Hoogste militair VS benoemd tot commandeur Orde Oranje-Nassau

De hoogste militair van de Amerikaanse krijgsmacht generaal Joe Dunford is benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Hij kreeg de hoge onderscheiding uit handen van minister Ank Bijleveld.

Dunford kreeg de onderscheiding "voor zijn uitmuntende en van onschatbare waarde zijnde verdiensten voor de internationale vrede en veiligheid." De generaal speelde en speelt een verenigende en inspirerende rol binnen diverse internationale coalities zoals ISAF en de anti-ISIS-coalitie. Ook staat hij constructief en positief ten aanzien van de Nederlandse strijdkrachten.

Dunford was in Nederland voor een werkbezoek. Een bijzonderheid, want het is een zeldzaamheid dat de hoogste militair van de Verenigde Staten Nederland aandoet. Na de officiële ontvangst op het Binnenhof en de uitreiking van de onderscheiding volgde een rondetafelgesprek tussen de Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer en Dunford en hun delegaties.

(Bron: Defensie)

41 Afdeling Artillerie een feit

De Koninklijke Landmacht heeft de nieuwe afdeling Artillerie opgericht. Deze eenheid staat symbool voor de start van het herstel van de vuursteun binnen de Nederlandse krijgsmacht.

Hiermee beschikt Defensie weer over een specifieke eenheid, voor de operationele inzet van vuursteun. En wel met pantserhouwitsers en 120 mm mortieren.

De oprichting van de zogenoemde ‘41 Afdeling Artillerie’ is een essentiële voorwaarde om de volgende stap te kunnen zetten: een uitbreiding van de grondgebonden vuursteun (artillerie).

(Bron: Defensie)

Bedankje voor Defensie

Met een schilderij van kunstenares Ruby Bute bedankt Sint-Maarten Defensie voor de noodhulp na de passage van de orkanen Irma en Maria in 2017. Het werk gaat op tournee langs organisaties die het Bovenwindse Eiland hielpen.

De impact die Irma en Maria aanrichtten, inspireerde Bute tot het maken van ‘185 miles winds’. Het doek staat tot volgende week in de hal van het ministerie van Defensie in Den Haag.

“Het werk verbeeldt hetgeen vaak zo moeilijk onder woorden is te brengen en dat is derhalve het bijzondere van creatieve verbeeldingskracht en veerkacht”, aldus gevolmachtigd minister van Sint-Maarten Jorien Wuite.

(Bron: Defensie)

Verjaardag voor Garde Regiment

Het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene heeft haar 78e verjaardag gevierd. Die werd op 11 januari traditioneel gestart met een herdenking en kranslegging.

Regimentscommandant luitenant-kolonel Haran Gorissen maakte van de gelegenheid gebruik om het invasiekoord toe te kennen aan alle militairen die tussen 1945 en 1982 registratief waren ingedeeld bij het regiment. De dag werd aangekleed met verschillende sportwedstrijden en een schietwedstrijd. Voor meer informatie over de toekenning van het koord kunt u terecht op www.fuseliers.nl/nieuws/inventarisatie-koord

(Bron: Facebook)

2 oorlogshelden overleden

Begin deze maand verloor Nederland 2 oorlogshelden. Voormalig verzetsstrijder en spion in de Tweede Wereldoorlog Bram Grisnigt zou deze maand 96 jaar zijn geworden. Marineveteraan sergeant-majoor b.d. Eduard Jacob overleed op 94-jarige leeftijd.

Oktober vorig jaar verscheen in deze krant nog een interview met Bram Grisnigt (https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2018/20/04_spion_20). De Rotterdammer werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland opgeleid tot geheim agent. In september 1943 werd hij boven Nederland gedropt om informatie over de Duitse bezetter door te spelen naar Londen. Op hoge leeftijd vertelde de voormalig oorlogsspion nog zijn verhaal. Hij riep daarbij altijd op de in de Tweede Wereldoorlog gevallen militairen te blijven eren.

Sergeant-majoor b.d. Eduard Jacob was een voormalige vliegtuigmaker bij de Marine Luchtvaartdienst (MLD). Jacob ging in 1941 bij de zeedienst in Nederlands-Indië. Toen daar in 1942 de oorlog uitbrak, vluchtte hij per schip met zijn marine-eenheid en belandde via Zuid-Afrika in Engeland. Daar werd hij bijgeschoold en ging aan de slag bij 320 Squadron Royal Dutch Naval Air Service. Jacob sleutelde in de Tweede Wereldoorlog vooral aan de B-25 Mitchell bommenwerper. Daarna diende de veteraan van november 1945 tot maart 1949 nog in Nederlands-Indië en in Nieuw-Guinea in 1960 en 1961.

(Bron: Defensie)

Overleg NAVO en Rusland in Brussel

De NAVO en Rusland zitten vandaag voor het eerst dit jaar aan tafel in het hoofdkwartier van het militaire bondgenootschap in Brussel. In de zogeheten NAVO-Ruslandraad komen beide partijen op ambassadeursniveau bijeen om politieke problemen te bespreken.

