02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 18

Prinsjesdag in focus

De 10 mooiste foto’s op een rij

Geen grote plannen in de defensiebegroting voor 2018. Logisch, aangezien het demissionaire kabinet niet te ver over het ‘graf’ wil regeren. Uit de plannen blijkt dat er geld komt voor de voortzetting van het herstel van de inzetgereedheid en dat wordt geïnvesteerd in mens en materieel.

Koning Willem-Alexander gaf in zijn troonrede de hoofdrichting aan. “De Nederlandse militaire inzet blijft primair gericht op de bredere ring van instabiliteit rond Europa, omdat die Nederland en zijn bondgenoten het meest raakt.” Zo liggen er voorstellen om de missies in Litouwen, Afghanistan en Mali voort te zetten. Dit geldt ook voor de bijdrage aan de strijd tegen terreurorganisatie ISIS en de bestrijding van piraterij in 2018.

Extra geld

Het kabinet heeft de afgelopen jaren al meer geld vrijgemaakt voor het herstel van de krijgsmacht. Dit bedrag loopt op tot 920 miljoen euro structureel in 2020.

Defensie ontvangt volgend jaar extra geld voor grensbewaking en cyberveiligheid. Zo krijgt de Koninklijke Marechaussee eenmalig 2,2 miljoen euro extra. Vanaf 2019 wordt dit 23,4 miljoen extra per jaar. Verder investeert het kabinet in de bestrijding van cyberspionage en -sabotage. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt hiervoor 8 miljoen euro per jaar.

Mooie traditie

Zoals elk jaar had defensiepersoneel een belangrijke ceremoniële taak tijdens Prinsjesdag. Voor de koninklijke stoet, en de organisatie er omheen, zette de krijgsmacht zo’n 2.500 mensen in. Dit leverde enkele mooie beelden op. Kijk hieronder naar een selectie van de mooiste platen die defensiefotografen afgelopen dinsdag hebben geschoten.

Tekst Mediacentrum Defensie (MCD)

Witte tasjes

Alsof er over is nagedacht. De witte tasjes, met daarin waarschijnlijk een lunchpakketje, passen perfect bij het tenue van deze marinemensen. Het defensiepersoneel dat aan Prinsjesdag meewerkte, verzamelde zich eerst bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag om zich vervolgens langs de route op te stellen. (Foto: Paul Tolenaar)

Uitzwaaien

Het publiek krijgt bij Paleis Noordeinde meteen waar het op hoopt, een lach en een begroeting van koningin Máxima. Het koninklijk paar vertrekt hier voor de rit richting het Binnenhof. (Foto: sergeant-majoor Maartje Roos)

Waar rook is…

Niet schrikken, na de knal strak voor je uit blijven kijken. Op het Malieveld vuurde een saluutbatterij van het Korps Rijdende Artillerie zogenoemde minuutschoten af. Dit begon toen de koning Paleis Noordeinde verliet en stopte bij zijn terugkeer. Het waren ongeveer 60 schoten. (Foto: Paul Tolenaar)

Alles op een rijtje

Gelukkig was het afgelopen dinsdag mooi weer; een zonnetje, aangenaam temperatuurtje. Want in een plensbui is het niet aangenaam om in het gelid te staan. Honderden militairen flankeerden de route waarlangs de koninklijke stoet reed. In die stoet reden precies 354 militairen mee. (Foto: sergeant Jan Dijkstra)

Serieuze zaak

Prinsjesdag staat altijd bol van de vrolijke taferelen. Maar de traditie wil dat militairen zich serieus moeten gedragen, het goede voorbeeld geven. Daarbij hoort een stoere, daadkrachtige blik. (Foto: sergeant Jan Dijkstra)

Kijk naar ons!

Wie wil opvallen in de mensenmassa moet creatief zijn. Net als deze 3 dames in de dop, of beter gezegd prinsessen in de dop? Kijk maar goed naar de namen op het spandoek. (Foto: sergeant-majoor Maartje Roos)

Over de schouder meekijken

Militairen dragen een uniform zodat ze duidelijk herkenbaar zijn. In zekere zin hebben de dames achter deze militair ook een uniform aan, waardoor duidelijk is waar ze vandaan komen: Staphorst in dit geval. (Foto: sergeant Jan Dijkstra)

Erewacht

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verlaten de Ridderzaal. Buiten staat de 131 koppen tellende erewacht van het Korps Mariniers in de houding. Die oranje ‘vlag’ is het officiële vaandel van het korps, waarop belangrijke wapenfeiten staan genoemd. (Foto: sergeant Hille Hillinga)

Present

Langs de hele route stonden militairen. De ereafzetting van 1.305 personen bestond uit militairen van de verschillende krijgsmachtdelen, zoals deze militair van de Koninklijke Luchtmacht. (Foto: sergeant Jan Dijkstra)

Het zit er op

Na het uitspreken van de troonrede is het tijd om terug te keren naar Paleis Noordeinde. Koning Willem-Alexander stapt weer in de Glazen Koets, de vervanger van de Gouden Koets die momenteel wordt gerestaureerd. (Foto: sergeant Hille Hillinga)