02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 03

Nieuwsberichten

Nauwere samenwerking Nederland en Duitsland

Nederlandse en Duitse strijdkrachten gaan nauwer samenwerken op marinegebied. Duitsland wordt medegebruiker van het logistiek ondersteuningschip Zr. Ms. Karel Doorman. Bovendien zal het Seebatallion van de Duitse marine worden geïntegreerd in de Nederlandse Koninklijke Marine.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Duitse collega dr. Ursula von der Leyen bekrachtigden de nauwere militaire samenwerking op 4 februari aan boord van de Karel Doorman in Amsterdam.

Internationale samenwerking was een voorwaarde om het Joint Support Ship in de vaart te kunnen houden. Een belangrijk onderdeel van de nu afgesproken samenwerking is dat Duitsland gedurende bepaalde periodes medegebruiker zal worden van het ondersteuningsschip. Het integrerende Duitse Seebatallion bestaat uit enkele honderden militairen met speciale capaciteiten, zoals duikers, amfibische verkenners en mijnenexperts.

Daarnaast tekenden de bewindslieden een technische overeenkomst die de integratie van de 43e Gemechaniseerde Brigade in de 1e Duitse Pantserdivisie formeel bekrachtigt en uitwerkt.

In 2014 begon de integratie van de Luchtmobiele Brigade in de Duitse Division Schnelle Kräfte. Vorig jaar werd besloten de 43e Gemechaniseerde Brigade in de 1e Duitse Pantserdivisie op te laten gaan, waarbij Nederlandse militairen gebruik zullen maken van Duitse tanks.

Met de ondertekening van deze twee overeenkomsten zullen Duitsland en Nederland hun voortrekkersrol bij de Europese defensiesamenwerking verder verstevigen.

Knallen met de tank

Eindelijk was het zover. De Nederlandse cavaleristen van het Opleidings-, Trainings- en Kennisbehoudpeloton Tankoptreden (OTK) mochten met de Leopard 2-gevechtstank schietend voorwaarts. Deze week trainden de militairen, afkomstig van 43 Gemechaniseerde Brigade, samen met de Duitse collega's hun gezamenlijke optreden.

Op het oefenterrein Oberlausitz vond de eerste grote oefening plaats. Beide landen zetten hiermee een stap in de richting van definitieve samenwerking. Met de oprichting van het OTK willen Duitsland en Nederland de opties bekijken om vanaf 2019 over een volledig geïntegreerde gevechtseenheid met tanks, pantserinfanterie en andere capaciteiten te beschikken. Beide landen blijven wel individueel besluiten over de inzet van hun eigen capaciteiten. In de komende uitgave van de Landmacht een uitgebreid verslag.

2 hoge benoemingen in 1 week

De eerste treedt op 24 maart aan als Commandant Landstrijdkrachten, de ander leidt vanaf 1 april het 1 (German/Netherlands) Corps in Münster; generaal-majoor Leo Beulen en ranggenoot Michiel van der Laan. Beulen neemt de functie van C-LAS over van luitenant-generaal Mart de Kruif die met FLO gaat. Het commando van 1 GNC neemt Van der Laan over van de Duitse luitenant-generaal Volker Halbauer. Met beide benoemingen gaat een bevordering tot luitenant-generaal gepaard.

Generaal-majoor Leo Beulen is momenteel plaatsvervangend commandant van 1 GNC. Hij kwam in 1978 in dienst en heeft uitzendingen naar Bosnië en Afghanistan op zijn naam staan. Tussen 2012 en 2014 was Beulen als Directeur Operaties bij de Defensiestaf nauw betrokken bij militaire missies wereldwijd. Eind maart wordt hij dus benoemd tot Commandant Landstrijdkrachten.

1GNC

Van der Laan begon zijn loopbaan bij Defensie in 1983. Een groot deel van zijn carrière staat in het teken van het Duits/Nederlandse Legerkorps. Zo werkte hij daar als Staffofficer Training and Exercise en Military Assistant to the Chief of Staff en was hij verantwoordelijk voor de initiële operationele gereedstelling van 1 GNC als High Readiness Forces-hoofdkwartier. Na uitzendingen naar Bosnië en Afghanistan is de generaal-majoor sinds 2013 terug in Duitsland. Eerst 2 jaar als plaatsvervangend commandant en nu als Directeur Operaties.

Hoogste eer voor KCT

Voor hun buitengewone inzet in Afghanistan ontvangt het Korps Commandotroepen op 15 maart de Militaire Willems-orde. Koning Willem-Alexander reikt de onderscheiding voor 'uitstekende daden van moed, beleid en trouw' uit op het Binnenhof in Den Haag.

De laatste keer dat een Nederlandse eenheid werd onderscheiden met de orde was de Onderzeedienst in 1947 voor de inzet in de Tweede Wereldoorlog. Ook het Korps Mariniers en de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene gingen het KCT voor. De meest recente ridderkruizen zijn bij commando’s majoor Gijs Tuinman en majoor Marco Kroon opgespeld. Bij beiden voor hun acties in Afghanistan.