01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

KMar nóg 3 jaar voorzitter Europees trainingsprogramma

Terugblikken en vooruitkijken

Agenten en marechaussees in grote internationale oefeningen een soort missie-ervaring geven, zodat ze vol vertrouwen op pad kunnen. Dat was de afgelopen 3 jaar het streven van de European Union Police Services Training (EUPST) II. De komende 3 jaar blijft dat doel hetzelfde, maar wel in aangepaste vorm. Want tijden veranderen. KMarMagazine blikt terug én kijkt vooruit met EUPST-voorzitter kolonel Frans van Veenendaal. We spreken hem tijdens een brainstormdag voor het vervolgprogramma - het European Union Police and Civilian Services Training (EUPSCT) - in een conferentiecentrum in Amsterdam.

U gaat nog 3 jaar door als voorzitter. Een hele eer, of niet?

"Nou, het is vooral heel mooi om te doen. Ik heb samen met mijn team te maken met veel landen, politieke agenda's en gevoeligheden. Mijn functie is om dat allemaal samen te brengen tot een gestroomlijnd geheel, met alle neuzen dezelfde kant op. Dat betekent dus veel praten en onderhandelen. Voor Nederland is het een mooi compliment dat we vanuit de Europese Commissie gevraagd zijn om door te gaan. Onze Hollandse zuinigheid en vlijt zijn opgevallen. Het doel was 2.000 mensen opleiden, het werden er 4.000. En dat voor 1 miljoen euro minder dan begroot."

EUPST in het kort

EUPST is een samenwerkingsverband van 17 gendarmerie- en politiekorpsen uit 13 landen. Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland (KMar en politie) , Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en CEPOL (Europese Politieacademie). Zij oefenen samen in grote live exercises, houden trainingsweken en delen kennis in conferenties en workshops.

Met de door de KMar georganiseerde internationale oefening in Marnehuizen werd EUPST II vorige maand afgesloten. Ruim 800 mensen uit allerlei landen waren betrokken bij Lowlands Grenade 2018. Het accent lag op community policing (de basispolitietaak) en Monitoring, Mentoring, Advising and Training (MMA&T) van lokale overheden in crisisgebieden.

Wat is er bereikt met EUPST II?

"Er ligt een flinke lijst: van september 2015 tot eind 2018 zijn er 6 grootschalige oefeningen gedraaid, 27 trainingsweken gehouden, 5 workshops/conferenties georganiseerd in de lidstaten. In totaal 4.000 marechaussees en politiefunctionarissen hebben instructies gekregen voor EU-inzet in crisisgebieden. En, minstens zo belangrijk, er zijn vriendschappen gesloten tussen korpsen, organisaties en individuen. Nieuwe netwerken opbouwen is een belangrijke kracht van dit programma.

Tijdens de eerste edities van EUPST lag de nadruk op Crowd and Riot Control. De afgelopen jaren hebben we onze focus verlegd van hoog naar laag kinetisch optreden: weinig geweld en individueel coachen. Dit sluit aan op het werk in de missiegebieden, waar de functionarissen vooral optreden als coach van de lokale politie. Dat vereist andere vaardigheden. Daarnaast zijn we erin geslaagd om 70 Afrikaanse functionarissen op te leiden om zelf trainingen te geven, in samenwerking met lokale trainingsinstituten. Daar zijn we best trots op."

Links: Voorzitter Frans van Veenendaal: "We zijn betrouwbaar gebleken en goed. Dus de verwachtingen van nieuwe partners voor de komende jaren zijn hoog. Dat maakt me best een beetje nerveus. Het moet wel goed blíjven gaan." Rechts: Van Veenendaal op de brainstormdag: "Ik ben heel tevreden met de mix van mensen en organisaties die hier zijn. En ik hoor gelukkig veel dezelfde doelen. Zoals cultureel bewustzijn, talenkennis, trainingen van goede kwaliteit, het delen van kennis en het integreren van politie en civiele organisaties."
In werkgroepen brainstormen de deelnemers over het vervolgprogramma: EUPCST. Ze discussiëren over vragen als: wat kunnen civiele organisaties toevoegen? En: hoe kunnen we grootschalige oefeningen nog effectiever maken?

Hoe gaat het nu verder?

"Centraal staat de comprehensive approach, oftewel de allesomvattende aanpak: alle partijen bij elkaar brengen, zodat je elkaars werk begrijpt. Dat blijft zo, en gaat zelfs een stap verder. In het vervolgprogramma gaan we ook civiele partijen betrekken bij de organisatie. Zie daar de betekenis van de C in EUPCST. Zo krijgen we steeds beter inzicht in elkaars taakveld in inzetgebieden, ook vóórdat we er naartoe gaan.

Meerdere partijen hebben belangstelling, zoals het Civilian Crisis Management uit Finland en het Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) uit Ghana. Op deze brainstormdag tasten we de mogelijkheden af; op 5 maart kunnen mensen ervoor tekenen. Ik verwacht de komende tijd veel e-mails en telefoontjes van organisaties die via via van deze mogelijkheid hebben gehoord. Aan ons de schone taak om dat in goede banen te leiden."

Tijdlijn:

- European Union Police Forces Training (EUPFT), 2008-2010
- European Union Police Services Training (EUPST) I, 2011-2013
- European Union Police Services Training (EUPST) II, 2015-2018
- European Union Police Civilian Services Training (EUPCST), 2019-2022

Tekst: ritmeester Henny de Boer   |   Foto’s: sergeant-majoor Gerben van Es