Burgers op bivak

Buiten slapen, tijgeren door de zandbak en schieten in de simulator. 28 jonge burgermedewerkers maakten het woensdag en donderdag mee tijdens een bivak op de Oranjekazerne in Schaarsbergen, op uitnodiging van de Commandant der Strijdkrachten.

De burgers zijn afkomstig uit alle onderdelen van Defensie. Van bureau communicatie tot personeel van de juridische afdeling. Een bijzondere kans om eens afstand te nemen van het bureau en te ervaren hoe het is om militair te zijn.

De bivak werd geleid door de Luchtmobiele Brigade. Leider der Oefening is adjudant René: “We willen hen onderdompelen in onze wereld. Fysiek, mentaal, conceptueel: alle aspecten van militaire vorming komen in deze korte periode voorbij. Hiermee willen we onze collega’s inzicht geven in de complexiteit van het militaire vak.”

Hoe de burgermedewerkers het ervaren? “Een eer om mee te doen”, zegt Wietse, die sinds 3 maanden voor Defensie werkt en nu opeens met een dummywapen rondloopt. “We krijgen de kans om met allerlei spullen aan de slag te gaan. Door het complete programma krijg je alles te zien.”

(bron: Defensie)

Militaire missie Irak verlengd

Nederland verlengt de militaire bijdrage aan de anti-ISIS coalitie in Irak tot en met eind 2021. Datzelfde geldt ook voor de brede veiligheidsinzet in Irak. Dit betekent dat de huidige bijdrage de komende 2 jaar wordt voortgezet. Dat schrijft het Kabinet vanmiddag aan de Tweede Kamer. 

"Uit de verlenging blijkt een langere commitment van Nederland aan de strijd tegen ISIS", aldus minister Bijleveld in een toelichting op het besluit. "Dat is nodig, want het Kalifaat is weliswaar verslagen, maar ISIS nog niet. Ik ben blij dat we tot en met 2021 de Koerdische en Iraakse militairen blijven trainen. Dat is nodig voor een stabiel Irak. Daarnaast is het ook een signaal dat we hen blijven steunen. En dat is van belang, nu en juist in deze regio"

De verlenging houdt in dat zo’n 60 Nederlandse militairen de komende 2 jaar trainingen aan Koerdische en Iraakse militairen blijven geven in de Koerdistan Autonome Regio (Noord-Irak) en Bagdad. Ook zet Nederland het leveren voort van liaison- en stafofficieren aan de verschillende hoofdkwartieren van de anti-ISIS coalitie. Daarnaast draagt Nederland met een Target Support Cell (TSC) en Processing Exploitation and Dissemination (PED-)capaciteit bij aan een zorgvuldig doelontwikkelingsproces voor de coalitie.

Nederland blijft met ongeveer 20 militaire en civiele experts actief in de NAVO-missie in Irak. De plaatsing van een militaire en een civiele adviseur bij het Ministry of Peshmerga Affairs, helpt bij de hervorming van de Koerdische veiligheidssector. Ten slotte blijft Nederland bijdragen aan de EU Advisory Mission met maximaal 3 personen.

(bron: Defensie)

Defensie helpt gemeente bij verkeersveiligheid boerenprotest

Defensie ondersteunt de gemeente Den Haag woensdag en donderdag bij het handhaven van de veiligheid in het centrum van Den Haag. Om te voorkomen dat boeren met tractors het Binnenhof op rijden, zijn 25 verzwaarde vrachtwagens op 11 cruciale plekken geplaatst als robuuste wegafzetting.

De boeren protesteren tegen de bijdrage die zij moeten leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot. De politie vroeg Defensie om hulp bij een veilige verkeersdoorstroming met zwaar materieel dat zij zelf niet hebben. “Het is goed dat we vandaag de politie kunnen ondersteunen en laten zien we gereed voor inzet zijn”, zegt plaatsvervangend detachementscommandant kapitein Wouter.

De ondersteuning in de Haagse binnenstad is voor sommige militairen ook een lastige taak. Een sergeant die bij een van de wegversperringen in de buurt van het Binnenhof staat, reageert dat hij al diverse verwensingen naar zijn hoofd heeft gehad. “Alsof wij tegen de boeren zijn”, zegt hij. “Net verweet iemand me nog dat Defensie ook is geholpen na jaren van bezuinigingen en moeilijkheden. Laat ik voorop stellen dat we hier zijn om de politie en gemeente te ondersteunen. Militairen zetten zich in voor vrede en veiligheid. Dat is nu niet anders. Dat staat los van onze mening over deze kwestie.”

