Pistool Seyss-Inquart naar NMM

Het Nationaal Militair Museum heeft er met het persoonlijke pistool van rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart een topstuk bij. De rijkscommissaris was tijdens de bezetting de belangrijkste vertegenwoordiger van nazi-Duitsland in Nederland.

Het wapen kwam tijdens zijn arrestatie in 1945 als souvenir in handen van een 27-jarige tolk. Het wapen lag 73 jaar in de kast van de tolk en zijn familie. Via het Bevrijdingsmuseum Zeeland kwam het uiteindelijk in Soesterberg terecht waar het wapen nu te zien is in de vaste opstelling over de Tweede Wereldoorlog.

(Bron: Defensie)

DOSCO te boek

Normaal valt het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) vooral op door de handen uit de mouwen te steken bij de ondersteuning van de krijgsmacht. Maar met de publicatie van het boek ‘Ondersteunen is onze missie’ is DOSCO nu ook vereeuwigd. Het boek geeft een goed beeld van de omvang en diversiteit van het commando.

Volgens DOSCO-commandant luitenant-generaal Emile van Duren beslaat de ondersteuning van het commando zo’n 250 verschillende producten en diensten. Hij stelt dat het succes van DOSCO wordt afgemeten aan de effectiviteit van de inzet van marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee. Het boek is professioneel vormgegeven door het Mediacentrum Defensie, een van de DOSCO-eenheden, en bedoeld voor relaties binnen en buiten Defensie en voor nieuwe medewerkers.

Liefhebbers van het fraaie boek kunnen een poging doen om het boek te krijgen door een mailtje te sturen naar communicatie.DOSCO@mindef.nl. Onder de mailers worden 25 exemplaren verloot.

(Bron: Defensie)

Microfoons peilen geluid vliegbasis Leeuwarden

Bij vliegbasis Leeuwarden is de eerste microfoon van een permanent geluidsmeetnet in gebruik genomen dat peilt of het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35 de geluidsnormen niet overschrijdt. Komende tijd volgen nog 16 microfoons rond de Friese basis.

Omwonenden kunnen de geluidsmetingen op een website bekijken. Behalve Leeuwarden krijgt ook vliegbasis Volkel een permanente geluidsmeting. Het geluidsmeetnet was een initiatief van voormalig Tweede Kamerlid Angeline Eijsink. Vliegbasis Leeuwarden verwelkomt volgend jaar het eerste F-35-gevechtsvliegtuig.

(Bron: Defensie)

Slovenië: vrouwelijke CDS

Generaal-majoor Alenka Ermenc is woensdag benoemd tot chef van de generale staf van de Sloveense strijdkrachten. De 55-jarige Ermenc is de enige vrouwelijke generaal binnen de NAVO die leiding geeft aan een krijgsmacht. Ze begon haar militaire loopbaan in 1991 en was onder meer uitgezonden naar Kosovo waar ze werkte bij KFOR.

Met de keus van Ermenc hoopt de Sloveense regering een CDS te hebben gevonden die het niveau van de 7.500 militairen omvattende krijgsmacht van het land naar een hoger plan kan tillen. Een van Ermenc’s voorgangers werd ontslagen nadat een elite-eenheid van de Balkanstaat slecht presteerde bij een NAVO-test.

(Bron: The Washington Post)

Compacte drone wint innovatiecompetitie

Delft Dynamics is er tijdens de Defensie Innovatie Competitie (DIC) 2018 met de eerste prijs vandoor gegaan. Het bedrijf kwam volgens de jury met de innovatiefste oplossing voor het thema van dit jaar: militair optreden onder de grond.

Delft Dynamics bedacht een compacte kabeldrone, voorzien van sensoren voor het verzamelen van inlichtingen onder de grond. Ook kan de drone iets droppen of bijvoorbeeld bewegingsmelders of microfoons plaatsen.

Het Delftse bedrijf krijgt van Defensie € 200.000,- (incl BTW) om het idee uit te werken tot een demonstratiemodel. Dat moeten binnen 5 jaar bruikbaar zijn.

(Bron: Defensie)

Explosieve samenwerking

Defensie en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken op het gebied van explosieven. Beide partijen spraken af om langdurig en structureel kennis, opleidingen en praktijklessen over springmiddelen uit te wisselen.

Incidenteel werkten de partijen al samen op het vlak van demolitie, maar dit wordt nu permanent. De praktijklessen van het werken met springstoffen, bijvoorbeeld het testen op constructies, gebeurt vanaf nu onder toezicht van de genie in Reek.

(Bron: Defensie)

Reservisten begeleiden afbouw missie Jordanië

Een reservisteneenheid beveiligt vanaf 3 januari de redeployment van de Nederlandse missie in Jordanië. De parttime militairen worden verantwoordelijk voor de bewaking van de afbouw van de F-16-missie in Jordanië. Het is voor het eerst dat een eenheid van de Nationale Reserve in een missiegebied wordt ingezet.

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer gaf aan erg blij te zijn met deze nieuwe inzetmanier van de Natres. “Hiermee spelen we andere militairen vrij die zo bijvoorbeeld aan hun basisgereedheid kunnen werken, of beschikbaar zijn voor inzet elders. Als dit bevalt dan is het in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar.”

Het gaat om meer dan 30 leden van 10 Natres-bataljon, dat deel uitmaakt van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. De inzet eindigt medio februari.

(Bron: ANP)

Reuring op eigen bodem

Militairen zijn dit jaar al meer dan 100.000 uur ingezet voor militaire bijstand en steunverlening op Nederlandse boden. Het gaat om 1.900 nationale operaties, geteld tot 5 november.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nam bijna de helft van alle acties voor zijn rekening. Militairen van de dienst ruimden gemiddeld 35 keer per week conventionele en geïmproviseerde explosieven op het land; de acties op de Noordzee nog niet eens meegerekend.

Verder leverde Defensie militairen voor onder meer ondersteuning van de politie en de FIOD, werden drones ingezet om evenementen te observeren en branden geblust met helikopters van het Defensie Helikopter Commando.

(Bron: Defensie)

Defensie en politie ‘Samen Sterker’

Voor eventjes stond het schietterein van Harskamp in het teken van terreur. In het militaire ‘oefenstadje’ Oostdorp speelde zich vorige week de grootschalige terreuroefening Samen Sterker af.

Bewakingseenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Landmacht kregen dagelijks te maken met incidenten doorspekte scenario’s. Ook speciaal opgeleide reservisten van het Korps Nationale Reserve oefenden mee. In totaal streefden ongeveer 400 man het doel na om samenwerking en geoefendheid tussen beide partijen te bevorderen.

(Bron: Defensie)

1GNC slaagt voor examen

De grote NAVO-oefening Trident Juncture kende een uitstekend einde voor het Duits-Nederlandse legerkorps. 1GNC werd namelijk gecertificeerd voor de Land Component Command NATO Response Force in 2019. Dit betekent dat het legerkorps volgend jaar alle landeenheden mag aansturen van de NATO Response Force, de snel inzetbare strijdmacht van de NAVO.

Tijdens de oefening in Noorwegen werd gesimuleerd dat het hoofdkwartier tijdens een grootschalige operatie troepen aanstuurde. 1GNC kreeg uiteindelijk de beoordeling ‘excellent’. Commandant luitenant-generaal Michiel van der Laan was vooral heel erg trots op zijn mensen en gaf op zijn facebook-pagina aan dat er hard gewerkt is. Over het resultaat was hij kort: “Together strong”.

(Bron: Defensie)