01

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 03

Defensie in Beeld

Plek zat

Meestal is het minutieus manoeuvreren als je een Leopard-tank ergens moet parkeren. Zo niet aan boord van Zr. Ms. Karel Doorman, het grootste schip van de Koninklijke Marine. Op het dek was meer dan ruim plaats voor 2 (Duitse) Leopard-tanks plus nog eens 2 Mowag Eagle-pantservoertuigen. De perfecte achtergrond voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de Duitsers (zie elders in deze krant).

Operationeel groen

“Toen ik de mannen een weg zag oversteken, heb ik de lichtgevoeligheid van mijn camera op ISO 25.600 gezet. Het was voor mij de enige manier om, met het aanwezige licht van de lantaarnpalen, nog een spannend beeld neer te kunnen zetten. Normaal gesproken bewerk ik mijn foto’s altijd minimaal, maar in dit geval heb ik ervoor gekozen om het beeld een ‘operationele' groene kleur' mee te geven.” Aldus beschrijft fotograaf sergeant-majoor Gerben van Es zijn sfeervolle foto van Falcon Frostfire, een oefening van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel in België.

Oefenen op a-locatie

De Curaçaose en de Arubaanse Militie hebben het goed bekeken. Tijdens de eindoefening van de Gevechtsopleiding trainen zij op het pittoreske Santa Martha in het westen van Curaçao. Met het afronden van deze opleiding maken de milities een extra professionaliseringsslag.

Verzorgd in de boeien

Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Nationale Politie stabiliseren een gewonde arrestant (figurant), zodat hij naar het ziekenhuis kan worden vervoerd. Hun geneeskundige opleiding krijgen ze voortaan op het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum in Hilversum.