02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

Ordehandhaving en -herstel na ‘Irma’

'Meteen krachtig optreden belangrijk'

“Totale anarchie op Sint-Maarten na de passage van ‘Irma’, en de dierentuin leeggegeten door hongerige bewoners? Wat een onzin!” Aan het woord is kapitein Chris Hesen, hoofd Operaties van de KMar op Sint-Maarten. Natuurlijk had hij meteen met meer mensen willen optreden, maar die waren er (nog) niet. De eerste dagen waren volgens Hesen spannend, maar volgens hem keerde de rust ook redelijk snel terug.

6 dagen na de passage van ‘Irma’ doet de airco het weer op het kantoor van Hesen. Zo kan hij het hoofd koel houden bij het aansturen van zijn 30 marechaussee-collega’s op het eiland plus een tiental uit Curaçao en Nederland. Ook 25 Nederlandse politiemensen zijn inmiddels opgenomen in de gelederen. Hun taak: het ondersteunen van het Korps Politie Sint-Maarten (KPSM).

De Brigade Caribisch Gebied bestaat uit 165 man, verdeeld over de ABC- en SSS-eilanden. Die houdt zich normaliter bezig met het ondersteunen van de politiekorpsen in de 3 landen (Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) en de 3 bijzondere gemeenten van Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

Plunderen grootste probleem

Normaalgesproken bestaat dat marechausseewerk vooral uit grensbewaking en opsporing, maar dezer dagen gaat de meeste aandacht uit naar het politiewerk op straat. “Van orkaanpassages is bekend dat plunderen het grootste probleem vormt. Mensen zoeken voedsel en drank of spullen om daar later tegen te kunnen ruilen. Gelijk overal zeer krachtig optreden is belangrijk, want dan stopt het plunderen meteen.”

De KMar bezet kruispunten en rotondes voor het uitvoeren van controles op gestolen waar. Daarvan komen meldingen van de politie. Ook het bewaken en beveiligen van vitale infrastructuur zoals de lucht- en zeehaven en de – beschadigde – gevangenis behoort tot hun taak.

Hoogste prioriteit

Wat niet hielp was dat 80 procent van de lokale politiemensen zelf ook zijn of haar huis kwijt was. Een deel van hen moest eerst thuis de schade opnemen en noodmaatregelen treffen, alvorens weer aan het werk te kunnen gaan. Ook op Sint-Maarten geplaatste marechaussees en mariniers raakten huis en haard kwijt. “Toch moest iedere operationele man en vrouw zich meteen bij de OPS melden, ondanks eigen sores. Een moeilijk moment, geef ik toe. Wel beloofden we dat hun partners en kinderen de hoogste prioriteit zouden krijgen voor vertrek naar veilig gebied. Dat gold ook voor gezinnen van lokale politiemensen.”

Na een paar dagen kwam daar grensbewaking bij de lucht- en zeehaven bij. Veel niet-Sint-Maartenaren, willen van het eiland af. Begrijpelijk maar lastig want de middelen zijn zeer schaars. Het leverde soms chaotische situaties op, maar de KMar probeert vooral met hen in verbinding te blijven. Mariniers en luchtmobiel helpen om de orde te bewaren.

Leven weer oppakken

In het stevige ritme van de ‘Chinese hondenwacht’ (12 uur op/12 uur af) werd maximaal gewerkt aan ordehandhaving en –herstel, samen met het KPSM. “Na ongeveer 2 dagen was de situatie grotendeels onder controle. Zowel mensen van onze anti-plunderteams als mariniers bemanden toen alle cruciale kruisingen. Daar stuurden ze mensen ook terug naar huis, omdat er officieel nog steeds een uitgaansverbod gold, uitgevaardigd door de regering van Sint-Maarten.”

Op de Bovenwindse Eilanden werken organiek 34 man KMar. Voor het overgrote deel wonen ze daar ook met partners en kinderen. Vanuit Curaçao probeert de brigade de collega’s op Sint-Maarten zoveel mogelijk aan te sturen met de informatie en prioritering die vanuit het bevoegd gezag op Curaçao en vanuit Nederland komt.

