06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Achter de schermen

...bij de selectie van nieuwe marechaussees

De KMar heeft dringend mensen nodig. Er is geld voor in totaal 400 extra collega’s, maar hoe vind je die? De selecteur-voorlichters van de KMar op het Marine Etablissement in Amsterdam mogen flink aan de bak.

Eerst maar eens de harde feiten: van alle mensen die zich aanmelden voor een baan bij de Koninklijke Marechaussee haalt slechts 20 procent de eindstreep. De rest strandt ergens in het traject tussen aanmelding en het arbeidsvoorwaardengesprek.

Ondanks de pittige selectie is de Marechaussee populair, het aantal aanmeldingen is hoog, zegt luitenant-kolonel Fred Goossens. “Het is nooit een probleem geweest om de opleidingen gevuld te krijgen. Dat geldt ook voor de 400 extra plekken. Die populariteit komt volgens mij doordat de KMar zichtbaar is in de samenleving. Het is zinvol werk”, zegt Goossens, die verantwoordelijk is voor de KMar-tak van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL).

Scroll naar beneden en lees over het selectiewerk en de -procedure.

Tekst: kapitein Arjen de Boer   |   Foto's: sergeant-majoor Eva Klijn en Paul Tolenaar

Steeds iets meer

De wervingsopdracht van 400 extra mensen wordt niet in één keer naar binnen ‘gegooid’ bij senior selecteur kapitein Reinier van der Ven en zijn mannen. Dat gaat gefaseerd, voor 2018 is de vulling grotendeels rond. “Alles bij elkaar, gaat het om zo’n 1.000 mensen die aan de selectie starten”, aldus de kapitein. “We maken lange dagen. Vergeleken met het werk in 2014 is onze aanstellingsopdracht verdrievoudigd.” Overigens gaat de manier van keuren begin volgend jaar op de schop. De bedoeling is om dan meer keuringen te kunnen afhandelen.

Kwestie van maanden

Krachttest, fietstest, gesprek met een psycholoog, tal van lichamelijke keuringen. De kandidaten doorlopen een heel traject in Amsterdam. Maar een compleet selectieproces van begin tot eind duurt 6 tot 7 maanden. Selectie én opleiding van een marechaussee-beveiliger duurt ongeveer 14 maanden. Voor een wachtmeester is dat een stuk langer, 20 maanden.

Vragen staat vrij

Tijdens het psychologisch onderzoek, dat bestaat uit een vragenlijst en persoonlijk gesprek, valt 15 procent van de kandidaten af. Bij het Korpsgesprek, dat sinds kort op een defensielocatie in de buurt van de woonplaats van de kandidaat wordt gehouden, krijgt nog eens 25 procent ‘nee, bedankt’ te horen. Het Korpsgesprek is overigens uniek in het traject. “Dit is in essentie een sollicitatiegesprek waarbij 2 collega’s uit het werkveld praten met de kandidaat en vragen naar motivatie en kennis van de KMar”, vertelt Van der Ven. Ben je een ervaren opperwachtmeester of adjudant en wil je zelf deel uitmaken van het selectieproces en aanschuiven bij de Korpsgesprekken? Stuur dan een mail naar r.vd.ven@mindef.nl.

Testen, testen en nog eens testen

Selecteurs, artsen en andere deskundigen gaan niet over één nacht ijs. De kandidaten moeten uit het juiste, blauwe hout zijn gesneden. Van elke 500 dossiers blijven gemiddeld ruim 100 personen over die de opleiding ingaan. Tijdens die maanden vallen er meer mensen af. Aan het einde van de rit blijven er 80 over.

Het proces duurt dus lang. Voor sommige jonge kandidaten die net van school komen, duurt het té lang. “Het puberbrein staat op scherp”, zegt overste Goossens. “Daarom kijken we nu naar manieren om jongeren sneller duidelijkheid te bieden, zodat we meer mensen behouden.”

Het selectieproces in 10 stappen

Wat kan een kandidaat verwachten? Klik op de cijfers hieronder voor meer info.

Stap 1: Account aanmaken

Maak een account aan op www.werkenbijdefensie.nl. De kandidaat moet enkele persoonsgegevens achterlaten zoals Burgerservicenummer en gevolgde opleidingen. Hij of zij moet meteen aangeven voor welk krijgsmachtdeel er interesse is… de KMar dus!

