En de mooiste foto is…

Sergeant-majoor Hille Hillinga heeft de fotowedstrijd ‘Mooiste defensiefoto 2018’ gewonnen. Zijn foto van een lid van de force protection tijdens een nachtelijke patrouille door de bergen van Afghanistan werd door de lezers van de Defensiekrant gekozen tot de mooiste. De fotograaf van het Mediacentrum Defensie maakte de foto in de buurt van Mazar-e-Sharif op 30 april 2018.

De 6 militair fotografen van Defensie werd gevraagd uit de duizenden foto’s die ze per jaar maken de meest bijzondere foto van 2018 te selecteren. In de vorige Defensiekrant werden deze foto’s gepubliceerd en konden de lezers hun stem uitbrengen.

(Bron: Defensie)

Defensie verdiept zich in verplaatsingen met minder chauffeurs

Slechts 1 chauffeur bij het verplaatsen van een hele kolonne voertuigen. Dat is mogelijk als je ze elektronisch aan elkaar koppelt. Gaat dit zogenoemde platooning het logistieke optreden bij Defensie veranderen? En hoe? Op die vragen zochten 25 deelnemers aan een bijeenkomst bij TNO op de Automotive Campus in Helmond een antwoord.

Bij platooning gaat het niet alleen om een combinatie van technieken waardoor transportmiddelen in een soort treintje achter elkaar rijden. Ook vraagstukken rond brandstofbesparing, CO2-reductie, werken met personeelsarme systemen en tal van andere aspecten passeerden de revue. Verder was er een uitleg over de ontwikkeling van de techniek en hoe platooning werkt. Via live demo, video’s en een computersimulatie ontstond er een beter beeld van gebruiksmogelijkheden.

TNO heeft een wensenlijstje ontvangen met specifieke eisen en behoeften, zodat deze technologie bij Defensie is toe te passen.

(Bron: Defensie)

Helikopter markeert bakermat luchtmacht Soesterberg

De geschiedenis van Soesterberg is nauw verweven met de Koninklijke Luchtmacht en die bijzondere band is nu ook goed zichtbaar. Bij het vliegdorp, langs de provinciale weg N237, prijkt prominent een heuse Alouette III op een metershoge sokkel. De luchtmacht schonk de helikopter. De bergingsdienst van het krijgsmachtdeel plaatste hem.

Eind 2015 kwam er een einde aan ruim 50 jaar Alouette-inzet voor Defensie. Het multifunctionele toestel werd in die periode voor de meest uiteenlopende taken ingezet. Van vredesoperaties, opleidings- en fotovluchten tot VIP-transporten, waaronder leden van het koninklijk huis. Hiervoor vlogen de helikopters regelmatig van en naar Soesterberg.

(Bron: Defensie)

Franse handgranaten WOII opgegraven

Tijdens graafwerkzaamheden in Den Haag zijn 4 Franse handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Volgens de politie is het een unieke vondst. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Oude Waalsdorperweg. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaten veiliggesteld en zal ze op een andere locatie tot ontploffing brengen.

(Bron: ANP)

Deelname industrie aan F-35 levert banen, omzet en innovatie op

De Nederlandse industrie heeft een grote bijdrage geleverd aan het F-35 jachtvliegtuig dat vorige week in Fort Worth uit de hangaars rolde. En de industrie zal dat ook doen voor de duizenden toestellen die in de toekomst nog zullen worden afgeleverd.

2.000 werknemers bij meer dan 100 Nederlandse bedrijven hebben in 2019 een baan die direct of indirect met de productie van de F-35 samenhangt. Elektrische bekabeling, stuurvlakken, start- energie- en koelsysteem, uitlaten, vanghaak, remparachutehouders en trainingen zijn een paar voorbeelden van F-35 onderdelen die in Nederland worden geproduceerd. Het is daarmee een belangrijke aanjager van innovatie en nieuwe technologieën.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft tot en met 2017 € 1,5 miljard aan productie opdrachten afgesloten en ligt op koers om tot 2045 in totaal € 9 miljard aan productiecontracten te realiseren voor de nieuwbouwfase. In de toekomst komen daar nog bij de 2.000 banen en € 13 miljard omzet, die voor de onderhoudsfase worden geraamd.

(Bron: NIFARP)

Defensie koopt 40 hectare extra oefenterrein in Oirschot

Defensie heeft 40 hectare extra oefenterrein aangeschaft in Oirschot. Door de extra ruimte heeft 13 Lichte Brigade voldoende mogelijkheden om de inzet met wielvoertuigen goed te kunnen oefenen. In een intentieovereenkomst ligt vast dat bij de herinrichting rekening wordt gehouden met de gemeente Oirschot en omwonenden.

Gelijk met de aankoop zijn een aantal percelen verkocht aan de gemeente Eindhoven. Die heeft ze nodig om de nieuwe afrit van de A58 richting Eindhoven Airport en de Brainport Innovation Campus aan te leggen.

(Bron: Defensie)

D-day-vlag 2 weken te zien in Kunsthal

Een vlag die op 6 juni 1944 door de Amerikanen werd meegenomen bij de invasie in Normandië is tot 17 februari te zien in de Kunsthal in Rotterdam. De vlag wordt met militair eerbetoon naar de Kunsthal gebracht en daar ontvangen in aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra en minister van Defensie Ank Bijleveld.

