05

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 02

Gewoon bijzonder

Tekst Evert Brouwer
Foto Anne Reitsma Fotografie

Nieuwjaarsreceptie minister in het nieuw

x

Niet in Den Haag, maar centraal in het land in het Nationaal Militair Museum Soesterberg. Minister van Defensie Ank Bijleveld doorbrak dit jaar de traditie om de nieuwjaarsreceptie in het ministerie in Den Haag te houden. “We wilden zorgen dat er mensen vanuit de hele organisatie bij konden zijn. Dus heb ik de defensieonderdelen gevraagd om zelf collega’s voor te dragen. En daar is een selectie uit voort gekomen van mensen die zich in het afgelopen jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor onze krijgsmacht.”

“Om gemakkelijker met onze medewerkers in gesprek te komen, is gezocht naar een goed te bereiken, centraal gelegen locatie. De informele omgeving van het NMM en de combinatie met de opening van de tentoonstelling 200 Jaar Militaire Muziek was ideaal”, aldus de minister.

De nieuwjaarsreceptie in het NMM viel samen met de opening van de expositie over 200 jaar militaire muziek.

Een terugblik aan de hand van citaten uit de toespraak van de minister (onderin is de tekst in z'n geheel te vinden).

Minister: 'Het is hard nodig om stappen vooruit te zetten en onze mensen de waardering te geven die zij verdienen'

Kapitein Daniëlle van den Hengel

Gewaardeerd voelde luchtmachtkapitein Daniëlle van den Hengel (36) zich zeker door de uitnodiging. De luchtverkeersleider heeft wel een idee waarom ze erbij mocht zijn. “Ik ben hoofd Training voor de militaire verkeersleiding en er speelt nogal wat na de verhuizing naar Schiphol: interne werkwijzes die moeten veranderen, het borgen van de vakbekwaamheid van de controllers, en de aankomende opening van Lelystad. Ook moeten we binnen een aantal jaren geheel integreren met de burger-verkeersleiding, ”

Ze heeft er niet met de minister over kunnen spreken. “Haar toespraak vond ik goed, ze durft lastige onderwerpen aan te snijden.” Ook ziet ze in het algemeen ruimte voor verbetering de komende jaren. “Ik vond wel dat iedereen een beetje op zijn eigen eiland bleef staan, waardoor je niet werd uitgenodigd om het gesprek aan te gaan.”

Zelf is Van den Hengel met 2 collega's op de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt, afgestapt. “We hebben hem kunnen meegeven dat een soepele overgang op Schiphol afhankelijk is van een goede communicatie. Dat is onze wens voor het nieuwe jaar. Duidelijk melden wat er wel en wat er niet gaat gebeuren, anders krijg je alleen maar speculaties.”

Kapitein Daniëlle van den Hengel. Foto: Defensie

Minister: 'Overal is het cruciaal dat we harmonieus samenwerken'

Opperwachtmeester Frank Michels

Iemand die het belang van harmonieus samenwerken zeker kent, is opperwachtmeester Frank Michels. De landmachtmilitair maakt deel uit van de zogenoemde Bizon-compagnie, die speciaal is opgezet voor werving en behoud van personeel bij 43 Gemechaniseerde Brigade in Steenwijk. Bijzonder daaraan is ondermeer de vooropkomst van de aspirant-militairen. Ze maken dan al kennis met de organisatie en de fysieke belasting die ze kunnen verwachten. “We proberen uit alle macht de jongens en meisjes die bij ons willen komen werken via een zo kort mogelijk traject binnen te halen. We merkten dat er teveel jongeren afhaakten omdat de procedures te lang duurden en er niet voldoende communicatie was. Dit had invloed op het aantal daadwerkelijke sollicitanten. We hebben onze successen en onze problemen goed kunnen delen tijdens deze bijeenkomst.”

Hij hoopt dat het initiatief bij 'zijn' brigade ertoe leidt dat het komende jaar een groot deel van de circa 680 vacatures kunnen worden gevuld. “Ik vond deze nieuwjaarsbijeenkomst een zeer goede opzet hebben. Majoor Rick Saton (commandant Bizoncie) en ik hadden graag ons verhaal gedeeld met de minister, maar we wilden ons ook weer niet opdringen.” Opper Michels en de majoor kregen wel een gewillig oor bij Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen.

Opperwachtmeester Frank Michels (links). Foto: Defensie

Minister: 'De Brexit kan gevolgen hebben voor onze grensbewaking en voor internationale samenwerking'

Majoor Joost de Ruijter

Wie grensbewaking zegt, zegt Koninklijke Marechaussee. Bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn leiden ze onder meer teamleiders, algemeen opsporingsambtenaren en beveiligers op. Er zijn er geen klachten over belangstelling voor een baan bij het KMar. Majoor Joost de Ruijter (49), commandant Sector Basis Opleidingen, zag in een paar jaar tijd het aantal leerlingen verdubbelen omdat de KMar flink mag uitbreiden. “Hier loopt een zesde van de marechaussee rond. Dat succes is denk ik de reden geweest om te worden gevraagd. Ik vond de omgeving echt perfect voor zo'n evenement en ik moet ook zeggen dat de open houding van de minister, ik heb haar al eens op het OTC mogen spreken, uitnodigt het gesprek aan te gaan. Ik heb me tijdens de receptie zeker niet alleen beperkt tot de collega's van de KMar, maar ook een heel goed gesprek gehad met de nieuwe directeur Veiligheid, generaal-majoor Nico van der Zee.”