Stap 2: Voorlichting

De kandidaat schrijft zich in voor een voorlichtingsbijeenkomst, bijwonen is verplicht. De aanwezigheid wordt afgevinkt en doorgegeven aan het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL). Iemand krijgt 21 dagen bedenktijd of hij of zij daadwerkelijk wil solliciteren.

Stap 3: Voorselectie

DCPL maakt een voorselectie en bekijkt of de persoon voldoet aan de eisen qua leeftijd en opleiding. Zo moet iemand minimaal 17 jaar zijn. Voor de functies marechausseebeveiliger en wachtmeester moet een kandidaat minimaal 17,5 jaar zijn bij opkomst.

Stap 4: Documenten en formulieren

Nu stuurt de kandidaat kopieën op van onder meer diploma’s, rijbewijs en bankpas. Vervolgens moeten formulieren worden ingevuld en opgestuurd. Denk bijvoorbeeld aan een Verklaring van Geheimhouding en een salarisformulier. Deze documenten moeten per post worden opgestuurd.

Stap 5: Capaciteitentest

Tijd voor de capaciteitentest die plaatsvindt in Amsterdam. Hierin wordt gekeken naar zaken als ruimtelijk inzicht, logisch denken, rekenvaardigheid. Wachtmeesters moeten ook een taaltest Nederlands doen. De resultaten worden meteen besproken in een nagesprek.

Stap 6: Psychologisch onderzoek

Een psycholoog praat met de kandidaat over motivatie en de ups en downs in iemands leven. Bij een negatief advies mag de kandidaat het na 12 maanden nog een keer proberen. Bij een definitief negatief advies is het over en sluiten. Na het psychologisch onderzoek wordt een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) aangevraagd. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bekijkt dan bijvoorbeeld of iemand geen strafblad hebt. Bij onduidelijkheden kan de VGB maanden duren.

Stap 7: Korpsgesprek

Na een positieve uitslag voor de psychologische keuring volgt een zogeheten Korpsgesprek op een Defensielocatie in de buurt van de woonplaats van de kandidaat. Dat is een sollicitatiegesprek van maximaal een uur met 2 zeer ervaren marechaussees uit het veld. Hier komen iemands drijfveren aan bod, ook worden kennis van de organisatie, het werk, de opleiding en wat het betekent om militair te zijn op de proef gesteld. Let op: het Korpsgesprek is alleen voor marechausseebeveiligers en wachtmeesters. Officieren moeten verschijnen voor de Advies- en Aanname Commissie van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Bij zowel het Korpsgesprek als de commissie hoort de kandidaat na een kort beraad meteen de uitslag.

Stap 8: Medische en sportkeuringen

Tijd voor de medische en sportkeuring. Die vinden plaats op één dag. In de ochtend komen alle medische zaken aan bod. Gebit, spieren en gewrichten, bloed, urine, hart; alles wordt gecheckt. In de middag volgt een sportkeuring die bestaat uit een fietstest om het uithoudingsvermogen te meten. Daarnaast meet een serie krachtoefeningen de sterkte van grote spiergroepen in boven- en onderlichaam. Let op: Wie de sporteis niet haalt, mag het over 3 maanden nog een keer proberen. Wie de eis dan nog niet haalt, moet van voren af aan beginnen. Terug naar Stap 1 dus.

Stap 9: De 3-daagse

Alleen voor wachtmeesters geldt dat zij nog 3 dagen een kennismaking met de KMar krijgen. In deze periode wordt de kandidaat fysiek en mentaal op de proef gesteld door middel van uithoudingsproeven, individuele en groepsopdrachten en vertellen wachtmeesters over hun werk. Let op: De fysieke testen zijn belangrijk. Zo moet de kandidaat de 12-minutentest volbrengen, mannen moeten in die tijd 2400 meter rennen, vrouwen 1900. Daarnaast is er een tiltest waarbij iemand een zware munitiekist moet sjouwen. Tot slot moet de kandidaat 2 kilometer kunnen lopen met 25 kilo bepakking op zijn of haar rug, in 20 minuten. Falen betekent einde traject.

Stap 10: Arbeidsvoorwaardengesprek

De laatste stap is het arbeidsvoorwaardengesprek. Wanneer is de opkomstdatum, wat wordt het salaris, hoe lang duurt de proeftijd, wat is de dienverplichting? Daarna draagt DCPL het dossier over aan het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum. Zij gaan vervolgens aan de slag om de kandidaat in te plannen voor een opleiding en regelen dat hij of zij de juiste kleding krijgt.