Wie beweert dat het leger wordt ingezet tegen demonstrerende boeren heeft het mis, zegt minister Bijleveld van Defensie. De inzet van legervrachtwagens om boeren de weg naar het Binnenhof te versperren is volgens haar echt wat anders. "Dit soort bijstand is een normale defensietaak. De vrachtwagens helpen de gemeente en de politie om de verkeersveiligheid te bewaken." Overheden en hulpdiensten kunnen Defensie altijd om hulp vragen, zegt Bijleveld. Dat gebeurt jaarlijks zo’n 2000 keer. Militairen helpen bijvoorbeeld ook om branden te bedwingen en explosieven onschadelijk te maken.

(Bron: Defensie)

Bijleveld: ‘6 miljard erbij’

‘Defensie moet er structureel 6 miljard per jaar bijkrijgen om aan de 2%-norm te voldoen’. Het was 1 van de stellingen waarmee minister Ank Bijleveld de aftrap gaf voor het grote Defensiedebat van weekblad Elsevier. 

De NAVO-norm is een afspraak die leden van het bondgenootschap hebben gemaakt om uiterlijk in 2024 2% van hun bbp aan Defensie uit te geven. “Wij moeten onze fair share bijdragen”, stelt de minister. “De afspraak die we met de NAVO hebben gemaakt, is niet omdat we er ‘zomaar’ geld bij willen, maar is gebaseerd op het idee dat we toegesneden zijn op onze taak.” 

Volgens haar is Defensie dat nu niet. “We kunnen onszelf als land niet verdedigen en leunen zwaar op onze bondgenoten. Er is veel te lang veel te hard bezuinigd op Defensie. Het mag en kan het niet zo zijn dat de krijgsmacht wordt gezien als een vervelende must in het kasboek van de overheid. Dat is een luxe en een naïviteit die we ons niet meer kunnen veroorloven”, waarschuwde ze. Ook de Amerikaanse ambassadeur gaf een pitch tijdens het debat en is duidelijk over de kwestie: “De Europeanen hebben dit zelf afgesproken; niemand heeft ze ertoe gedwongen. Dus doe het dan ook.” 

Hoewel Nederland meer gaat uitgeven aan Defensie (8 miljard euro extra tot 2021), raken we alleen maar verder verwijderd van de norm. In 2023 zo’n 1,23 procent. Dat het percentage de komende jaren daalt heeft vooral te maken met de groeiende economie. Doordat het bbp harder stijgt dan de defensie-uitgaven worden die naar verhouding dus kleiner. Nederland bungelt daarmee onderaan het lijstje van Europese NAVO-leden, samen met België, Luxemburg en Slovenië.

(Bron: Defensie)

Schietbaan Markiezaat was niet onveilig

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) vindt het niet waarschijnlijk dat Defensiemedewerkers na juli 2016 structureel zijn blootgesteld aan te hoge concentraties schietgassen op schietbaan Het Markiezaat. Dit blijkt uit het 1e onderzoeksrapport van de IVD, naar de besluitvorming over het gebruik van deze particuliere schietbaan in Bergen op Zoom.

Na de eerste signalen van het KCT-personeel over gezondheidsklachten tijdens schietoefeningen, liet de commandant van KCT Het Markiezaat in 2014 onderzoeken. Het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid) rapporteerde dat de norm voor schietgassen werd overschreden en adviseerde concrete maatregelen als de baan toch gebruikt moest blijven.

De commandant van het KCT sprak met de eigenaar van het Markiezaat af dat de afzuiginstallatie vervangen zou worden. In afwachting daarvan nam de commandant maatregelen zoals het rouleren van de instructeurs, verlaagde hij de intensiteit van de schietoefeningen en lastte hij meer pauzes in. Toen de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) de schietbaan in april 2016 inspecteerde, was de conclusie: ‘de luchtverversing voldoet aan de gestelde normen, mits er geen zeer intensieve schietbelasting plaatsvindt’.

(bron: Defensie)

Defensie ondersteunt bij verkiezingen Afghanistan

Nederlandse militairen in Afghanistan hebben daar eind vorige maand ondersteuning geboden tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De Nederlandse troepen worden daar  ingezet voor Resolute Support, waarbij ze Afghaanse veiligheidstroepen trainen, adviseren en assisteren.

