Tekst Robert den Hartog
Foto Kees Leusink

Landelijk Tactisch Commando van start

x
Brigadegeneraal André Peperkoorn is vanaf januari 2015 de eerste commandant van het LTC.

Een Landelijk Tactisch Commando (LTC), dat straks alle operationele KMar-teams in het land aanstuurt. Formeel is brigadegeneraal André Peperkoorn vanaf januari 2015 de eerste commandant van het LTC. Nu werkt hij al vanuit Kamp Nieuw Milligen en in 2016 is Camp New Amsterdam in Soesterberg de thuisbasis voor het LTC. In 2017 moet zijn commando helemaal paraat zijn en is de KMar klaar voor de toekomst. Een update. “We hebben de akkers bouwrijp gemaakt. We gaan nu grote stappen maken.”

Voordat Peperkoorn in gaat op de huidige en toekomstige ontwikkelingen wil hij eerst een misverstand over het LTC uit de wereld helpen. Het beeld dat er binnen zijn commando straks iedere ochtend willekeurig KMar-eenheden op de kaart van Nederland worden geplaatst, klopt niet. Hij nuanceert: “Ik sta straks niet achter een tafel met allerlei KMar-pionnetjes te schuiven. We streven er juist naar dat 80% van het werk ruim van te voren wordt ingepland. Dat iedereen weet wat ze te wachten staat. En dat kan straks ook. We houden daarbij uiteraard wel rekening met niet te plannen calamiteiten, zoals de vliegramp met de MH17.”

‘Ik sta straks niet achter een tafel met allerlei KMar-pionnetjes te schuiven’

Momenteel wordt hard gewerkt aan het versterken van de informatiepositie die nodig is om echt informatiegestuurd op te kunnen treden. Informatie waar de planning, ondersteuning en operatie op in kan spelen en aan bij kan dragen. “We plannen straks alleen op ontwikkelingen waarvan we weten dat ze gaan spelen en waarvan het hoger gezag wil dat we ze aanpakken. Daar zet het LTC capaciteit voor in, in overleg met de brigadecommandanten. Wij zorgen dat de informatie en ondersteunende middelen beschikbaar zijn. De operationele collega gaat dus altijd met een gerichte opdracht en alles wat hij nodig heeft de straat op.”

Operatiecentrum (OPSCENT)

Vanaf 1 januari vallen de districten onder het LTC. Het OPSCENT (Operatiecentrum) - het voormalig PTTC - is inmiddels gestart en ondersteunt en stuurt de operaties al 24/7 met de Real Time Intelligence Desk, de Centrale Toezichtruimte, de Meldkamer en het Klantcontactcentrum. “Nu is het belangrijk dat de processen Inlichtingen, Plannen, Operaties en Support uit de diverse districten gaan samenwerken. We hebben proceseigenaren benoemd die er voor zorgen dat straks alle puzzelstukjes in elkaar passen, zodat we 1 groot inlichtingenbeeld hebben over Nederland, maar ook over de KMar zelf. Daar zijn we de komende 2 jaar druk mee bezig.”

x
Het OPSCENT (Operatiecentrum) - het voormalig PTTC - is inmiddels gestart. Nu is het belangrijk dat de processen Inlichtingen, Plannen, Operaties en Support uit de districten gaan samenwerken.

Het uiteindelijke LTC wordt werkenderwijs gevormd. Dat betekent dat Peperkoorn de hulp van iedereen inroept. Samen ontwikkelen is het uitgangspunt. “Ik ben momenteel druk bezig om het verhaal van het LTC in het land te vertellen en uit te leggen. Ik ga graag het dialoog aan. We gaan experimenteren om tot de beste werkwijzen te komen. Daar hebben we kennis en expertise van de professionals voor nodig. Wacht daarom niet, denk mee en wees kritisch. Kom met ideeën en vertel ook, waarom straks een bepaalde weg die we kiezen, misschien consequenties heeft die we niet willen.”

Beeld bij het werk

Wat staat de collega op de brigades de komende tijd te wachten? Peperkoorn: “Er zullen reorganisaties komen, maar het is nog te vroeg om daar al iets over te kunnen zeggen. Ik denk dat het grootste deel van de collega’s niet veel zal merken, behalve dat de informatie en ondersteuning vloeiender verloopt. Dat ze daadwerkelijk over alles beschikken wat ze nodig hebben om het werk goed te kunnen doen. Daarnaast krijgt straks iedereen veel meer beeld bij het werk dat ze doen. Daarmee kunnen ze hun eigen professionaliteit nog meer gebruiken en zullen ze beter zien dat wat ze doen er ook echt toe doet.”

x
Peperkoorn: “Ik ben momenteel druk bezig om het verhaal van het LTC in het land te vertellen en uit te leggen.”