Tekst ritmeester Charlotte Snel
Foto Paul Tolenaar

‘De kracht zit in gelijkwaardigheid’

Voor de tweede keer in 40 jaar tijd draagt Nederland het voorzitterschap van de NAVO Werkgroep Gender. Aan de kop van de grote, ronde tafel in Brussel is nu een stoel gereserveerd voor de kersverse voorzitter luitenant-kolonel Corine van Nieuwburg-Hofte. Maar wat gaat ze eigenlijk doen? De Defensiekrant stelde haar 8 prangende vragen.

Van Nieuwburg-Hofte meldt zich keurig op tijd in de koffiebar op de Kromhout Kazerne in Utrecht. Stralende ogen, een stapeltje papieren onder de arm geklemd en met slechts 1 voorwaarde voor het interview: geen ge-u of ingewikkeld gedoe. “Zeg maar gewoon ‘jij’ en vraag wat je wilt.”  Sinds vorige maand trekt Van Nieuwburg-Hofte de kar van het NATO Committee on Gender Perspectives

Luitenant-kolonel Van Nieuwburg-Hofte leidt komende 2 jaar de NAVO Werkgroep Gender

1. Wat doet zo’n werkgroep eigenlijk?

“We zitten met diverse landen om tafel om te praten over zaken als uitzendingen, militaire training en opleiding op het gebied van gender. En gender is meer dan het verschil tussen man, vrouw of homoseksualiteit. Het gaat om de onderlinge samenwerking, hoe zet je de rol van man en vrouw in. Het overkoepelende doel van de werkgroep is om van elkaar te leren.” 

2. En hoe vertaalt gender zich uiteindelijk naar de militaire praktijk?

“Feit is dat je vrouwen nodig hebt. Op uitzending merkte ik dat je als vrouwelijke militair eigenlijk bij iedereen binnen kan komen. Andersom is dat niet altijd het geval. Voor mannen blijven bepaalde deuren gesloten. Ik kon informatie en inlichtingen verzamelen in bijvoorbeeld klinieken, op het land, bij vrouwen thuis, buíten die gevechtssituatie. Waardevolle bronnen die je anders simpelweg mist.”

‘Ik ben gewoon in een gat gesprongen’

3. Hoe doet Defensie het op dit gebied?

“Defensie is nog altijd een vrij masculiene organisatie. 10% van onze militaire collega’s is vrouw. Leuk dat we een afspiegeling van de maatschappij willen zijn, maar met die 10% redden we dat niet. Nu is een quotum niet altijd het antwoord, het gaat mij er vooral om hoe we die vrouwen in zetten. De kracht zit in gelijkwaardigheid. Kijk naar talenten van mensen en doe daar wat mee. Ook op dat gebied hebben we nog veel te leren. Veel vrouwen en jongeren verlaten onze organisatie. We moeten erachter komen waarom dat zo is hoe ze we die krachten slimmer kunnen inzetten en beter begeleiden.”

4. “Het is best een ding dat je nu een complete NAVO-werkgroep van ruim 30 landen aanstuurt?

“Nou ja. Ik zie het zelf niet zo hoor. Het voorzitterschap van de werkgroep wisselt om de paar jaar. Ik ben gewoon in een gat gesprongen en zag een kans om te doen waar mijn hart naar uitgaat. Afgelopen jaren heb ik als plaatsvervangend voorzitter van de werkgroep al met veel plezier mijn steentje bijgedragen. Zo ben ik uiteindelijk op deze stoel beland.”

‘Feit is dat je vrouwen echt nodig hebt’

De handen om deze munt duwen 2 werelden in elkaar. Symbolisch voor de onderlinge samenwerking waarbij werkvloer en top elkaar nodig hebben.

5. Daarvoor moet je wel iets in huis hebben lijkt me.

“Er zijn natuurlijk eisen aan het voorzitterschap verbonden. Na het eerder vervullen van de functie van plaatsvervangend voorzitter moet je unaniem worden verkozen en daadwerkelijk iets significants kunnen bijdragen op het gebied van gender.”

‘De kracht zit in gelijkwaardigheid’

6. Waar moet ik dan aan denken?

“Ik heb als gender advisor in Afghanistan gewerkt. Omdat het onderwerp me nauw aan het hart ligt, schoof ik kort na mijn uitzending aan op het jaarlijkse symposium over dit onderwerp. Ik spreek mijn talen en kwam daardoor gemakkelijk met veel mensen in contact. Zo is het balletje gaan rollen. Uiteindelijk ben ik gevraagd om in de commissie van de werkgroep plaats te nemen.” 

7. Lastig wel, een werkgroep met verschillende culturen en overtuigingen…

“Zeker. Je kunt je voorstellen dat onderwerpen als ‘de rol van vrouwen’ en ‘homoseksualiteit’ bij bepaalde landen gevoelig liggen. Daar moet je met de commissie tussen laveren. Maar het is bovenal leerzaam, ook voor ons land. Er zijn bijvoorbeeld landen die het uitzendbeleid of beleid voor zwanger- en vaderschapsverlof al gelijkgetrokken hebben. Wij laten dat vooral nog voor vrouwen gelden. Maar wat doe je met 2 moeders of 2 vaders die een kind hebben? Belangrijk om dergelijke onderwerpen te bespreken.”  

“Een quotum is niet altijd het antwoord, het gaat mij er vooral om hoe we de vrouwen en mannen inzetten”, zegt Van Nieuwburg-Hofte.

‘Gender is meer dan het verschil tussen man en vrouw’

8. Wat is jouw ultieme doel?

“Als voorzitter werk ik voor NAVO en vanuit deze functie kan ik veel naar Nederland meenemen. Ik blijf me focussen op onze eigen organisatie. We hebben een vacature uitstaan bij Directie Operaties (DOPS) voor een fulltime gender advisor. Als die ingevuld wordt en we ook voor alle 4 de operationele commando’s zo’n functie hebben, dan zou ik heel blij zijn. Dan kunnen we stappen maken en de olievlek uitbreiden.”