Foto sergeant-1 Eva Klijn en Phil Nijhuis

Luitenant-admiraal Rob Bauer nieuwe Commandant der Strijdkrachten

Na het plotselinge vertrek van generaal Tom Middendorp heeft luitenant-admiraal Rob Bauer gisteren de leiding over de krijgsmacht overgenomen. Met niet mis te verstane bewoordingen liet hij weten pal voor ‘zijn’ militairen te staan en dat hij ‘nee’ zal zeggen als zijn mensen niet klaar zijn voor een missie.

“Het voelt onwerkelijk hier te staan’’, liet admiraal Bauer weten aan zijn ondercommandanten, familieleden en vrienden tijdens een sobere ceremonie in een helikopterhangar op vliegbasis Gilze-Rijen. ,,Zelfs het KNMI waarschuwde voor zwaar weer. Hoe symbolisch, gezien de omstandigheden bij Defensie." 

Verandering

Het was de bedoeling dat generaal Middendorp het commando zou overdragen aan luitenant-admiraal Bauer tijdens een grote ceremonie op het Haagse Binnenhof. Maar Middendorp koos ervoor af te treden vanwege het rapport over het ongeluk met een ondeugdelijke mortiergranaat in Mali. Daarbij kwamen twee militairen om het leven kwamen en raakte er één zwaargewond. Daardoor kon de commando-overdracht zoals gepland niet doorgaan. 

De kersverse luitenant-admiraal Rob Bauer

'Nee'

De gebeurtenissen hebben de admiraal in ieder geval één ding heel duidelijk gemaakt. Onder zijn leiding worden er geen onverantwoorde risico’s genomen. ,,Ik zal nadrukkelijk 'nee' zeggen, als een gewenste missie van de politiek niet uitvoerbaar is. Als een eenheid niet klaar is voor een uitzending, dan sturen we die eenheid niet.’’ Waarmee de nieuwe CDS niet wil zeggen dat generaal Middendorp die risico’s wel nam; ook hij heeft meermalen ‘nee’ gezegd, benadrukt hij.

Bauer: “We moeten ook zorgen dat de krijgsmacht op orde komt en daar is nu nog alleszins sprake van. We lopen op ons tandvlees. We moeten daarom de krijgsmacht herstellen, balans aanbrengen tussen de gevechtseenheden en de ondersteuning hiervan, maar we moeten ook materieel vervangen en vernieuwen”. 

Niet van vandaag op morgen geregeld

Bauer realiseert zich tegelijkertijd dat het op orde brengen van de krijgsmacht niet van vandaag op morgen geregeld is. “De aanschaf van bijvoorbeeld schaarse reservedelen en speciale munitie kost tijd. Dat betekent dat niet al het materieel om mee te vliegen, te varen of te rijden meteen beschikbaar is. Bovendien kan niet iedereen alle oefeningen en trainingen doen, die wel nodig zijn om gereed te zijn voor inzet”.

Hij benadrukt dat dit niet alleen te maken heeft met onvoldoende spullen, maar ook doordat onderhoudspersoneel soms een baan buiten Defensie vindt. “Ik verwacht dat we ook de komende tijd met beperkingen rekening moeten houden. Dat frustreert onze mensen en dat kan ik me voorstellen. Het herstel van de krijgsmacht kan mij ook niet snel genoeg gaan”.

'Niet al het materieel om mee te vliegen, te varen of te rijden is meteen beschikbaar'

Vertrouwen van personeel

Een andere uitdaging voor Bauer is het vertrouwen van het personeel dat volgens hem een flinke knauw heeft gehad. “Niet verwonderlijk”, aldus Bauer. Jaar in jaar uit zetten onze mensen zich in voor de samenleving, terwijl diezelfde samenleving jaar in jaar uit zei dat het wel met wat minder kan.” Ook stelt hij: “Onze mensen moeten hun belangrijke werk gewoon zo goed als mogelijk en zo veilig als mogelijk kunnen doen en daar ook de erkenning en waardering voor krijgen.”

Hij hoopt daarom het vertrouwen te kunnen herstellen door werkelijk te luisteren wat militairen bezighoudt, problemen echt aan te pakken maar ook aan te geven wat de beperkingen zijn. ,,Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat met hun eventuele zorgen en bevindingen iets wordt gedaan. Niets mag blijven hangen. Niet vanwege onduidelijkheden over wie verantwoordelijk is. Of vanwege schroom.’’

Dat geldt volgens Bauer bij militaire inzet, maar ook voorafgaand aan de inzet. Als het gaat om de afweging wat wel en wat niet kan. “Ik zal dan ook kritisch zijn op een heldere verdeling van de taken, van de verantwoordelijkheden en van de bevoegdheden. Voor mij staat voorop dat de Commandant der Strijdkrachten onbevreesd moet kunnen adviseren. En over zijn advies mag nooit twijfel bestaan. In het belang van Nederland. En in het belang van ons allemaal."

Traditiegetrouw bij een bevordering, wordt de nieuwe rang natgemaakt met bier.

Niet eindeloos vergaderen

Ook wil Bauer echt aanpakken. “Niet eindeloos vergaderen maar doorpakken en mensen weer perspectief bieden. Ik wil ervoor zorgen dat mensen nu en straks graag bij Defensie komen werken. Omdat Defensie nou eenmaal een fantastische verrijking biedt voor iemand met idealen, flexibiliteit en veerkracht, maar ook mogelijkheden geeft. Zowel binnen als buiten onze organisatie”.

Bauer geeft ook toe dat de krijgsmacht goed personeel hard nodig heeft: jonge technici, cyberspecialisten, en  onderhoudsmonteurs. Net zoals we mensen nodig hebben die fysiek alles willen geven om anderen te helpen en veiligheid te bieden. Of om vijanden te verslaan. De krijgsmacht drijft op de loyaliteit van dappere mannen en vrouwen. Zij zijn ons hoogste goed”.