Het is de afgelopen weken onrustig in en rondom de Noord-Afghaanse stad Kunduz. De Taliban hebben doelen in Kunduz-stad aangevallen en in de omgeving zijn regelmatig gevechten tussen strijders van de Taliban en Afghaanse veiligheidstroepen. Toch hebben de Afghanen op 28 september, beveiligd door Afghaanse militairen en politieagenten, hun stem uitgebracht. De Nederlandse militairen waren onder meer betrokken bij de voorbereiding en ondersteunden Afghaanse partners bij het gebruik van moderne en traditionele media. Zoals het voeren van gesprekken met dorpsoudsten, het plaatsen van billboards en het verspreiden van flyers en radioboodschappen.

“Historisch gezien neemt het aantal aanslagen in de verkiezingsperiode toe, waardoor de Afghanen zich niet veilig genoeg voelen om hun stem uit te brengen. De Afghaanse veiligheidstroepen hebben grote stappen gemaakt om de omgeving veiliger te maken. Het was de rol van de Nederlanders om te helpen dit aan de bevolking bekend te stellen”, vertelt majoor Casper.

(bron: Defensie)

Nabestaanden verdwenen scheepswrakken geïnformeerd

De nabestaanden van de in de Javazee en bij Maleisië omgekomen militairen zijn geïnformeerd over de 2 onderzoeksexpedities naar de verdwenen scheepswrakken. Dat gebeurde tijdens een ingetogen bijeenkomst van de ministeries van Defensie, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken.

Onderwaterarcheoloog Martijn Manders nam de nabestaanden in zijn presentatie mee naar de wraklocaties en liet zien wat er van de wrakken over was. Het onderzoek in de Javazee toonde aan dat er van de wrakken van Hr. Ms. de Ruyter en Hr. Ms. Java nog 5% op de zeebodem ligt. Van Hr. Ms. Kortenaer vond het expeditieteam nog ongeveer 15% terug. Op alle 3 de locaties zijn wederom aanwijzingen aangetroffen dat er sprake is geweest van grootschalige bergingsactiviteiten. 

Voorbeelden zijn grote hoeveelheden dik touw en gaten in de bodem. Die wijzen op een methode waarbij met een zwaar blok de scheepsconstructie in stukken wordt gebroken. De ministeries gaan met de nabestaanden en Indonesië praten over hoe ze gezamenlijk de wraklocatie kunnen beschermen.

Maleisië 
Ook de onderzeeboten O16 en KXVII, die tussen 50 en 60 meter diep in Maleisische wateren liggen, zijn grotendeels verdwenen door illegale berging. Van de O16 zijn nog slechts enkele restanten aanwezig. Van de KXVII is - buiten zeer kleine fragmenten - alleen nog een afdruk in de zeebodem aanwezig. Aan de Maleisische marine is een brief gestuurd om inzage te krijgen in de locaties waar nog 2 andere onderzeeboten, de O20 en de KXVI, liggen. Afhankelijk van de aanwezigheid van de gegevens en de inhoud daarvan, gaan de ministeries praten over eventueel vervolgonderzoek ter plaatse.

(Bron: Defensie)

Regenboogvlag wappert op Defensielocaties

Op tal van Defensielocaties door het hele land wapperde vorige week de regenboogvlag. Van bijvoorbeeld de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda en het marechausseehoofdkwartier in Den Haag, tot de marinehaven in Den Helder. Dit gebeurt vanwege de internationale Coming Out Day. Daarnaast vraagt Defensie zo aandacht voor inclusiviteit en diversiteit binnen en buiten de krijgsmacht.

Bij de NLDA gaan medewerkers en studenten de komende periode met elkaar in gesprek over onder meer inclusiviteit en diversiteit. Dit gebeurt met behulp van lesmateriaal, workshops en symposia. De NLDA vormt en bekwaamt officieren en managers van de toekomst.

“Als NLDA geloven wij dat een toekomstbestendige organisatie een inclusieve organisatie is, waarin ieders individuele kwaliteiten, talenten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan”, als NLDA-commandant generaal-majoor Nico Geerts. “Aandacht voor diversiteit in de teams en op de werkvloer en onderling respect zijn cruciaal en ook onze kracht: verschillende zienswijzen, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven en verhoogt onze operationele effectiviteit.”

(Bron: Defensie)