Tekst Ritmeester Jessica Bode
Foto archief

Defensie gaat met spoed 400 miljoen euro investeren in materieel en mensen. De miljoenen komen op korte termijn vrij voor onder meer inlichtingen en transport. Maar ook om tekorten bij bijvoorbeeld de Explosieven Opruimingsdienst Defensie weg te werken en munitievoorraden aan te vullen. Ook komen er meer instructeurs en opleidingsplaatsen. 

Dat blijkt uit de zogenoemde nota van wijziging op de begroting die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Dit kabinet trekt vijf miljard euro uit om de krijgsmacht te versterken. Omdat het vorige (demissionaire) kabinet afgelopen Prinsjesdag een beleidsarme begroting heeft opgesteld, moet de nota worden opengebroken/aangevuld. Defensie begint daar direct mee.

Tekorten bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie worden weggewerkt.

Minister Bijleveld laat weten dat ze geen tijd wil verliezen: “De wereld om ons heen vraagt om een sterke krijgsmacht. Dat besef is overal doorgedrongen.” Met het geld kan de krijgsmacht meer en beter oefenen en missies langer volhouden.“ Door de plannen nu al naar de Tweede Kamer te sturen, kunnen we deze volgende week al bij de begrotingsbehandeling bespreken. Dan kunnen we direct starten met de voorbereiding en uitvoering van aankopen.”

Defensie gaat met spoed 400 miljoen euro investeren in materieel en mensen.

In het eerste kwartaal van 2018 verschijnt de Defensienota. Daarin zet het ministerie de toekomstvisie voor Defensie verder uiteen. Ook wordt duidelijk hoe de resterende financiële middelen worden besteed aan materieel en personeel. 

Benieuwd wat Defensie nu concreet aanpakt?In de kaders hieronder de acties per krijgsmachtdeel.

Koninklijke Marine

Koninklijke Landmacht

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Marechaussee

Overig