Het belangrijkste gespreksonderwerp is het INF-verdrag, waarin Rusland en de Verenigde Staten in 1987 afspraken (nucleaire) middellangeafstandsraketten te verbieden. Omdat Moskou zich er volgens de 29 NAVO-landen niet aan houdt, heeft de Amerikaanse regering een ultimatum gesteld. Als Rusland het verdrag op 4 februari niet aantoonbaar naleeft, stappen de Amerikanen eruit.

Het is de 9e NAVO-Ruslandraad sinds 2016. Na de Russische inlijving van de Krim in 2014 schortte de NAVO het politieke overleg op om er  2 jaar later weer mee te beginnen. De laatste keer dat partijen elkaar troffen, was in oktober 2018.

(Bron: ANP)

Geëxecuteerde KNIL-militairen krijgen postuum Mobilisatie Oorlogskruis

7 geëxecuteerde KNIL-militairen hebben op het militair ereveld in Loenen bij het Tarakanmonument postuum het Mobilisatie Oorlogskruis ontvangen. Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal Hans van Griensven overhandigde het eremetaal aan de nabestaanden.

Het gaat om korporaal Harm Ebbinge, eerste luitenant Johan Willem Storm van Leeuwen, sergeant-majoor Albert Jozeph Franciscus Schreuder, onderluitenant Karel Maurits Smit, soldaat David Petrus Maes, sergeant Jacobus Willem Hendrik Johannes Jacques Carolus Maigret en sergeant Willem Berghout.

De gedecoreerden behoorden tot de 215 militairen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger die op 19 januari 1942 voor de kust van het eiland Tarakan zijn geëxecuteerd. De militairen bevolkten de kustbatterijen Peningki en Karoengan en wisten niet dat hun eenheid zich had overgeven. Zij vochten daarom door en boorden 2 Japanse mijnenvegers de grond in. Uit wraak executeerde de Japanse marine de militairen op de plek waar de mijnenvegers tot zinken waren gebracht.

(Bron: Defensie)

Landmachteenheid verenigt robots en onbemande systemen

De landmacht heeft robots, kunstmatige intelligentie en onbemande systemen zoals drones bij elkaar ondergebracht. Ze zijn te vinden bij de Robot en Autonome Systemen (RAS). De eenheid is oktober 2018 opgericht als experiment voor minimaal 2 jaar. De eenheid presenteerde zich op The Unmanned Systems Expo in de Rotterdamse Ahoy.

In Ahoy werd bijvoorbeeld uit de doeken gedaan wat de plannen van de RAS-eenheid zijn en waar die zich mee bezighoudt. Zo wordt bekeken of robots inzetbaar zijn om last te dragen. Denk aan rugzakken, munitie of voorraden. Ook onderzoeken of verschillende typen sensoren bruikbaar zijn op onbemande vliegtuigen en drones, is één van de activiteiten. Nog een van de voorbeelden is dat TNO voor de RAS-eenheid bestudeert of onbemande machines in staat zijn zelfstandig taken uit te voeren. De eerste resultaten worden in april gepresenteerd.

(Bron: Defensie)

Eerste Nederlandse bemanningen vliegen MQ-9 Reaper

De eerste 2 Nederlandse MQ-9 bemanningen van de Koninklijke Luchtmacht hebben in de Verenigde Staten gevlogen met het onbemande toestel. Het 306 Squadron van vliegbasis Leeuwarden vliegt naar verwachting vanaf 2020 met de eigen Reaper. Defensie heeft 4 toestellen besteld.

De luchtmachters zijn sinds december in opleiding tot MQ-9 vlieger en MQ-9 Sensor Operator op Holloman Air Force Base in New Mexico en behalen waarschijnlijk in mei hun diploma. Een crew bestaat uit een vlieger en een sensoroperator. Zij doen hun werk vanuit een zogenoemd Ground Control Station.

(Bron: Defensie)

4 Metal Sharks voor Kustwacht Caribisch Gebied

De Kustwacht Aruba heeft 4 nieuwe hogesnelheidspatrouillevaartuigen officieel in dienst genomen. De 38’ Defiant monohull patrouilleboten van scheepsbouwer Metal Shark zijn het resultaat van een meerjarige inspanning van de Kustwacht. De nieuwe vaartuigen vervangen de vloot van SuperRhibs.

De Metal Sharks zijn 13 december 2018 op Aruba aangeleverd en na een trainingsperiode van 2 weken waren de vaartuigen klaar om ingezet te worden. De technische afdeling van de Kustwacht heeft ook een training gevolgd zodat zij het onderhoud van de boten lokaal kunnen uitvoeren.

Voor de officiële indienststelling van de Metal Sharks vond een ceremonie plaats bij het Steunpunt van de Kustwacht Aruba. Voor de gelegenheid zijn verschillende hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd om dit samen met brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin (Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied, tevens Directeur Kustwacht van het Caribisch Gebied) te vieren.