Tekst Evert Brouwer
Foto Foto’s: sergeant 1 Eva Klijn

Defensie zoekt nieuwe wegen naar ‘slimme’ basis

Vertel  korporaal 1 Berry niets over het bouwen van een militair kamp in het buitenland. De ervaren kracht van 103 Constructiecompagnie uit Wezep was erbij toen de bases in Tarin Kowt (Afghanistan) en Gao (Mali) werden aangelegd. Kundig vertelde hij de bezoekers van het Smart Industry Jaarevent in Apeldoorn over zijn werk in den vreemde. Werk dat mogelijk snel gaat veranderen. Samenwerking tussen Defensie en het midden- en kleinbedrijf in een fieldlab moet leiden naar een vlot opbouwbaar, goed beschermd en operationeel flexibel kamp: de smartbase.

Luitenant-kolonel Paul van der Heul geeft uitleg over het fieldlab.

Zo’n 750 deelnemers aan het evenement konden vorigen week in theater Orpheus ruiken aan het initiatief. “We zijn niet alleen op zoek naar bouwbedrijven, maar ook naar logistieke-, onderhouds-, voedings- en nutsbedrijven, om met elkaar tot een optimaal resultaat te komen", vertelt kolonel Gerold de Gooijer, als kennisadviseur logistiek de kartrekker van dit fieldlab.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en brigadegeneraal Hans Damen tussen de genisten van 103 Contructiecompagnie.

Niet eenvoudig

De base van de toekomst moet mobiel en snel inzetbaar zijn met, in de kern, een drietal functies: bescherming, C4I (command, control, communication, computers & information) en support & services. “Dat is niet eenvoudig”, aldus brigadegeneraal Hans Damen, directeur Materieel en Diensten van de Koninklijke Landmacht. “De combinatie van aanpassing, mobiliteit en snelle inzetbaarheid van de base plaatst ons voor uitdagingen waarop we nog geen passende antwoorden hebben.”

Korporaal Berry vertelt over zijn werk in Afghanistan en Mali.

Diesel

Defensie zoekt een basiskamp met een zo klein mogelijke footprint. Geïnteresseerden in het fieldlab kregen in kleiner gezelschap meer informatie over het experiment, dat een jaar de tijd krijgt. “Op een basis gaat alles net zoals in een gemiddeld dorp”, legde luitenant-kolonel Paul van der Heul van het Kenniscentrum Genie uit. “We hebben dus basisbehoeften als energie, voeding en water. Maar waar haal je dat vandaan, midden in de woestijn? Transport is duur en in sommige gevallen gevaarlijk. 70% van de diesel die we verbruiken, gaat op aan verwarmen of koelen; dat  moet  anders en beter kunnen.”

Containers met water arriveren op Kamp Holland in Tarin Kowt (Afghanistan). Transport is kwetsbaar en duur, Defensie zoekt naar nieuwe wegen. (Foto: adjudant Richard Frigge)

Kans

De voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologie-industrie (FME), Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, noemt de samenwerking ‘een geweldige kans'. “Zowel de midden- en kleinindustrie als Defensie profiteert ervan. Bedrijven kunnen nieuwe toepassingen ontwikkelen en testen in een militaire omgeving”, onderstreepte zij.

Op korte termijn volgt een tweede bijeenkomst, waarbij inhoudelijker op de structuur en werkvormen van het fieldlab en de uitdagingen wordt ingegaan. Meer informatie is te vinden op:

http://www.smartindustry.nl/fieldlab-smart-base-defensie-wil-samenwerken-met-bedrijfsleven/

http://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2016/02/fieldlab_flyer_digi.pdf