05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

KMarKort

Meer FPS-fase III plaatsen

De Marechausseeraad heeft besloten het aantal FPS-fase III plaatsen te verhogen. In 2017 komen er 100 plekken bij en een jaar later 90. Dit is mogelijk omdat de Koninklijke Marechaussee extra geld heeft gekregen in de voorjaarsnota en de Rijksbegroting. Met dat extra geld wil de KMar de operationele druk verlagen en weer in balans komen.

De extra FPS-fase III plekken worden verdeeld onder de Staf CKMar, het OTC en het LTC. Omdat er meer ruimte is voor doorstroom van wachtmeesters naar FPS-fase II komt er een extra selectieronde in de huidige uitvraag (van oktober 2017).

De selectieronde voor de doorstroom naar FPS-fase III is in oktober gestart met de dossiers die voor 1 oktober zijn ingediend. Wachtmeesters die naar aanleiding van deze selectie een FPS-fase III plaats krijgen, ontvangen hierover in december 2017 bericht.

Opnieuw bekijken
Door de extra vrijgekomen FPS-fase III plaatsen worden de dossiers van de wachtmeesters, die naar aanleiding van de selectie van oktober geen FPS-fase III toewijzing kregen, in december opnieuw bekeken. Ben jij een van deze wachtmeesters, dan hoef je geen nieuw dossier in te dienen of opnieuw op gesprek te komen. Een besluit over wel of geen doorstroom naar FPS-fase III ontvang je naar verwachting in januari 2018.

Pieter Simpelaar nieuwe commandant LTC

Brigadegeneraal Pieter Simpelaar wordt vanaf 20 december 2017 commandant van het Landelijke Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens een officiële commando-overdracht op 21 december neemt Simpelaar het commando over van brigadegeneraal Egon Hoppe, die de Koninklijke Marechaussee gaat verlaten.

Pieter Simpelaar begon zijn militaire loopbaan als beroepsmarechaussee. Hij bekleedde verschillende leidinggevende functies. Sinds februari 2016 was Simpelaar programmadirecteur Luchthavens en onder andere verantwoordelijk voor de behoeftestelling luchthavens en maritiem en de visie KMar optreden op luchthavens.

Opsporingsambtenaar genomineerd voor Sportman van het Jaar

Wachtmeester-1 Johan van Etten is genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar in Alkmaar. De opsporingsambtenaar is een van de drie kandidaten in de categorie aangepaste sporten. 15 december is de huldigingsavond.

Van Etten, die de ziekte Multiple Sclerose heeft, deed in oktober nog mee met de Invictus Games in Toronto. Daar viel hij net buiten de prijzen bij het indoor-roeien. Desalniettemin gaat de marechaussee op woensdag 17 januari 2018 een poging doen het wereldrecord indoor-roeien te verbeteren. Dat gebeurt in het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn. De sportieve wachtmeester doet verder nog aan powerlifting en obstacle runs

ECID traint lokale autoriteiten in Mali

Voor het eerst heeft de KMar een training documentexpertise gegeven in een missiegebied. Medewerkers van de Malinese grenspolitie en douane kregen in Bamako les van 2 trainers van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) en de ID-Desk in Eindhoven. De training is inhoudelijk echter niets nieuws, die wordt al jarenlang door de KMar over de hele wereld gegeven.

De 16 deelnemende ambtenaren volgden eerder al een basistraining documentexpertise van de Franse ambassade, MINUSMA, IOM of EUCAP Sahel Mali. De bedoeling is dat de KMar de komende 2 jaar in totaal 8 van deze vervolgtrainingen verzorgt. Ook wordt bekeken of aan de groep die de training met goed gevolg aflegt, nog een training- of trainersmodule kan worden aangeboden. Op termijn zouden de Malinese autoriteiten in staat moeten zijn hun eigen mensen op te leiden.

De trainees kregen na afloop hun certificaten uitgereikt in aanwezigheid van zowel de Nederlandse als de Franse ambassadeur in Mali.

Vakdag ‘Bewaken en Beveiligen bij extreme gebeurtenissen’

‘Bewaken en Beveiligen bij extreme gebeurtenissen’ was 30 november het thema op een gezamenlijke vakdag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de KMar.

Het programma met diverse workshops, demonstraties en een static show trok 200 deelnemers van verschillende veiligheidspartners, onder wie de Nationale Politie, Defensie Nationale Operaties, Dienst Speciale Interventies en de veiligheidsregio’s. Medewerkers leerden elkaar (beter) kennen en praatten samen over hun capabilities en mogelijkheden om samen te werken. Tijdens deze themadag, die plaatsvond op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar, gaf de KMar haar partners inzicht in haar visie op bewaken en beveiligen en de toolbox waarmee zij werkt.