Wie bent u?

KMarMagazine heeft ruim 16.000 abonnees. Om een goed beeld te krijgen van ons lezerspubliek hebben we in eerdere edities onder meer geïnformeerd naar uw leeftijd, geslacht, rang en het moment waarop u KMarMagazine leest.

Ditmaal zijn we benieuwd naar de effecten van de overstap van een papieren personeelsblad naar een digitaal magazine. Wij zouden graag willen weten of de verandering gevolgen heeft voor de leestijd. Dus vandaar de vraag: leest u KMarMagazine sinds de overstap vaker, even vaak of minder vaak? En zo ja, in welke mate? U kunt uw keuze maken door op een van de buttons te klikken en te stemmen.

Leest u KMarMagazine vaker, even vaak of minder vaak sinds de overstap van papier naar digitaal?

Als u vaker of minder vaak heeft ingevuld: hoeveel meer of minder?