02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

Behoudmaatregelen: achtergrond en reacties

Behoud van personeel is essentieel

Vorige maand presenteerde de KMar extra maatregelen voor het behoud van personeel. De organisatie heeft te kampen met verhoogde uitstroom, terwijl ze juist wil groeien door de toename van taken. Deze maand kijken we naar de achtergrond van deze maatregelen met brigadegeneraal Menno Kersbergen, directeur Personeel en Bedrijfsvoering en regisseur van Taskforce Behoud. En geven wachtmeester-1 Stefan van den Berg en opperwachtmeester Mohammed Amia hun mening. 

Deze maatregelen werden aangekondigd:

  1. Bindingspremie voor wachtmeesters(-1) met een Fase 2 en 3 contract: 2.500.- bruto per jaar voor 2019 en 2020.
  2. Opleidingsverzoeken in FPS fase 1 worden ook toegestaan, in plaats van pas in Fase 2.
  3. Commandanten kunnen voortaan zelf beslissen over de vraag wie, wanneer, welke opleiding mag volgen. 

Brigadegeneraal Menno Kersbergen van de onlangs opgerichte Taskforce Behoud

GELUISTERD. "De maatregelen zijn naar voren gebracht door het personeel zelf. We hebben eerst geluisterd naar wat men vooral veranderd wilde zien. Daarna hebben wij, vanuit de Taskforce Behoud, meerdere actielijnen uitgezet: toewerken naar betere financiële arbeidsvoorwaarden, rust in de organisatie creëren door het afbouwen van Tijdelijke Tewerkstelling (TTW) naar Schiphol, commandanten meer zeggenschap geven over opleidingen & loopbaan, werken aan herstel van vertrouwen door meer maatwerk en minder bureaucratie te creëren."

PREMIE. "De premie staat los van de waardering voor het werk. Op deze manier proberen we de grote uitstroom van wachtmeesters te voorkomen. Daar is iedereen in de organisatie bij gebaat. Het vullingspercentage wachtmeesters bij de KMar is 77%. Dit cijfer is substantieel lager dan bij marechaussees, opperwachtmeesters en adjudanten. Naast dat er een continu operationeel probleem is, gaat veel expertise en ervaring op de werkvloer verloren, maar ook coaching van het jonge personeel."

POSITIEF/NEGATIEF. "De maatregelen zijn zowel positief als negatief gevallen binnen de KMar. Er is waardering voor het feit dat de KMar de problemen aanpakt. Aan de andere kant voelen sommige oppers en adjudanten zich ondergewaardeerd doordat zij niet in aanmerkingen komen voor een bindingspremie."

VERLOOP. "Eerder hebben we besloten Fase 2 automatisch te laten overlopen in Fase 3. Maar er is meer nodig. Werving en behoud is momenteel wispelturig. De economie trekt enorm aan en marechaussees stappen over naar de politie en Douane. We zijn enigszins verrast door het grotere verloop en de organisatie vullen kost tijd. Vandaar deze serie aanvullende maatregelen. Wij vinden het zelf ook spannend of dit het beoogde effect zal hebben."
 

'Het vullingspercentage wachtmeesters bij de KMar is 77%'

Overige stappen van 2018 om de organisatie in balans te brengen:

  • Alle FPS 2-collega’s krijgen bij voldoende functioneren een vast contract.
  • Adaptief aan de grens: burgers en reservisten worden ingezet bij de controle van paspoorten op luchthavens om piekmomenten op te vangen.
  • Actief benaderen van wachtmeesters die de KMar de afgelopen 3 jaar hebben verlaten. Het recent opgerichte Bureau Bijzondere Instroom probeert herintreders zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. 

Wachtmeester-1 Stefan van den Berg (29), groepscommandant Beveiligingstaken, Brigade Den Haag Beveiliging

'Dit maakt werken bij de KMar nog aantrekkelijker'

PREMIE. "Ik had zelf al de ambitie om bij de KMar te blijven vóór de premie, maar uiteindelijk werken we natuurlijk voor het geld. Het maakt werken bij de KMar nog aantrekkelijker. Afgelopen jaar zijn er gigantisch veel wachtmeesters uitgestroomd. Door het personeelstekort moet iedereen harder lopen, dus we zijn heel blij met deze maatregel. Het is een mooi bedrag. In de wandelgangen heb ik gehoord van wachtmeesters die overwogen rond te kijken naar een andere functie, maar nu blijven." 

EXTRA BEVOEGDHEDEN COMMANDANT QUA OPLEIDINGEN. "Brigadecommandanten en teamleiders kennen hun mensen het beste en kunnen het beste beoordelen of iemand een opleiding mag en kan volgen. Dus ik denk dat het een goed besluit is om andere stappen in de besluitvorming ertussenuit te halen. Ik heb zelf de ambitie om mijn motorrijbewijs te halen om ooit naar de motorpool te gaan. Of mogelijk een HBO-opleiding, om mezelf te blijven ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie."

HET GEHEEL. "Uiteindelijk wil iedereen natuurlijk het liefst bij de KMar blijven. Dat hoor ik ook van de jongere werknemers. Ze komen niet bij de KMar om na een paar jaar weg te gaan. Ik denk dat al deze maatregelen bij elkaar helpen om de KMar aantrekkelijker te maken. De premie, de automatische overgang van FPS 2 naar 3; dat zijn allemaal gigantische stappen vooruit waar we heel blij mee zijn."

Mohammed Amia (47), wijkopperwachtmeester Brigade Veluwe

'Het zou mooi zijn als er extra aandacht komt voor de oppers'

PREMIE. "Een premie om mensen te behouden is op zich een goed idee. Vanuit de KMar-organisatie begrijp ik die keuze. Maar wij zijn als opperwachtmeesters ook begonnen als wachtmeesters en hebben altijd keihard gewerkt. En dan wordt er eindelijk een lekkere taart binnengebracht, maar dan mag je als opper niet mee-eten."

OPLEIDINGEN. "Ook het verruimen van de opleidingsmogelijkheden is een mooi aanbod, maar in de praktijk is het waarschijnlijk lastig te realiseren door het personeelstekort. Ik werk als enige wijkopper in mijn gebied. Als ik vrijgemaakt zou worden voor een opleiding, moeten mijn naaste collega’s het werk overnemen. Met de huidige bezetting zit niemand daar op te wachten. Ik zou heel graag een HBO-opleiding doen, rechten bijvoorbeeld. Dus het aanbod is mooi, maar de randvoorwaarden om het mogelijk te maken zijn er nog niet in 2019. Mogelijk pas in 2020 of daarna."

AANDACHT. "Het zou mooi zijn als er extra aandacht komt voor de oppers. Wij fungeren als motivator op de werkvloer en hebben deze functie juist gekregen door jaren keihard te werken. Ik leg mijn hele ziel en zaligheid in het werk en probeer het alle lagen naar de zin te maken. Het zou mooi zijn als daar meer waardering voor komt."

HET BESTE. "Uiteindelijk wil ik nog zeggen dat ik niet het gevoel heb dat de bazen niet achter ons staan. Ik ben er van overtuigd dat zij het beste voor ons willen, maar dat zij over beperkte middelen beschikken."

Tekst: ritmeester Henny de Boer   |   Foto's: Phil Nijhuis en archief