De D-day-vlag wapperde op de achtersteven van het landingsvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht op Utah Beach, de meest westelijke van de landingsstranden. De vlag is sinds 2014 in bezit van de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk. Die wil het dundoek schenken aan de Verenigde Staten, omdat de 'stars and stripes' daar volgens hem thuishoren. De vlag is volgens kenners een van de belangrijkste voorwerpen van de invasie die nog in particuliere handen is. Kreuk betaalde er ruim € 450.000,- voor.

(Bron: ANP)

Veteranen krijgen 1 loket

Defensie zet een nieuwe organisatie op voor het veteranenbeleid. Vanaf 2021 moeten (oud-) militairen terecht kunnen bij 1 loket. In de nieuwe organisatie worden 6 stichtingen samengebracht: het Veteraneninstituut, de Nederlandse Veteranendag, het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de Basis, de zorgcoördinatie ABP en de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform.

Met de komst van de nieuwe organisatie moet duidelijkheid worden gecreëerd voor de veteranen. Er zijn in ons land meer dan 111.000 veteranen. Defensie geeft bijna € 150 miljoen uit aan het veteranenbeleid.

(Bron: ANP)

Duitsland belooft NAVO hoger defensiebudget

In de twist met de Verenigde Staten over de uitgaven voor Defensie heeft Duitsland nieuwe toezeggingen gedaan, hoewel de belastingopbrengsten momenteel tegenvallen. De regering Merkel heeft volgens informatie van persbureau DPA en de magazinesite Spiegel Online de NAVO in Brussel een strategisch beleidsplan voorgelegd.

In het document staat dat het budget voor investeringen in het leger en zijn uitrusting niet zal blijven bij 1,5% van het bruto binnenlands product. Dat is overeengekomen voor de periode tot 2024, daarna gaat het verder omhoog. De NAVO eist, vooral bij monde van de Amerikaanse president Donald Trump, dat de defensiebegroting van de aangesloten landen 2% van het bbp bedraagt. Veel leden, waaronder Nederland, komen daar lang niet aan.

(Bron: Reformatorisch Dagblad)

Meldpunt burnpits open

Via www.defensiemeldpuntburnpits.nl kan (voormalig) defensiepersoneel gezondheidsklachten melden die mogelijk veroorzaakt zijn door rook van burnpits. In deze kuilen werd in missiegebieden, zoals Afghanistan, allerlei afval verbrand. Het meldpunt is bij het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ondergebracht.

Defensie heeft nog geen inzicht in de omvang en aard van gezondheidsklachten. Dat komt doordat gezondheidsklachten, die zijn opgenomen in medische dossiers, onder medisch geheim vallen. Defensie kan die informatie dus niet bij een huisarts of militaire arts opvragen. Het meldpunt is ook bedoeld om andere informatie door te geven die helpt de gevolgen van burnpits in kaart te brengen.

(Bron: Defensie)

Restauratie Brits hoofdkwartier WOII klaar

De restauratie van Villa Hartenstein in Oosterbeek is op een haar na klaar. De villa, waarin nu het Airborne Museum is gehuisvest, diende tijdens de Slag om Arnhem in 1944 als hoofdkwartier voor de Britse luchtlandingstroepen onder leiding van generaal-majoor Roy Urquhart. Het gebouw raakte toen zwaar beschadigd.

Er is een nieuwe attiek op de villa geplaatst. Een attiek is een sierstuk bovenop de gevel waarachter het dak schuilgaat. De oude attiek van de villa werd in de oorlog deels weggeschoten en is later verwijderd.

De € 1,6 miljoen kostende restauratie heeft 2 jaar geduurd en was volgens museumdirecteur Sarah Heijse dringend noodzakelijk. Het gebouw had houtrot en een verkeerde verflaag. De gebruikte verf zou uiteindelijk het casco aantasten. Bovendien waren door de oorlog veel authentieke details van het pand verdwenen of kapot.

(Bron: ANP)

Defensie en Binnenhof houden elkaar in evenwicht

Voor de 14e keer is door schakers van Defensie en Het Binnenhof gestreden om de felbegeerde wisseltrofee. De strijd op de 64 velden vond dit keer plaats op het Haagse Plein-Kalvermarkt Complex.

Al vrij snel nam Defensie een 3-1 voorsprong, onder andere door een snelle winst voor de meervoudig militair schaakkampioen Gert-Jan Ludden aan het eerste bord. Ook de enige dame in dit gezelschap, kolonel Miëtta Groeneveld, wist na een lange tijd zwaar in de verdediging te zijn gedrukt het tij te keren en een significant voordeel te halen, waarna haar tegenstander, oud-griffier van de Tweede Kamer Willem Hendrik de Beaufort, de partij opgaf.

Nadat de kruitdampen waren opgetrokken stond er een 5-5 gelijkspel op het bord, pas het 2e gelijkspel na 14 ontmoetingen. Omdat de trofee moeilijk in tweeën gedeeld kon worden, werd geloot wie hem dit jaar mee naar huis mocht nemen. Defensie teamcaptain Jan Smit bleek de meest gelukkige.

(Bron: Defensie)