Majoor Joost de Ruijter. Foto: Louis Meulstee

Minister: 'Prioriteit 1 is dat we een betrouwbare en betrokken werkgever zijn voor ons personeel'

Korporaal-1 Theo de Jong

Voorzitter van de Medezeggenschapscommissie van het Commando Landstrijdkrachten korporaal-1 Theo de Jong (34) weet als geen ander dat het terugwinnen van het vertrouwen in de leiding van het grootste belang is. “In mijn overleg met de Commandant Landstrijdkrachten heb ik altijd gezegd: je moet eerst begrijpen om begrepen te worden. Als je de signalen van onderop niet goed tot je door laat dringen, loopt het fout. Er is heel wat verzuring opgetreden binnen de landmacht en die bereikte afgelopen jaar het hoogtepunt. Dan moet je niet met een slecht verhaal komen anders krijg je nog meer wrevel, heb ik wel gemerkt. Na de CLAS-infodagen door luitenant-generaal Beulen leek die verzuring deels om te slaan naar ‘samen de schouders eronder’ om het beter te maken. Er is mede daardoor het laatste jaar al meer optimisme en ik hoop dat die lijn in 2019 wordt doorgetrokken.”

Hij is zeer te spreken over het initiatief van de minister om naar het NMM te komen. “Er spreekt waardering uit dat ze ons niet naar Den Haag laat komen en dat er een goede mix was van 'alle rangen en standen' onder de genodigden.”

Korporaal-1 Theo de Jong. Foto: sergeant-majoor Maartje Roos

Minister: 'Investeren in de kracht van het bondgenootschap, is investeren in onze eigen kracht'

Kapitein-luitenant ter zee Glijn van Marion

Kapitein-luitenant ter zee Glijn van Marion en zijn collega's bij de DMO houden zich bezig met het opstellen van brieven en antwoorden op Kamervragen over materieel- en IT-projecten (DMP, Defensie Materieel Proces). “Daar zetten de bewindslieden hun handtekening onder bij akkoord. Nu konden we elkaar dus een keer in levende lijve zien.” Van Marion, eerder nauw betrokken bij de bouw en inbedrijfstelling van Zr. Ms. Karel Doorman, is de komende jaren getuige van de versterking van de krijgsmacht en met name de Koninklijke Marine. “In mijn volgende plaatsing ga ik een bijdrage leveren aan het realiseren van het nieuwe combat support ship. Dat schip is een welkome aanwinst voor Nederland, maar ook indirect voor onze partnerlanden.”

Hij vond de receptie “bijzonder om een keer mee te maken” en “zeker voor herhaling vatbaar in deze opzet.” “Nu was een doorsnede aanwezig vanuit de gehele krijgsmacht. Daarnaast was de locatie een goede keuze. Het NMM is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen. Ik vond persoonlijk de combinatie met de opening van de tentoonstelling 200 Jaar Militaire Muziek een extra accent geven aan zoiets feestelijks als een nieuwjaarsreceptie.”

KLTZ Glijn van Marion. Foto: John van Helvert

Minister: 'In 2019 start de viering van 75 jaar vrijheid'

Welmoed Bons

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) speelt een grote rol rond de viering 75 jaar bevrijding. “Ik hoop dat het NIMH het komende jaar verder kan groeien met het online zetten van historisch materiaal”, zegt Welmoed Bons (28) van het NIMH. Zij had de uitnodiging voor de receptie te danken aan haar uitverkiezing tot Jong Archivaris van het Jaar 2018. “Die waardering is dan weer het gevolg van het online toegankelijk maken van de gevechtsverslagen van de meidagen in 1940. Daar is nu en zeker volgend jaar heel veel belangstelling voor.” 

Ze vond de nieuwjaarsbijeenkomst heel prettig. “Ook door de combinatie met de muziek, die wat mij betreft navolging mag hebben. Aanvankelijk zat iedereen wel in z'n eigen bubbel – marine bij marine en landmacht bij landmacht – maar dat heb ik wel proberen te doorbreken. Zo heb ik kunnen spreken met medewerkers van DJZ en de commandant van Zr. Ms. Friesland.”

Welmoed Brons (midden) is Jong Archivaris van het Jaar 2018.

Link naar toespraak minister: 

https://www.defensie.nl/downloads/toespraken/2019/01/14/toespraak-minister-ank-bijleveld-schouten-bij-nieuwjaarsreceptie