04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

KMar gaat mee met digitalisering Schiphol

'Gerichter ingrijpen op luchthaven met nieuw systeem'

Minder wachtrijen op Schiphol? Passagiers die niet voortdurend hun paspoort of boardingcard tevoorschijn hoeven te toveren? De Koninklijke Marechaussee is één van de partijen die deelneemt aan een nieuw systeem om het gehele passagiersproces van check-in tot boarding tot een gestroomlijnd geheel te maken. Het verder vergroten van de veiligheid en de doorstroming is de inzet. Testfases van het project lopen al en worden in de loop van 2018 uitgebreid.

Hoe werkt het in de toekomst?

Reizigers die deel willen nemen aan het zogeheten Seamless Flow-systeem melden zich in de vertrekhal bij een registratiezuil, nog voordat ze hun bagage  afgeven bij de luchtvaartmaatschappij. De zuil scant hun gezicht, boardingcard en paspoort, stelt de identiteit vast én haalt de vluchtgegevens binnen. Deze info wordt meteen doorgestuurd naar onder meer de KMar en de luchtvaartmaatschappij.

Bij iedere stap in het reizigersproces, van het afgeven van de bagage tot aan het instappen van het vliegtuig, wordt de passagier in de toekomst herkend met een camera. Die scant het gezicht van de passagier al op enkele meters afstand en maakt de match met de eerder opgeslagen foto. Dit betekent dat reizigers bijvoorbeeld niet meer hun paspoort bij de luchtvaartmaatschappij hoeven te tonen of hun boardingcard bij de security. Alleen bij bijzonderheden is dat nog nodig.

1: De registratiezuil scant het gezicht en paspoort van de reiziger. 2: Meerdere registratiezuilen bijeen. 3: Bij iedere stap in het reizigersproces wordt de passagier herkend met een camera.

Wat betekent dit voor het optreden van de KMar?

De KMar beschikt zo eerder over de passagiersgegevens: al bij de registratiezuil in plaats van pas bij de grensbalie. En de KMar blíjft over deze data beschikken tot de passagier vertrekt. Hierdoor is de Marechaussee in staat om op elk gewenst moment in het reizigersproces in te grijpen.  

De grensdoorlaatposten worden naar verwachting anders ingericht. Momenteel zijn er geautomatiseerde grenspassages en balies voor handmatige controles, maar dit zal mogelijk veranderen. In de toekomst zou het gros van de reizigers een grensbewakingszone in en uitlopen via de automatische poortjes. Alleen reizigers die nog een afhandeling behoeven worden dan naar de handmatige balie van de KMar verwezen, terwijl de overige reizigers ongehinderd de grens kunnen passeren.

Het nieuwe systeem leidt tot minder handen aan het paspoort en meer geautomatiseerde checks. Het heeft ook een beweeglijker optreden tot gevolg en meer inzet van mobiele teams. “De Marechaussee kan zich meer focussen op de mensen die ertoe doen, wat leidt tot verdieping van het onderzoek”, weet Commandant Landelijk Tactisch Commando (LTC), brigadegeneraal Pieter Simpelaar.

De ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het informatiebeheer. Er moet namelijk een goed overzicht komen van al die realtime informatie, zodat er vanuit het Operatiecentrum (OPSCENT) op gestuurd kan worden. Bovendien worden de afzonderlijke diensten daarop aangesloten, zodat er meer integratie plaatsvindt tussen de politiedienst, de gewapende beveiliging, burger-, sluis- en drugsteams.

De grensdoorlaatposten worden naar verwachting anders ingericht. Volgens dit concept worden alleen de reizigers die een afhandeling behoeven naar de handmatige balie van de KMar verwezen.

Wat betekent dit voor het personeel?

Luitenant-kolonel Erik van Assen, plaatsvervangend coördinator Schiphol: “Hoe het systeemer daadwerkelijk in de operatie uit komt te zien, moet duidelijk worden na de pilots. Ik verwacht dat we steeds minder grenswachters in de traditionele manuele balie hebben. Steeds meer mensen zullen zich bezighouden met het analyseren van data, het maken van profielen en het monitoren van passagiersstromen.”

Het nieuwe systeem leidt tot minder handen aan het paspoort en meer geautomatiseerde checks.

Waarom gebeurt dit?

Simpelaar: “Schiphol heeft te maken met toenemende passagiersstromen, steeds verdergaande globalisering en ontwikkelingen op het gebied van technologie, big data, automatisering en ICT. Ook de KMar kan daar niet omheen. Aan de ene kant wordt de druk op de controles steeds groter, maar aan de andere kant biedt het systeem nieuwe mogelijkheden om de kwaadwillende reiziger zo snel mogelijk in beeld te krijgen.”

“Het systeem is best duur en het duurt even voordat alle randvoorwaarden kloppen op het gebied van financiën, ICT en privacy. Maar als het zover is, gaat het veel voor ons betekenen en zal het onze werkwijze fundamenteel veranderen. De passagier reist sneller en nog veiliger en de KMar kan eerder, sneller en gerichter ingrijpen in een groter gebied, waardoor de luchthaven aantrekkelijk en veilig blijft.”

Simpelaar: "Deze ontwikkeling past in ons informatiegestuurd optreden: we krijgen meer informatie, in een eerder stadium, waardoor we gerichter kunnen interveniëren."

Waar staan we nu?

Na de zomer is de eerste pilot met passagiers gepland. Momenteel is het systeem nog volop in ontwikkeling. Verschillende onderdelen van de Rijksoverheid, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen werken hier aan binnen een publiek private samenwerking. Kleinschalige proeven met onderdelen van het systeem vinden op dit moment al plaats en worden in 2018 uitgebreid. Een grootschalige uitrol wordt op zijn vroegst verwacht in 2019.

PRIVACY:

De reiziger geeft bij registratie expliciet toestemming dat zijn of haar foto voor Seamless Flow wordt opgeslagen in een gemeenschappelijke database op Schiphol. De betrokken partijen op de luchthaven, zoals de KMar en de airline, kunnen alleen bij de informatie die voor hen relevant is en wettelijk toegestaan. Zo wordt de integriteit van de data geborgd en de privacy van de reiziger beschermd.

Tekst: ritmeester Henny de Boer   |   Illustraties: Mediacentrum Defensie/Crossmedia