Jonge defensiecollega’s een betere toekomst bieden. Een antwoord vinden op steeds verder opschuivende leeftijdsontslag voor oudere collega’s die veel en soms zwaar werk hebben verricht. “Dat zijn belangrijke pijlers van Defensie als inzet voor het arbeidsvoorwaardenoverleg”, legt onderhandelaar René Kreeftmeijer van Defensie uit.

Hij reageert daarmee op het moeizame verloop van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Defensie zoekt naar een balans tussen loonsverhoging en het verbeteren van toekomstperspectief. Onderhandelingen richtten zich dan ook vooral op de drie pijlers: doorontwikkeling FPS, een nieuwe diensteinderegeling en loonontwikkeling. "Defensie wil samen met de bonden komen tot afspraken die aansluiten bij de wensen van vandaag en de eisen van de toekomst.’’ 

“Die afspraken moeten gelden voor al het personeel, jong en oud, militair en burgerpersoneel”, benadrukt Kreeftmeijer. ”Meer loon is zeker belangrijk, bovendien vindt Defensie een beter toekomstperspectief voor collega’s en de organisatie net zo belangrijk.”

Volgens Kreeftmeijer zoeken we balans: “Collega’s een beter uitzicht op een goede loopbaan binnen defensie geven zodat ze langer kunnen blijven geeft  perspectief. Scholing en loopbaanontwikkeling maakt mensen ook klaar voor een andere carrière na Defensie.”

Langer doorwerken is voor iedereen een feit. Dat geldt voor heel Nederland, maar ook voor Defensie. Voor militaire collega’s die al lang bij Defensie hebben gewerkt en soms in zware operationele omstandigheden hebben moeten werken, moet wat Kreeftmeijer betreft een antwoord worden gevonden op het steeds verder opschuivende leeftijdsontslag. “Dat antwoord moet eerlijk en uitlegbaar zijn. Bovendien maken militairen die met leeftijdsontslag gaan ruimte en worden doorstroommogelijkheden vergroot.”

“Directe loonontwikkeling is natuurlijk belangrijk”,  weet Kreeftmeijer. Maar het toch is een balans zoeken tussen korte termijn effecten en  lange termijn perspectief na jaren van krimp en afnemen van carrièreperspectief volgens hem noodzakelijk.

Hij snapt dat het zuur is als mensen nu minder onder aan de streep op hun loonstrook overhouden, door onder meer de recente stijging van de pensioenpremies.  ”Ze werken immers keihard en onder soms moeilijke, zware omstandigheden.”

”Al deze omstandigheden hebben we samen met de bonden gewogen en in onze onderhandelingen hebben we gezocht naar de beste balans voor iedereen, binnen het budget dat beschikbaar is. Want daar zijn we aan gebonden. We hebben dus zeker nadrukkelijk gekeken naar alle belangen van onze collega’s. Hier is door alle partijen met veel ambitie hard aan gewerkt, maar uiteindelijk blijkt de kloof op dit moment over het totaalpakket helaas nog niet te overbruggen. “

De inspanningen van Defensie zijn er nu op gericht om zo snel mogelijk weer met de bonden te gaan onderhandelen. Kreeftmeijer: ”Ik hoop oprecht dat we elkaar weer gaan vinden aan tafel want bij deze onzekerheid is niemand gebaat.”