Tekst KAP Wouter Helders
Foto Archief

De dienstplicht voor vrouwen staat op het punt te worden ingevoerd. Althans als het aan minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert ligt. Op verzoek van enkele partijen uit de Kamer onderzoekt zij hoe dit te regelen is. In het kader van gelijke behandeling van mannen en vrouwen is het volgens velen niet meer van deze tijd dat alleen mannen onder de Kaderwet Dienstplicht vallen. 

Tot nu toe stelde Defensie dat vrouwen van de dienstplicht zijn uitgesloten door hun achterstand op de arbeidsmarkt. Volgens Hennis gaat die vlieger inmiddels niet meer op. Vrouwen zijn tegenwoordig bijna even hoog opgeleid en zo stelt de bewindsvrouw: ‘De gelijke behandeling van mannen en vrouwen weegt zwaarder’. Het voorstel van de minister moet in het najaar gereed zijn.

Vrouwen zijn sinds jaar en dag vrijwillig in dienst bij Defensie. Op dit moment is 9% van alle militairen vrouw.

Veel gevolgen zal een eventuele wetswijziging niet (direct) hebben. De opkomstplicht is immers 20 jaar geleden opgeschort. Nederland beschikt tegenwoordig over een beroepsleger en beëindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de orde. De wijziging heeft wel een aantal praktische gevolgen. Net als alle jongens van 17 jaar, krijgen in de toekomst ook meisjes van deze leeftijd een brief over de dienstplicht. Mocht het zover komen dan hebben ook zij recht om bezwaar aan te tekenen.

Toch is de Defensiekrant benieuwd naar uw mening:

Vindt u dat de dienstplicht ook voor vrouwen moeten gelden?