Nood hoger

Na 3 dagen deed zich volgens Hesen een ander groot probleem voor: voedsel- en watervoorraden bij mensen thuis raakten op. “We deden er alles aan om te helpen, maar logistiek was dat niet simpel. Op het vliegveld stonden voorraden, maar de distributie verliep nog slecht. Ook omdat we niet wisten wat er allemaal was geland. De nood was die eerste dagen hoger dan de mensen op Sint Maarten vaak deden vermoeden. Ze hebben een trotse houding. Voor hen is het niet de eerste orkaan die ze hebben overleefd.”

Op Curaçao hebben we een geïmproviseerde opsroom, van waaruit we contact proberen te krijgen en houden met collega’s op Sint-Maarten. Dat is dus lastig, maar zo proberen we wel een compleet plaatje te krijgen en te houden. Met heel veel improviseren lukt dat. Foto’s: sergeant-majoor Maartje Roos
“We krijgen ook veel hulp vanuit het LTC en de brigades in Nederland om de brigade Carib en de getroffen collega’s te ondersteunen. Er is veel zorg voor hen en hun gezinnen, onder andere door de Collegiale Ondersteuningsgroep en het Bedrijfsmaatschappelijk werk.” | Foto: sergeant-majoor Maartje Roos

Commandant Brigade Caribisch Gebied, luitenant-kolonel Hans Vroegh: ‘We dragen bij aan het herstel van de democratische rechtsorde’

“Op de Bovenwindse Eilanden zijn ze gewend aan orkanen, maar niet van deze orde. We spreken nu alleen over Sint-Maarten. De andere 2 eilanden zijn er op wat kleine schade na goed doorheen gekomen. Volgen van de ontwikkelingen doen we voornamelijk via whatsapp-groepen. Die communicatie bleef en blijft het langste bestaan. Zelfs in het oog van de orkaan was er nog weer een beetje communicatie mogelijk. Minimaal. Maar tijdens en direct na de storm was er totale ‘radiostilte’.

Na de orkaan richt de focus van Defensie zich primair op het repatriëren van gezinsleden van militairen. Dan hoeven zij namelijk niet voor hen te zorgen en kunnen ze bijdragen aan de noodhulp. Het vliegen naar Curaçao lukte op vrijdag. Handhaving van de openbare orde is wat op Sint-Maarten als eerste moest gebeuren. Mensen zijn ontredderd, hebben alles verloren, hun basale levensbehoeften. Daardoor gaan ze op pad. Plunderingen waren in het begin aan de orde van de dag. Naarmate de tijd verstrijkt zie je dat de politie die wij als KMar ondersteunen, daarop meer grip krijgt. Vanuit de KMar-brigade, vanaf de andere eilanden hebben we direct alle capaciteit ingezet en extra mensen ingebracht ter versterking van het team op Sint-Maarten. De democratische rechtsorde moet weer hersteld worden. Daaraan dragen wij bij.

Wat enorme indruk maakte, was de aankomst van partners en kinderen hier op Curaçao. De emotie die daarmee gepaard ging. Opluchting; ‘hè we zijn veilig, mijn kinderen zijn veilig’. Mensen hebben in keukenkastjes gezeten, in hoeken van badkamers, omdat ze dachten dat het huis weggeblazen zou worden. En huizen zíjn weggeblazen, daken ervan afgerukt. Gezinnen zijn in het oog van de storm, als het dus even windstil is, alsnog hun huis ontvlucht om een veilig heenkomen te zoeken. Omdat het huis niet bestand was tegen de 2e golf. Hier op Curaçao hebben we ze zoveel mogelijk ondersteund en ondergebracht. Mooi om te zien wat een energie dan in een brigade loskomt. Mensen die wíllen bijdragen, zich inzetten. Zelfs hun vakantie afbreken om naar Sint-Maarten te gaan, om collega’s in het veld te ondersteunen.

Welke NL- en EU-ingezetenen kunnen in de evacuatiefase als eerste weg van Sint-Maarten? Op de luchthaven hanteert de KMar de prioritering vanuit Nederland en Curaçao. Medisch hulpbehoevenden, ouderen, vrouwen en kinderen eerst. Ook inwoners van de andere eilanden die terug willen. Foto’s: sergeant-majoor Maartje Roos
x

Tekst: LTZ 2OC (SD) Joost Margés en Arno Marchand   |   Foto's: sergeant-majoor Gerben van Es