKC in Den Haag. Als aalmoezenier belijdt hij het katholieke geloof. Binnen de KMar zijn ook dominees (protestant) en raadslieden (humanisten) werkzaam. Defensiebreed zijn er nog imams (islamitisch), rabbijnen (joods) en pandits (hindoeïstisch). 

Scroll naar beneden om meer te lezen over het werk van een geestelijk verzorger.

Tekst: ritmeester Bianca Brasser   I   Foto’s: Valerie Kuypers

Levensvragen

“Koffiedrinken is een van mijn taken”, lacht de aalmoezenier. Soms zoeken mensen mij op voor een gesprek, soms zoek ik hen op. Ik help burgers en militairen met het zelf beantwoorden van hun (levens)vragen. Vragen die heel divers zijn. Hoe ga je om met angsten, rouw, teleurstelling en verdriet? Vaak zijn emotie, omstandigheden en gebeurtenissen met elkaar verweven tot een bijna onontwarbare kluwen. Dan is niet meer duidelijk wat de oorzaken en wat de gevolgen zijn. Ik help ‘ontwarren’. Kan ik iedereen helpen? Nee zeker niet. Ik ben geen psychiater. Ik heb ook geen andere middelen tot mijn beschikking dan het gesprek. Als er meer nodig is, hebben we gelukkig het bedrijfsmaatschappelijk werk. Ik ga ervan uit dat mensen zichzelf kunnen helpen, en begeleid ze van goed naar beter. Ik wil dat ze zichzelf worden en daarmee een stukje gelukkiger.”

Kerstspeech

In de decembermaand moeten er kersttoespraken worden geschreven, ook dat doet de gv’er. “Mijn kerstboodschap gaat dit jaar over dat we tegen de grenzen van de individualisering aanlopen”, zegt Steijger. “Lange tijd was de gedachte: we kunnen het zelf wel, we zijn groot en sterk en hebben niemand nodig. Officieren hier in Den Haag behoren tot het geslaagde deel van Nederland. De meesten zijn gezond, intelligent en hebben genoeg geld om te kopen wat ze verlangen. Maar krijgen we daarmee de vrede en veiligheid waar we voor staan? Ik denk het niet. We kunnen een extra slot op onze deur doen, maar echte vrede krijg je pas door de ander te ontmoeten. Een gemeenschap te vormen.”

Mediteren

Elke 1e en 3e maandag van de maand wordt het kantoor van de aalmoezenier omgetoverd tot meditatieruimte. Wie wil kan aansluiten om zo de rust in zichzelf terug te vinden. “De ene keer verzorgt mijn collega dit, zij richt zich vooral op de mindfulness-kant”, zegt Steijger. “De andere keer leid ik de meditatie aan de hand van christelijke thema’s. Denk bijvoorbeeld aan het inbeelden dat je rondloopt in een levende kerststal. Wie zie je? En wat doet het met je als je jezelf in die omgeving plaatst?”

Geloof

Steijger mag dan een gelovig man zijn, dat betekent niet dat hij het katholieke geloof wil opleggen aan de mensen om hem heen. “Levensovertuiging wordt al snel gereduceerd tot iets wat er in de kerk gebeurt, maar dat is niet juist. Levensovertuiging is een set idealen waar je voor staat. Dat kan met god en de kerk te maken hebben, maar dat hoeft niet. Een militair is een idealist bij uitstek. Je waagt niet voor je lol je leven, je bent ervan overtuigd daarmee het goede te doen. Ik laat zien wie ik ben met mijn levensovertuiging, zodat de ander kan ontdekken wat zijn of haar overtuiging is.”

Uniformen

In de kast van Steijger hangen 2 uniformen. 1 van de marine en 1 van de KMar. “Mijn functie is paars”, verklaart hij. “Ik zit nu officieel bij staf CKMar, maar ik ben er ook voor de medewerkers op het PKC van andere krijgsmachtdelen. Hiervoor was ik geplaatst bij de marine en omdat ik nog steeds regelmatig dingen voor de marine doe, wissel ik soms van pak.”